Σύντομη παρουσίαση του ΔΠΜΣ

Παρουσίαση του ΔΠΜΣ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη», λειτουργεί στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η εξειδίκευση επιστημόνων γεωπονικών, οικονομικών, κοινωνικών και θετικών σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Στόχος του, η απόκτηση και η εφαρμογή των γνώσεων αυτών:

  • Στη διοίκηση  επιχειρήσεων / υπηρεσιών ζωικής παραγωγής, υδατοκαλλιεργειών και φυτικής παραγωγής
  • Στη διοίκηση αγροτουριστικών / οικοτουριστικών επιχειρήσεων
  • Στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών
  • Στην ανάπτυξη της υπαίθρου

Στους φοιτητές προσφέρεται ένας μεγάλος αριθμός θεματικών ενοτήτων, με ευρύ επιστημονικό περιεχόμενο, που αφορά τόσο στην οικονομική και διοικητική επιστήμη όσο και στις γεωτεχνικές επιστήμες.
Απώτερος σκοπός η αποτελεσματική στελέχωση και διοίκηση των γεωργικών επιχειρήσεων (σχεδιασμός/οργάνωση και διαχείριση), καθώς και η υψηλού επιπέδου παροχή συμβουλών.

Επιπλέον, μέσω του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών αποκτώνται ουσιαστικές γνώσεις για την εγκατάσταση, διοίκηση και λειτουργία αγροτουριστικών – οικοτουριστικών επιχειρήσεων/οργανισμών όπως και για την στελέχωση αναπτυξιακών φορέων και υπηρεσιών (όπως υπουργεία, αρχές διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων, αναπτυξιακές εταιρείες, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, μελετητικά γραφεία).

Οι περισσότερες προσφερόμενες θεματικές ενότητες είναι επιλογής, ώστε ο φοιτητής να έχει, σε μεγάλο βαθμό, τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός ατομικού προγράμματος σπουδών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, με online εβδομαδιαία, αλλά και εντατικά μαθήματα ένα σαββατοκύριακο κάθε μήνα, με σκοπό τη δυνατότητα παρακολούθησης από φοιτητές που εργάζονται ή διαμένουν εκτός Αττικής, περιορίζοντας τις μετακινήσεις για διδασκαλία με φυσική παρουσία στις απολύτως απαραίτητες.

Για τη διευκόλυνση επίσης, των εργαζομένων φοιτητών λειτουργεί παράλληλα και πρόγραμμα μερικής φοίτησης.