Σάββας Δημήτριος

Διευθυντής Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών – Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Καθηγητής στο Τµήµα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει λάβει πτυχίο γεωπόνου στην ειδικότητα της Φυτοτεχνίας από τη Γεωπονική Σχολή Αθηνών το 1985 και διδακτορικό δίπλωμα από τη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόννης (Γερμανία) με ειδίκευση στις Κηπευτικές Καλλιέργειες και την Υδροπονία το 1992.

Μετά την απονομή του διδακτορικού διπλώματος εργάστηκε ως ακαδημαϊκό προσωπικό στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μεσολογγίου, Καλαμάτας, και Ηπείρου αλλά και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επίσης, διδάσκει ως επισκέπτης καθηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του MAICh-CIHEAM από το 2000. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπηρετεί από τον Ιούνιο του 2006, αρχικά ως επίκουρος καθηγητής, από το 2011 ως αναπληρωτής καθηγητής και από το 2015 ως καθηγητής. Από το 2016 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών του ΓΠΑ.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών, το μικροκλίμα του θερμοκηπίου, την θρέψη και λίπανση των κηπευτικών, τις υδροπονικές καλλιέργειες και τα υποστρώματα, την άρδευση, καθώς και τον εμβολιασμό των κηπευτικών.

Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής (Editorial Board) των διεθνών επιστημονικών περιοδικών Scientia Horticulturae (I.F. 1,760 το 2017), Environmental & Experimental Botany (I.F. 3,712 το 2017), Agricultural Water Management (I.F. 3,182 το 2017) και European Journal of Horticultural Science (I.F. 0,446 το 2017).

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει πάνω από 80 εργασίες δημοσιευμένες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές που διαθέτουν impact factor στο Journal Citation Reports, πάνω από 35 επιστημονικές εργασίες σε πλήρη πρακτικά διεθνών συνεδρίων, πάνω από 45 εργασίες σε πλήρη πρακτικά πανελληνίων συνεδρίων, 5 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία και 3 βιβλία (Γενική Ανθοκομία, Γενική Λαχανοκομία, Καλλιέργειες εκτός Εδάφους) στα Ελληνικά.

Έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει ως μέλος της Ερευνητικής Ομάδας ή συντονιστής σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με κηπευτικές καλλιέργειες. Από το 2010 μέχρι σήμερα έχει συντονίσει ή συντονίζει 4 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και ειδικότερα το LEGUME FUTURES (FP7, 2010-2014), το EUROLEGUME (FP7, 2014-2017), το TRUE (H2020, 2017-2020) και το TOMRES (H2020, 2017-2020).

Ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα του Δ. Σάββα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ekk.aua.gr/index.php?sec=members&item=4&doc=2.

Ιερά Οδός 75, 11855 Βοτανικός, Αθήνα
Τηλ: +30 210 529 4510
FAX: +30 210 529 4504
E-mail: dsavvas@aua.gr