Ρούσσος Πέτρος

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Καθηγητής Δενδροκομίας-Ελαιοκομίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών, Εργαστήριο Δενδροκομίας Γεωπονικό πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 20 ετών σε θέματα πολλαπλασιασμού καρποφόρων δένδρων και θάμνων, ιστοκαλλιέργειας, καλλιεργητικών τεχνικών σε καρποφόρα δένδρα, άμβλυνση αβιοτικών καταπονήσεων. Εργαστηριακή εμπειρία σε αναλύσεις υδατανθράκων, αμινοξέων, πολυαμινών, οργανικών οξέων, φαινολικών ενώσεων, αντιοξειδωτικής ικανότητα, φωτοσυθετικής δραστηριοότητας, ενεργότητας ενζύμων κτλ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Από το 1999 πάνω από 60 εργασίες σε διεθνή, έγκριτα περιοδικά με κριτές και πλήθος εργασιών σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.

ΒΡΑΒΕΙΑ: Το 2022 συγκαταλέγηκε στους 24 καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που βρέθηκαν στο ανώτατο 2% των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως στον κλάδο του. Κορυφαίος κριτής για το περιοδικό “Scientia Horticulturae” για το έτος 2006.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: Επέβλεψε μέρος ενός διδακτορικού από μια Τυνήσια συνάδελφο ενώ συνεργάστηκε στα πλαίσια διεθνών προγραμμάτων (είτε κατά την υποβολή είτε κατά την εκτέλεση) με συναδέλφους από Ευρώπη και Αφρική.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων (ανταγωνιστικών) διεθνών και εθνικών είτε ως επιστημονικά υπεύθυνος είτε ως συνεργάτης και σε πλήθος άλλων προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ιδιωτικούς
φορείς

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας τεσσάρων διεθνών περιοδικών και έχει επιβλέψει δύο (ένα ολοκληρωμένο και ένα υπό εξέλιξη) ειδικών τευχών σε διεθνή περιοδικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 3 (ένα ολοκληρωμένο και δύο υπό εξέλιξη)

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: φυσιολογία αβιοτικών καταπονήσεων, ποιότητα καρπών, καλλιεργητικές πρακτικές, πολλαπλασιασμό καρποφόρων δένδρων.