Διοίκηση του ΔΠΜΣ

Τη διοίκηση του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη»  έχει η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.), η οποία αποτελείται από πέντε μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των συνεργαζόμενων Τμημάτων «Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης» & «Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής» του Γ.Π.Α.

Διοίκηση του ΔΠΜΣ

Καρανικόλας Παύλος

Διευθυντής ΔΠΜΣ - Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο κ. Π. Καρανικόλας είναι απόφοιτος του ΓΠΑ, με ειδίκευση στη Γεωργική Οικονομία, κάτοχος MSc στην Περιφερειακή Ανάπτυξη από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διδακτορικού Διπλώματος από το ΓΠΑ.

Έχει εργασθεί ως ερευνητής στο ΓΠΑ και στο Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών του ΕΘΙΑΓΕ και ως ειδικός εισηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Έχει πολύχρονη ερευνητική εμπειρία σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, όπως το “Farming Transitions: Pathways Towards Regional Sustainability of Agriculture in Europe (“FarmPath”, EU-FP7) και το “Small farms, small food businesses and sustainable food security (“SALSA”, EU-Horizon 2020). Έχει επίσης συμμετάσχει ενεργά στην αξιολόγηση και τον σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων του αγροτικού χώρου, εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Από τον Νοέμβριο του 2001 είναι μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

Διδάσκει Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία, Πολιτική Οικονομία, Αγροτική Οικονομία & Πολιτική και συμμετέχει στη διδασκαλία του μαθήματος Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Διδάσκει επίσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το μάθημα Αγροτική Πολιτική.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην Πολιτική Οικονομία της σύγχρονης γεωργίας και του αγροτικού χώρου, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης και στη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα.


pkaranik@aua.gr
+30 210 529 4785

Μήλιου-Μπαρσάκη Ελένη

Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΔΠΜΣ - Καθηγήτρια

Η Δρ. Ελένη Μήλιου είναι Bιολόγος (BSc 1981) με μεταπτυχιακές σπουδές στην Υδροβιολογία (MSc 1984, PhD 1990). Είναι Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας και συμμετέχει στη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας.

Έχει δημοσιεύσει 45 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 38 ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος / Συντονιστής πέντε έργων και Υπεύθυνος πακέτων εργασίας σε άλλα δύο.

Το τρέχον χρονικό διάστημα η Δρ. Η. Μήλιου είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος της έρευνας που διεξάγεται από το Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας στο πλαίσιο δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα συμμετέχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως εταίρος.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα εξής: α) Ανάπτυξη, βιομετρία, μεταβολισμός, αιματολογία, πληθυσμιακή δυναμική, αντιδράσεις στρες, σύσταση σε λιπαρά οξέα των υδρόβιων ζώων, β) Βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, γ) Βελτίωση της ποιότητας των υδρόβιων προϊόντων, δ) ευζωία υδρόβιων οργανισμών, ε) Επιδράσεις τοξικότητας ρυπαντών σε υδρόβιους ζωικούς οργανισμούς.


elenmi@aua.gr
+30 210 529 4405
  • Ανάπτυξη, βιομετρία, μεταβολισμός, αιματολογία, πληθυσμιακή δυναμική, αντιδράσεις στρες, σύσταση σε λιπαρά οξέα των υδρόβιων ζώων
  • Βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια
  • Βελτίωση της ποιότητας των υδρόβιων προϊόντων
  • ευζωία υδρόβιων οργανισμών
  • Επιδράσεις τοξικότητας ρυπαντών σε υδρόβιους ζωικούς οργανισμούς

Παπαδάς Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο κ. Χρήστος Παπαδάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της ΑΣΟΕΕ. Έλαβε  μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (M.Sc.) και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στην Αγροτική και Εφαρμοσμένη Οικονομική, από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Οικονομικής του Πανεπιστημίου της Μιννεσότα (ΗΠΑ).

Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα και σε ερευνητικά ινστιτούτα. Διορίστηκε λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Queen’s του Μπέλφαστ της Βορείου Ιρλανδίας, όπου δίδαξε ως μόνιμο μέλος ΔΕΠ σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επί έξη έτη. Δίδαξε επίσης επί ένα έτος προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο City College της Θεσσαλονίκης (International Faculty of the University of Sheffield).

Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, συλλογικούς τόμους, ερευνητικές περιοδικές εκδόσεις πανεπιστημίων και του USDA, και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές των οικονομικών της μεγέθυνσης, αγροτικής ανάπτυξης, περιφερειακής σύγκλισης, ανάλυσης εισροών-εκροών, κ.α.


cpap@aua.gr
+30 210 529 4724

Παπαδομιχελάκης Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Γεώργιος Παπαδομιχελάκης αποφοίτησε (1996) ως Γεωπόνος Ζωοτέχνης από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απέκτησε έπειτα το Διδακτορικό του τίτλο στη Διατροφή Ζώων από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2001. Εργάστηκε για έξι μήνες (2004), ως επισκέπτης ερευνητής στο Τμήμα Κτηνιατρικών Επιστημών (University of Bristol) και δύο έτη (2004-2006) ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διορίστηκε ως Λέκτορας (2006) και ως Επίκουρος Καθηγητής (2013) στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής (Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών) με γνωστικό αντικείμενο Διατροφή Ζώων με έμφαση στα Φυτοφάγα Μονογαστρικά. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: διαιτητική εκτίμηση ζωοτροφών σε εκτρεφόμενα ζώα, αποτελεσματικότητα πρόσθετων υλών (οργανικά οξέα κ.ά.) στη διατροφή των ζώων και βελτίωση της σύστασης των κτηνοτροφικών προϊόντων σε λιπαρά οξέα μέσω διατροφικών επεμβάσεων.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

1. Theodorou, G., Papadomichelakis, G., Tsiplakou, E., Chronopoulou, R., Zervas, G., Politis, I., 2014. Association of dietary soy with expression of various pro-inflammatory genes in porcine phagocytes. International Journal of Health, Animal Science and Food Safety 1, 1-8.

2. Simitzis, P., Papadomichelakis, G., Tsiplakou, E., Theodorou, R., Zervas, G., Politis, I., 2014. Effect of dietary protein source on piglet meat quality characteristics. International Journal of Health, Animal Science and Food Safety 1, 15-26.

3. Pantazis, P.A., Benekos, G., Papadomichelakis, G., 2014. Early-weaning diets for gilthead sea bream (Sparus aurata L.) and their potential use in Hellenic marine fish hatcheries. Aquaculture International 22, 1621-1636.

4. Simitzis, P.E., Babaliaris, C., Charismiadou, M.A., Papadomichelakis, G., Goliomytis, M., Symeon, G.K., Deligeorgis, S.G., 2014. Effect of dietary hesperidin supplementation on growth performance, carcass traits and meat quality of rabbits. World Rabbit Science 22, 113-121.

5. Theodorou, G., Papadomichelakis, G., Tsiplakou, E., Lampidonis, A.D., Chadio, S., Zervas, G., Politis, I., 2015. Effects of soybean meal or whey-based diets on lipid metabolism in weaned piglets. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 99, 92-99.

6. Mountzouris, K.C., Tsirtsikos, P., Papadomichelakis, G., Schatzmayr, G., Fegeros, K., 2015. Evaluation of the efficacy of sequential administration of probiotics and phytogenics or their throughout combination in broiler nutrition. Animal Production Science 55, 720-728.

7. Papadomichelakis, G., Pappas, A.C., Zoidis, E., Mountzouris, K.C., Fegeros, K., 2015. Impact of feeding increasing crude glycerine levels on growth performance, glycerine kinase gene expression, nutrient digestibility and litter quality in broiler chickens. Livestock Science 181, 89–95.

8. Symeon, G.K., Goliomytis, M., Bizelis, I., Papadomichelakis, G., Pagonopoulou, O., Abas, Z., Deligeorgis, S., Chadio, S., 2015. Effects of gestational maternal undernutrition on growth, carcass composition and meat quality of rabbit offspring. PLoS ONE 10, e0118259.

9. Tsiplakou, E., Papadomichelakis, G., Sparaggis, D., Sotirakoglou, K., Georgiadou, M., Zervas, G., 2016. The effect of maternal or artificial milk, age and sex on three muscles fatty acid profile of Damascus breed goat kids. Livestock Science 188, 142-152.

10. Pantazis, P.A., Benekos, G., Papadomichelakis, G., 2016. Growth, survival and fatty acid content of Astacus astacus (Linnaeus 1758) in a water recirculation system fed a semi- purified diet. International Journal of Innovative Studies in Aquatic Biology and Fisheries 2, 30-36.

11. Tsiplakou, E., Papadomichelakis, G., Sparaggis, D., Sotirakoglou, K., Georgiadou, M., Zervas, G. 2016. The effects of rearing diet, sex and age on the fatty acid profile of Chios lambs. Animal Production Science (in press) http://dx.doi.org/10.1071/AN15074.

Βλάχος Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών Αγροτικών Συστημάτων Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Απόφοιτος του ΓΠΑ, κάτοχος MSc από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων στην Αγροτική Πολιτική και Διδακτορικού Διπλώματος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με επίκεντρο την αγροπεριβαλλοντική πολιτική της ΕΕ, τη σχέση γεωργίας περιβάλλοντος αλλά κα γενικότερα θέματα που αφορούν τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.


gvlahos@aua.gr
+30 210 529 4711