Ρούσσος Πέτρος

Ο Πέτρος Ρούσσος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α. από όπου και έλαβε το Διδακτορικό του δίπλωμα. Έχει δημοσιεύσει άνω των 40 εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια ενώ έχει συμμετάσχει με πλήθος εργασιών σε ελληνικά συνέδρια. Είναι συγγραφέας τριών κεφαλαίων σε διεθνές βιβλίο, δύο σε ελληνικό βιβλίο ελαιοκομίας και κριτής ενός άλλου διεθνούς βιβλίου.

Έχει συμμετάσχει τόσο ως επιστημονικός υπεύθυνος όσο και ως επιστημονικός συνεργάτης σε άνω των 10 εθνικών και διεθνών προγραμμάτων. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής τεσσάρων διεθνών περιοδικών και κριτής άνω των 100 εργασιών σε άνω των 20 διεθνών περιοδικών. Διετέλεσε και κριτής τριών προγραμμάτων στο εξωτερικό ενώ είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας στο τομεακό συμβούλιο Αγροτικής Παραγωγής, Διατροφής, Τροφίμων, Αγρο-βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΓΓΕΤ).