Θεματικές Ενότητες

Στους φοιτητές προσφέρεται ένας μεγάλος και ουσιαστικός αριθμός θεματικών ενοτήτων, με ευρύ επιστημονικό περιεχόμενο που αφορά τόσο στην οικονομική και διοικητική επιστήμη όσο και στις γεωτεχνικές επιστήμες.

Το πρόγραμμα σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. είναι διαμορφωμένο έτσι, ώστε οι φοιτητές, αφού αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου, να έχουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης κατά το β’ και γ’ εξάμηνο, ενός ατομικού προγράμματος σπουδών που να καλύπτει τις ανάγκες τους. Γι’ αυτό το λόγο, οι περισσότερες προσφερόμενες θεματικές ενότητες είναι επιλογής.

Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης με τις προσφερόμενες θεματικές ενότητες, διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Κατά το A’ εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν και τις τρεις (3) προσφερόμενες θεματικές ενότητες, για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που οφείλουν να λάβουν από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ECTS: 30

Κατά το B’ εξάμηνο, οι φοιτητές παρακολουθούν μία υποχρεωτική θεματική ενότητα και μετά είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν ποιές τρεις (3) από τις εφτά (7) προσφερόμενες θεματικές ενότητες θα επιλέξουν.

 

B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ECTS: 30

Ομοίως, κατά το Γ’ εξάμηνο, οι φοιτητές θα αποφασίσουν ποιές δύο (2) από τις τέσσερις (4) προσφερόμενες θεματικές ενότητες θα επιλέξουν, ενώ παράλληλα θα εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία. 

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ECTS: 30