Συμμετοχή αποφοίτων του Δ.Π.Μ.Σ. σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Σταύρος Νίαρχος

Οι απόφοιτοι του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη», εμφανίζουν εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι πρόσφατα πέντε από τους αποφοίτους μας, άρχισαν να εργάζονται στο χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – πρόγραμμα: Recharging The Youth: New Agriculture for a New Generation – Επανεκκίνηση της Νεολαίας, Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά. Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. ασχολούνται με την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων στον αγροτικό χώρο.

Ονόματα αποφοίτων & ο ρόλος τους στο πρόγραμμα Recharging The Youth: New Agriculture for a New Generation – Επανεκκίνηση της Νεολαίας, Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά:

  • Μαρία Σπηλιώτη – Συντονισμός επιχειρηματικών σχεδίων
  • Δημήτριος Θεοχαρίδης – Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
  • Αθηνά Καζάνα – Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
  • Δημήτριος Σκόρδος – Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
  • Τηλέμαχος Χατζηγεωργίου – Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων

Παρατίθενται οι τίτλοι των 20 business plans, που έχουν εκπονηθεί έως τώρα από τους αποφοίτους του Δ.Π.Μ.Σ.:

Δ. Θεοχαρίδης:

1. Επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού προβατοτροφικής εκμετάλλευσης στα Βερδικούσσια Ελασσόνας.
2. Επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και αύξησης ζωικού κεφαλαίου προβατοτροφικής εκμετάλλευσης στο Αγιονέρι Ελασσόνας.
3. Επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και αύξησης ζωικού κεφαλαίου προβατοτροφικής εκμετάλλευσης στο Μικρό Ελευθεροχώρι Ελασσόνας.
4. Επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και αύξησης ζωικού κεφαλαίου προβατοτροφικής εκμετάλλευσης στην Ανάληψη Ελασσόνας
5. Επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και αύξησης ζωικού κεφαλαίου προβατοτροφικής εκμετάλλευσης στο Πραιτόρι Ελασσόνας
6. Επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και αύξησης ζωικού κεφαλαίου προβατοτροφικής εκμετάλλευσης στην Γαλανόβρυση Ελασσόνας

Α. Καζάνα

7. Επενδυτικό σχέδιο επέκτασης προβατοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 300 προβατινών
8. Επενδυτικό σχέδιο επέκτασης προβατοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 500 προβατινών
9. Επενδυτικό σχέδιο επέκτασης προβατοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 350 προβατινών
10. Επενδυτικό σχέδιο επέκτασης προβατοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 340 προβατινών

Δ. Σκόρδος

11. Επιχειρηματικό σχέδιο εγκατάστασης και λειτουργίας προβατοτροφικής μονάδας 200 χιώτικων προβατινών, με ιδιοπαραγωγή της μηδικής, στην περιοχή του γεωργικού στην Καρδίτσα
12. Επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και επέκτασης προβατοτροφικής μονάδας χιώτικων προβατινών, με ιδιοπαραγωγή της μηδικής, στην περιοχή της Γαλανόβρυσης στην Ελασσόνα
13. Επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού προβατοτροφικής μονάδας 200 προβατινών, στην περιοχή του Βαλτινού στα Τρίκαλα
14. Επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και επέκτασης προβατοτροφικής μονάδας, στην περιοχή του Καρποχωρίου στην Καρδίτσα
15. Επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμου και επέκτασης αιγοτροφικής μονάδας, με ιδιοπαραγωγή της μηδικής και κριθαριού στην περιοχή της Καλλιθέας στην Ελασσόνα

Τ. Χατζηγεωργίου

16. Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση προβατοτροφικής εκμετάλλευσης 1000 γαλακτοπαραγωγών ζώων υψηλής παραγωγικότητας στην Λαζαρίνα Καρδίτσας
17. Επιχειρηματικό σχέδιο για την επέκταση προβατοτροφικής εκμετάλλευσης 400 ζώων σε μονάδα με 1100 ζώα
18. Επιχειρηματικό σχέδιο για την εγκατάσταση λειμώνα σε προβατοτροφική εκμετάλλευση δυναμικότητας 148 αρμεγόμενων προβατίνων
19. Επιχειρηματικό πλάνο για τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση των ζώων σε προβατοτροφική εκμετάλλευση 300 ζώων στη Μαγουλίτσα Καρδίτσας
20. Επιχειρηματικό σχέδιο για τη βελτίωση του σιτηρεσίου σε προβατοτροφική εκμετάλλευση 300 ζώων