Διοίκηση του ΔΠΜΣ

Διοίκηση του ΔΠΜΣ

Καρανικόλας Παύλος

Διευθυντής ΔΠΜΣ - Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο κ. Π. Καρανικόλας είναι απόφοιτος του ΓΠΑ, με ειδίκευση στη Γεωργική Οικονομία, κάτοχος MSc στην Περιφερειακή Ανάπτυξη από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διδακτορικού Διπλώματος από το ΓΠΑ.

Έχει εργασθεί ως ερευνητής στο ΓΠΑ και στο Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών του ΕΘΙΑΓΕ και ως ειδικός εισηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Έχει πολύχρονη ερευνητική εμπειρία σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, όπως το “Farming Transitions: Pathways Towards Regional Sustainability of Agriculture in Europe (“FarmPath”, EU-FP7) και το “Small farms, small food businesses and sustainable food security (“SALSA”, EU-Horizon 2020). Έχει επίσης συμμετάσχει ενεργά στην αξιολόγηση και τον σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων του αγροτικού χώρου, εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Από τον Νοέμβριο του 2001 είναι μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

Διδάσκει Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία, Πολιτική Οικονομία, Αγροτική Οικονομία & Πολιτική και συμμετέχει στη διδασκαλία του μαθήματος Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Διδάσκει επίσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το μάθημα Αγροτική Πολιτική.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην Πολιτική Οικονομία της σύγχρονης γεωργίας και του αγροτικού χώρου, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης και στη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα.


pkaranik@aua.gr
+30 210 529 4785

Μήλιου-Μπαρσάκη Ελένη

Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΔΠΜΣ - Καθηγήτρια

Η Δρ. Ελένη Μήλιου είναι Bιολόγος (BSc 1981) με μεταπτυχιακές σπουδές στην Υδροβιολογία (MSc 1984, PhD 1990). Είναι Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας και συμμετέχει στη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας.

Έχει δημοσιεύσει 45 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 38 ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος / Συντονιστής πέντε έργων και Υπεύθυνος πακέτων εργασίας σε άλλα δύο.

Το τρέχον χρονικό διάστημα η Δρ. Η. Μήλιου είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος της έρευνας που διεξάγεται από το Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας στο πλαίσιο δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα συμμετέχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως εταίρος.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα εξής: α) Ανάπτυξη, βιομετρία, μεταβολισμός, αιματολογία, πληθυσμιακή δυναμική, αντιδράσεις στρες, σύσταση σε λιπαρά οξέα των υδρόβιων ζώων, β) Βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, γ) Βελτίωση της ποιότητας των υδρόβιων προϊόντων, δ) ευζωία υδρόβιων οργανισμών, ε) Επιδράσεις τοξικότητας ρυπαντών σε υδρόβιους ζωικούς οργανισμούς.


elenmi@aua.gr
+30 210 529 4405
 • Ανάπτυξη, βιομετρία, μεταβολισμός, αιματολογία, πληθυσμιακή δυναμική, αντιδράσεις στρες, σύσταση σε λιπαρά οξέα των υδρόβιων ζώων
 • Βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια
 • Βελτίωση της ποιότητας των υδρόβιων προϊόντων
 • ευζωία υδρόβιων οργανισμών
 • Επιδράσεις τοξικότητας ρυπαντών σε υδρόβιους ζωικούς οργανισμούς

Στυλιανή Χαδιώ-Μάντζαρη

Μέλος ΕΔΕ

Καθηγήτρια Φυσιολογίας με έμφαση στην Ενδοκρινολογία

Εκπαίδευση – Σπουδές

 • Πτυχίο: 1979. Φαρμακευτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Μετεκπαιδεύσεις: 1979-1981. Εργαστήριο Πειραματικής Φαρμακολογίας, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  Ανάπτυξη ραδιοανοσολογικών μεθόδων προσδιορισμού ορμονών. 1987-1989. Τμήμα Ανατομίας του Ανθρώπου, Μονάδα Νευροενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Μεγ. Βρεττανία.
  Ρόλος των νευροϋποφυσιακών πεπτιδίων στη λειτουργία της αδενοϋπόφυσης, χαρακτηρισμός ορμονικών υποδοχέων, σύστημα αγωγής του ερεθίσματος (post-receptor signaling).
 • Διδακτορική Διατριβή: Απρίλιος 1991. “Συμβολή στον προσδιορισμό και χαρακτηρισμό των υποδοχέων της ωκυτοκίνης στην αδενοϋπόφυση επίμυος και μελέτη της φυσιολογικής τους σημασίας” Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Ακαδημαϊκές θέσεις: 1981-1994: Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  1994-2002: Λέκτορας, Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  2002-Σήμερα Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διδακτικό Έργο

 • Μαθήματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας.
 • Αρχές Φαρμακολογίας (στα πλάσια του μαθήματος της Υγιεινής).
 • Ειδικά μαθήματα Φυσιολογίας στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ζωϊκής Παραγωγής.

Ερευνητικά Eνδιαφέροντα

Νευροενδοκρινολογία της αναπαραγωγής, έλεγχος του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-γονάδες, επίδραση της εποχής, διατροφής ή/και εξωγενούς χορήγησης ορμονών ( αυξητική ορμόνη) στη λειτουργία του άξονα. Θυρεοειδής και αναπαραγωγική λειτουργία. Επίδραση των ιχνοστοιχείων Se και Ι στο μεταβολισμό των θυρεοειδικών ορμονών, ρόλος των σεληνιοενζύμων, αντισταθμιστικοί μηχανισμοί στις πενίες Se ή /και I. Ανάπτυξη μεθοδολογίας προσδιορισμού ορμονών και ορμονικών υποδοχέων στα παραγωγικά ζώα. Μελέτη της απάντησης στο stress ιχθύων κάτω από διαφορετικές συνθήκες εκτροφής (συνεργασία με το Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας του Τμήματος Ζ.Π).


shad@aua.gr
 • Μαθήματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας.
 • Αρχές Φαρμακολογίας (στα πλάσια του μαθήματος της Υγιεινής).
 • Ειδικά μαθήματα Φυσιολογίας στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ζωϊκής Παραγωγής.

Παπαδάς Χρήστος

Μέλος ΕΔΕ - Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο κ. Χρήστος Παπαδάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της ΑΣΟΕΕ. Έλαβε  μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (M.Sc.) και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στην Αγροτική και Εφαρμοσμένη Οικονομική, από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Οικονομικής του Πανεπιστημίου της Μιννεσότα (ΗΠΑ).

Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα και σε ερευνητικά ινστιτούτα. Διορίστηκε λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Queen’s του Μπέλφαστ της Βορείου Ιρλανδίας, όπου δίδαξε ως μόνιμο μέλος ΔΕΠ σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επί έξη έτη. Δίδαξε επίσης επί ένα έτος προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο City College της Θεσσαλονίκης (International Faculty of the University of Sheffield).

Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, συλλογικούς τόμους, ερευνητικές περιοδικές εκδόσεις πανεπιστημίων και του USDA, και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές των οικονομικών της μεγέθυνσης, αγροτικής ανάπτυξης, περιφερειακής σύγκλισης, ανάλυσης εισροών-εκροών, κ.α.


cpap@aua.gr
+30 210 529 4724

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών Αγροτικών Συστημάτων Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Απόφοιτος του ΓΠΑ, κάτοχος MSc από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων στην Αγροτική Πολιτική και Διδακτορικού Διπλώματος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με επίκεντρο την αγροπεριβαλλοντική πολιτική της ΕΕ, τη σχέση γεωργίας περιβάλλοντος αλλά κα γενικότερα θέματα που αφορούν τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.


gvlahos@aua.gr
+30 210 529 4711