Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό Προσωπικό

Βλάχος Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών Αγροτικών Συστημάτων Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Απόφοιτος του ΓΠΑ, κάτοχος MSc από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων στην Αγροτική Πολιτική και Διδακτορικού Διπλώματος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με επίκεντρο την αγροπεριβαλλοντική πολιτική της ΕΕ, τη σχέση γεωργίας περιβάλλοντος αλλά κα γενικότερα θέματα που αφορούν τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.


gvlahos@aua.gr
+30 210 529 4711

Γεωργίου Παρασκευάς

Επίκουρος Καθηγητής

Ο Δρ. Παρασκευάς Γεωργίου είναι Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Διοίκησης & Οργάνωσης του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση ενεργειακών και βιομηχανικών συστημάτων με χρήση του μαθηματικού προγραμματισμού».

Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) στην Επιχειρησιακή Έρευνα και τη Λήψη Αποφάσεων με εφαρμογή στον Ενεργειακό Σχεδιασμό. Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) & ΕΜΠ.

Διδάσκει τα μαθήματα «Επιχειρησιακή Έρευνα Ι», «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» και «Βιομηχανική Διοίκηση» στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, το μάθημα «Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το μάθημα «Διαχείριση Έργων & Επενδύσεων» στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ). Έχει διδάξει τα μαθήματα «Επιχειρησιακή Έρευνα Ι», «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» και «Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων» στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, το μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα» στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ και το μάθημα «Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων με Πολυκριτηριακές Μεθόδους» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Υπήρξε συνδιδάσκων του μαθήματος «Οικονομική της επιχείρησης – Επιχειρηματικότητα» της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ και της θεματικής ενότητας «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και ΕΜΠ.

Έχει εργαστεί ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και ως ειδικός συνεργάτης στη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ. Διετέλεσε σύμβουλος Καινοτομίας στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ενώ υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Είναι εξωτερικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας και του Εργαστηρίου Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Η ερευνητική του δραστηριότητα εντάσσεται στην επιστημονική περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Βελτιστοποίησης Συστημάτων και της Λήψης Αποφάσεων με εφαρμογές στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της βιομηχανίας με χρήση μεθόδων και εργαλείων του Μαθηματικού Προγραμματισμού, της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης και της Τεχνικοοικονομικής Ανάλυσης.

Συγχρόνως ασχολείται με τον σχεδιασμό εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας-βιοκαυσίμων και με τον τεχνικοοικονομικό σχεδιασμό μονάδων παραγωγής σπάνιων γαιών από παραπροϊόντα βωξίτη. Ασχολείται με ζητήματα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και είναι εμπειρογνώμονας σε ζητήματα «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» οργανισμών και επιχειρήσεων.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών.

Γκολιομύτης Μιχάλης

Λέκτορας

Ο Μιχάλης Γκολιομύτης είναι Επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (ΓΠΑ). Έχει εργαστεί στο κλάδο της ζωικής παραγωγής, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ως υπεύθυνος διαχείρισης εκκολαπτηρίου νεοσσών, επιθεωρητής ζωικής παραγωγής σε φορέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, προϊστάμενος του Τμήματος Κατάρτισης στον ΕΛΓΟ «Δήμητρα». Το γνωστικό του αντικείμενο είναι «Εκτροφή Αγροτικών Ζώων» και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στα μαθηματικά πρότυπα ανάπτυξης των αγροτικών ζώων, στην ποιότητα των προϊόντων ζωικής παραγωγής, όπως αυγά, κρέας, γάλα, στους παράγοντες που επηρεάζουν την εκκολαπτικότητα αυγών κα. Έχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Διδάσκει στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΓΠΑ, ενώ συμμετέχει ως εκπαιδευτής σε προγράμματα κατάρτισης προβατοτρόφων και πτηνοτρόφων σε όλη την Ελλάδα.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506404123

 

Επιλεγμένες επιστημονικές δημοσιεύσεις:

M.Z. Kritsa, P. Simitzis, K. Tsiboukas, E.N. Sossidou and M. Goliomytis. «Moving hens from cages to floor: is this an economically sustainable option? » In 72nd Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Davos, 30th of August 2021, (oral). Book of abstracts, p. 219.

Zoidis E., Simitzis P., Kampantais D., Katsoulas P., Pappas A.C., Papadomichelakis G., Goliomytis M. (2022). Dietary Orange Pulp and Organic Selenium Effects on Growth Performance, Meat Quality, Fatty Acid Profile, and Oxidative Stability Parameters of Broiler Chickens. Sustainability (Switzerland), 14 (3) 1534. https://doi.org/10.3390/su14031534

Goliomytis M., Simitzis P., Papalexi A., Veneti N., Hager-Theodorides A. L., Charismiadou M. A. & S. G. Deligeorgis (2019). «Influence of citrus flavonoids on laying hen performance, inflammatory immune response, egg quality and yolk oxidative stability». British Poultry Science, 60:3, 272-278. https://doi.org/10.1080/00071668.2019.1587150

Goliomytis M., N. Kartsonas, M.A. Charismiadou, G. K. Symeon, P.E. Simitzis, S.G. Deligeorgis (2015): «The influence of naringin or hesperidin dietary supplementation on broiler meat quality and oxidative stability» PLoS ONE 10(10): e0141652. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0141652

Goliomytis M., T. Tsipouzian and A. L. Hager-Theodorides (2015): «Εffects of egg storage on hatchability, chick quality, performance and immunocompetence parameters of broiler chickens» Poultry Science, 94: 2257–2265. http://dx.doi.org/10.3382/ps/pev200

Goliomytis M., Panopoulou E., and Rogdakis E. (2003): “Growth Curves for Body Weight and Major Component Parts, Feed Consumption, and Mortality of Male Broiler Chickens Raised to Maturity” Poultry Science 82:1061-1068. https://doi.org/10.1093/ps/82.7.1061

Ζαρόκωστα Ελένη

Γεωπόνος - Συνεργάτης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Δρ. Ελένη Ζαρόκωστα είναι γεωπόνος- συνεργάτης του  Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα, συν-διδάσκουσα στο Διατμηματικό ΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» στη Θεματική Ενότητα «Καινοτομία- Συμβουλευτική και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων».

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MSs του ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» με ειδίκευση στη βιώσιμη αγροτουριστική ανάπτυξη, καθώς και διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ με αντικείμενο την εφαρμογή της βιωματικής και συμμετοχικής μάθησης  στο Ελληνικό Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (ΑΚΙΣ).

Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του Ευρωπαϊκού προτύπου CECRA για τους γεωργικούς συμβούλους και έχει εργαστεί για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα, τη Λετονία και την Κύπρο. Ως ερευνήτρια έχει  συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά έργα HORIZON (AgriSpinAgrilinkI2CONNECTATTRACTISS) και Εrasmus (Wise Farmer) με εστίαση στις υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμβούλων, τη γεωργική εκπαίδευση και τα Συστήματα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας στον Ευρωπαϊκό αγροτικό χώρο, καθώς  και σε έρευνες για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη ορεινών περιοχών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Έχει, επίσης, εργαστεί  ως συμβασιούχος γεωπόνος στις τοπικές αυτοδιοικήσεις Αρκαδίας και Ανατολικής Αττικής, στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ και ως ελεύθερη επαγγελματίας- μεταφράστρια.

Ζούνη Γεωργία

Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Η Δρ. Γεωργία Ζούνη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στο Τουριστικό Μάρκετινγκ (Ph.D.) από το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Διδάσκει τα μαθήματα Τουριστικό Μάρκετινγκ, Τουριστική Καταναλωτική Συμπεριφορά και Ψυχολογία, Εναλλακτικές και Ειδικές Μορφές Τουρισμού, Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Διαχείριση Ταυτότητας για Προορισμούς και Τουριστικές Επιχειρήσεις (Brand Management) και Νέα Ψηφιακά Μέσα στο Μάρκετινγκ του Τουρισμού. Επιπλέον, διδάσκει Τουριστικό και Πολιτιστικό Μάρκετινγκ στα μεταπτυχιακά Προγράμματα MBA Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Πολιτιστική Διαχείριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το University of Kent, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έως σήμερα έχει συμβάλλει στην ακαδημαϊκή κοινότητα με επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, εκδόσεις, κεφάλαια σε βιβλία μετά από κρίση και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια Μάρκετινγκ και ως reviewer στις κορυφαίες ενώσεις του Μάρκετινγκ & του Μάνατζμεντ παγκοσμίως.

Είναι μέλος Διεθνών (American Marketing Association, European Marketing Academy) κι Ελληνικών Ενώσεων (Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ, Οικονομικό Επιμελητήριο, Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων, κλπ).

Καλογήρου Στέφανος

Επίκουρος Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βιογραφία
Απόφοιτος της Σχολής Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Γκέτεμποργκ, Σουηδία, όπου ολοκλήρωσε τόσο τις μεταπτυχιακές (2005) και διδακτορικές του σπουδές (2011) σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Έχει μετεκπαιδευτεί στην Δανία στην εκτίμηση αποθεμάτων (ICES, 2019), στην οργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βρυξέλλες, 2016), Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, GIS (Πανεπιστήμιο Lund, Σουηδία, 2014), Fledermaus και
Triton Imaging για αποτύπωση πυθμένα (2012, 2014), σχεδιασμό και ανάλυση πειραμάτων για βιολόγους με την γλώσσα προγραμματισμού R (University of Gothenburg, 2010), οικολογία ιχθύων σε παράκτια οικοσυστήματα (IMR, Μπέργκεν Νορβηγίας, 2009), PRIMER και PERMANOVA (Plymouth, UK, 2009) και στατιστική ανάλυση βιολογικών δεδομένων (SESAME, 2009). Έχει πολυετή προϋπηρεσία στην διαχείριση ερευνητικών έργων και έχει εκπροσωπήσει την Σουηδία στην αλιευτική διαχείριση στο πλαίσιο της εσωτερικής και εξωτερικής Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (2016-2021). Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2021-) με αντικείμενο «Αλιευτική Βιολογία, Εκτίμηση και Διαχείριση».

Ερευνητική δραστηριότητα – Ενδιαφέροντα
Αλιευτική Βιολογία
Εκτίμηση Αποθεμάτων
Δυναμική Πληθυσμών Ιχθύων και Καρκινοειδών
Διαχείριση Αλιευτικών Πόρων
Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη (ΞΧΕ)
Οικολογία και θαλάσσια οικοσυστήματα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
Kalogirou, S. et al. Bycatch Dynamics from a Small-Scale Shrimp Trap Fishery in the Mediterranean Sea. Diversity 14, 292 (2022). https://doi.org/10.3390/d14040292 

Ulman, A., Kalogirou, S. & Pauly, D. The Dynamics of Maximum Lengths for the Invasive Silver-
Cheeked Toadfish (Lagocephalus sceleratus) in the Eastern Mediterranean Sea. Journal of Marine
Science and Engineering 10, 387 (2022). https://doi.org/10.3390/jmse10030387

Poursanidis, D. et al. Uncertainty in Marine Species Distribution Modelling: Trying to Locate Invasion
Hotspots for Pterois miles in the Eastern Mediterranean Sea. Journal of Marine Science and
Engineering 10, 729 (2022). https://doi.org/10.3390/jmse10060729

Petza, D., Anastopoulos, P., Coll, M., Garcia, S.M., Kaiser, M., Kalogirou, S., et al. (2021). The
contribution of Area-Based Fisheries Management Measures to Fisheries Sustainability and Marine
Conservation: a global scoping review protocol. Research Ideas and Outcomes 7, e70486.
https://doi.org/10.3897/rio.7.e70486

Kleitou, P., Crocetta, F., Giakoumi, S., Giovos, I., Hall-Spencer, J.M., Kalogirou, S., et al. (2021).
Fishery reforms for the management of non-indigenous species. Journal of Environmental
Management 280, 111690. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111690

Pantazi, V., Mannini, A., Vasilakopoulos, P., Kapiris, K., Megalofonou, P., and Kalogirou, S. (2020).
That’s All I Know: Inferring the Status of Extremely Data-Limited Stocks. Frontiers in Marine Science
7. https://doi:10.3389/fmars.2020.583148

Poursanidis, D., Kalogirou, S., Azzurro, E., Parravicini, V., Bariche, M., and zu Dohna, H. (2020).
Habitat suitability, niche unfilling and the potential spread of Pterois miles in the Mediterranean Sea.
Marine Pollution Bulletin 154, 111054. doi: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111054

Kalogirou, S., Pihl, L., Maravelias, C.D., Herrmann, B., Smith, C.J., Papadopoulou, N., et al. (2019).
Shrimp trap selectivity in a Mediterranean small-scale-fishery. Fisheries Research 211, 131-140. doi:
https://doi.org/10.1016/j.fishres.2018.11.006.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2021

Κανέλλος Σ. Τούντας

Επίκουρος Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Τούντας Κανέλλος είναι Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αποφοίτησε από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας. Συνέχισε τις σπουδές του και έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Του απονεμήθηκε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Το 2006 απέκτησε διδακτορικό τίτλο στη Λογιστική και  Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ εκπόνησε  μεταδιδακτορική έρευνα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εργάστηκε ως ελεγκτής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από το 2000, ενώ διετέλεσε Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από το 2003 έως το 2010. Στο παρελθόν εργάστηκε ως Λογιστής  στη Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Οικονομικών στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη από τον Ιανουάριο του 2011 έως τον Αύγουστο του 2014  ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2015 Υποδιοικητής στον Οργανισμό Αγροτικών Ασφαλίσεων.

Η ακαδημαϊκή του εμπειρία είναι ευρεία. Έχει διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ΤΕΙ Αθήνας, στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ σήμερα διδάσκει Λογιστική σε Μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Επιστημονικά του άρθρα έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα Διεθνή Περιοδικά, Διεθνή Οικονομικά Συνέδρια και Forumς. Έχει παρουσιάσει σειρά διαλέξεων σε θεματολογία Οικονομικών και Δημοσίου Λογιστικού ενώ κύρια θέματα επιστημονικού του ενδιαφέροντος είναι η Λογιστική και η Χρηματοοικονομική.

Βιογραφικό στα αγγλικά

 Dr Toudas Kanellos was born in 1967 in Athens. He graduated from the Technological Education Institution of Chalkida. He continued his studies, and he obtained his graduate diploma from the Department of Business Administration of the University of Piraeus. He was awarded his postgraduate diploma in Business Administration from the same University. In 2006 he obtained his Ph.D. in the field of Financial Management and Accounting from the Athens University of Economics and Business.  Moreover, Dr Toudas furthered his research interests with a PostDoctoral study at the National and Kapodistrian University of Atthens

In parallel, Dr Toudas had been working as an auditor in the Hellenic Capital Market Commission since 2000. He acted as the Head of the Accounting Department in the Hellenic Capital Market Commission from 2003 to 2010.  In the past he also worked as an Accountant in the Accounting Department of the Maritime Company of Lesvos.

He served as Deputy Mayor of Finance in the Municipality of Nikaia – Ag. I. Renti from January 2011 until August 2014. From September 2014 until June 2015, he served as Deputy Governor in the Agricultural Insurance Organization.

His Academic experience is broad. Nowadays, he is working as an Assistant Professor in Accounting and Financial Analysis at the Agricultural University of Athens. Dr Toudas has also worked as an adjunct lecturer in the Athens University of Economics and Business, the Technological Education Institution of Athens, the Technological Education Institution of Piraeus, the University of Patras and he has also been teaching accounting principles and IFRS, in the Department of Economics of the National and Kapodistrian University of Athens and in the Hellenic Open University.

Dr Toudas has participated in numerous conferences, and he has been an ongoing author and co-author in many research articles published in reputable conferences proceedings and Journals

 

Δημοσιεύσεις βάσει Harvard style

 1. Kritikou P., Boufounou P., Toudas K., 2021, “Combining Economic and Cultural Perpectives on NPL Analysis : A Case Study”, Journal of Business Accounting and Finance Perspectives, Vol.3, Issue 8, pp. 1-16, https://jbafp.jams.pub/article/3/1/148
 2. Derdemezi A.,Toudas K., Boufounou P., Georgakopoulos G., 2021, Financial Implications of Capital Controls Enforcement on Large-Cap Companies Listed on the Athens Stock Exchange”, Journal of Economics and International Business Management,9, Issue 1, pp. 20-34, https://doi.org/10.33495/jeibm_v9i1.21.108
 3. Papadamou, S., Sogiakas, D., Sogiakas, V., and K., Toudas, 2021, “The Prudential Role of Basel III Liquidity Provisions towards Financial Stability”, Journal of Forecasting Special Issue (*ABS Journal List),  https://doi.org/10.1002/for.2766
 4. Toudas K., Garefalakis A., Menexiadis M., Lemonakis C., 2020, ” Differences between US GAAP and IFRS during the years of financial crisis within basic conceptual figures as well as at the cash flow statements” Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law,9, Issue 3, p.p. 28-40 (*ABS Journal List)
 5. Baker R., Georgakopoulos G., Sotiropoulou A.S., Tountas K., 2019 “The Impact of Integrated Reporting on Analysts’ Forecasts”, International Journal of Economics and Finance, 12 No 1; p.p. 76-89,
 6. Garefalakis A., Toudas K., Ballas P., Spinthiropoulos K., Zisopoulos A., 2019 “Managing the establishment of Business Continuity Planning by Greek SMEs: can it safeguard strategic viability of courier services during turbulent times?” Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law,8, Issue 3, p.p. 93-113, (*ABS Journal List)
 7. Toudas K., 2018, “International Accounting Frameworks: The convergence of Corporate Financial Statements”, Journal of Governance and Regulation, 7, Issue3, p.p. 47-52, (*ABS Journal List)
 8. Toudas K., 2018, “Τhe international standards on auditing as a convergence parameter between US GAAP and IFRS”, Corporate Board: Role, Duties and Composition,14, Issue3, p.p. 15-22, (*ABS Journal List)
 9. Toudas K., Christopoulos A., Kalantonis P., Kravaritis S., 2017, “The correlation of Non-performing loans between the four Greek systemic banks before and during the recent crisis based on accounting information, International Journal of Corporate Finance and Accounting, Volume 4, Issue 2, 23-40,

Καρανικόλας Παύλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο κ. Π. Καρανικόλας είναι απόφοιτος του ΓΠΑ, με ειδίκευση στη Γεωργική Οικονομία, κάτοχος MSc στην Περιφερειακή Ανάπτυξη από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διδακτορικού Διπλώματος από το ΓΠΑ.

Έχει εργασθεί ως ερευνητής στο ΓΠΑ και στο Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών του ΕΘΙΑΓΕ και ως ειδικός εισηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Έχει πολύχρονη ερευνητική εμπειρία σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, όπως το “Farming Transitions: Pathways Towards Regional Sustainability of Agriculture in Europe (“FarmPath”, EU-FP7) και το “Small farms, small food businesses and sustainable food security (“SALSA”, EU-Horizon 2020). Έχει επίσης συμμετάσχει ενεργά στην αξιολόγηση και τον σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων του αγροτικού χώρου, εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Από τον Νοέμβριο του 2001 είναι μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

Διδάσκει Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία, Πολιτική Οικονομία, Αγροτική Οικονομία & Πολιτική και συμμετέχει στη διδασκαλία του μαθήματος Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Διδάσκει επίσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το μάθημα Αγροτική Πολιτική.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην Πολιτική Οικονομία της σύγχρονης γεωργίας και του αγροτικού χώρου, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης και στη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα.


pkaranik@aua.gr
+30 210 529 4785

Κουτσούρης Αλέξανδρος Ε.

Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Αλέξανδρος Ε. Κουτσούρης είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.).

Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο University College of Dublin, Ιρλανδία και εκπόνησε τη Διδακτορική Διατριβή του στο Γ.Π.Α. (Γεωργική Εκπαίδευση και Εφαρμογές).

Διετέλεσε ερευνητής στο Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Γ.Π.Α., υπεύθυνος του Τμήματος Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Ανάπτυξης της Αναπτυξιακής Καρδίτσας και Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού «Πίνδος». Σήμερα υπηρετεί ως Καθηγητής (Γεωργικές Εφαρμογές – Γεωργική Εκπαίδευση) στο Γ.Π.Α.

Έχει, μεταξύ άλλων, χρηματίσει ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες (όπως π.χ. PRO-AKIS, AgriSpin, WISE, AgriDemo, AgriLink, INNOSETA, FAIRshare), πρόεδρος του International Farming Systems Association/European Group, του European Seminar on Extension Education, του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και της Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ) καθώς και Associate Editor του The Journal of Agricultural Education & Extension.

Το έργο του καλύπτει ζητήματα Γεωργικών Εφαρμογών (επικοινωνίας και καινοτομίας), Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τοπικής Ανάπτυξης και Αγροτουρισμού στο πλαίσιο της αειφόρου/ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης με έμφαση στις συμμετοχικές μεθοδολογίες.

Λαλιώτης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

O Δρ Γεώργιος Λαλιώτης υπηρετεί από το 2019 ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο αντικείμενο της Εκτροφής Αγροτικών Ζώων. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2002). Κατέχει, επίσης, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Ζωική Παραγωγή (2004). Κατά τη διδακτορική (2007) και μεταδιδακτορική (2009) του έρευνα (υπότροφος Ι.Κ.Υ) ασχολήθηκε με τη μελέτη του φυσιολογικού ρόλου γονιδίων και μεταγράφων που εμπλέκονται στη διαδικασία της λιπογένεσης στο πρόβατο. Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του «ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ» καθώς και στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για πάνω από μία δεκαετία ως σύμβουλος γεωπόνος . Είναι συν-συγγραφέας σε αρκετές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή και εγχώρια περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων, συγγραφή εκλαϊκευμένων άρθρων καθώς και ανακοινώσεις σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η εκτροφή αγροτικών ζώων, η φωνητική επικοινωνία των αγροτικών ζώων, η μοριακή φυσιολογία παραγωγικών ιδιοτήτων και η συσχέτιση της γενετικής παραλλακτικότητας πληθυσμών αγροτικών ζώων με τις παραγωγικές τους ιδιότητες.

Πλήρες βιογραφικό: https://zp.aua.gr/faculty/laliotis_george/

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ
Επ. Καθηγητής
Εργαστήρτιο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Τηλ.: 210 529 4458
email: glaliotis@aua.gr

Μαλανδράκης Εμμανουήλ

Επίκουρος καθηγητής - Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ

Ο Εμμανουήλ Μαλανδράκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου ολοκλήρωσε τόσο τις μεταπτυχιακές όσο και τις διδακτορικές του σπουδές. Έχει μετεκπαιδευτεί στη Γερμανία (EMBL  Heidelberg), σε θέματα που αφορούν στη σύγχρονη βιολογία καθώς και στη Νορβηγία (IMR Bergen), σε θέματα που αφορούν στην ιχθυολογία. Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και πολύ καλά Ισπανικά. Διαθέτει γνώσεις χειρισμού H/Y, των ευρέως διαδεδομένων λειτουργικών συστημάτων και πληθώρας εφαρμογών. Έχει πολυετή προϋπηρεσία στη διαχείριση ερευνητικών έργων και έχει εργασθεί σε βιομηχανία ως υπεύθυνος παραγωγής τυροκομικών προϊόντων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται της εκτροφής των υδρόβιων πληθυσμών, της μοριακής
φυσιολογίας τους και της επιλογής βέλτιστων παραγωγικών χαρακτηριστικών μέσω μοριακών δεικτών. Έχει συμμετάσχει σε 16 εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα. Έχει 33 ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, 16 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 4 κεφάλαια σε βιβλία.

Μαλινδρέτος Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

O Γεώργιος Μαλινδρέτος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής  στo Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφηρμοσμένων Οικονομικών, με γνωστικό αντικείμενο την Logistics-Δίκτυα Διανομών. Κατέχει πτυχίο από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕMΠ, ΜSc in Logistics and Transportation στο Πανεπιστήμιο του Cranfield, UK και τέλος, εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με αντικείμενο τον Ανασχεδιασμό των Επιχειρηματικών Διαδικασιών σε περιβάλλον Logistics.

Έχει περισσότερα από 15 έτη διδακτική εμπειρία  σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Χώρας (Χαροκόπειο Παν/μιο, Ανοικτό Παν/μιο, Γεωπονικό Παν/μιο, Διεθνές Παν/μιο, ΑΤΕΙ Αθήνας,κτλ), και στο Odessa National Maritime University στο πλαίσιο ευρωπαικού προγράμματος για τη εισαγωγή των Logistics στο Πανεπιστήμιο της Οδησσού (σημειώσεις του μεταφρασμένες στα ρωσικά διδάσκονται στο Παν/μιο) και σε προγράμματα κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων.

Κατέχει πολλές δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων και εισηγήσεις σε ελληνικά, διεθνή και παγκόσμια επιστημονικά συνέδρια επί θεμάτων της σύγχρονης «Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας», ενώ έχει βραβευτεί σε Διεθνές Συνέδριο στην Σλοβενία (MIC), με τον τίτλο του ‘best paper’ το 2011. Πρόσφατα εκδόθηκε υπό την επιστημονική επιμέλεια του το βιβλίο ‘Markets, Business and Sustainability’ (Bentham Publishers, UK) με συγγραφείς διακεκριμένους επιστήμονες από όλο τον κόσμο.

Επίσης, στο παρελθόν έχει αποτελέσει υπεύθυνος ή μέλος ομάδας έργου, με σκοπό την εφαρμογή των Logistics σε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Είναι μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδος, του Cranfield Logistics Society (CLS) κτλ.

Νέλλας Ελευθέριος

Ε.ΔΙ.Π. - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Ελευθέριος Νέλλας ανήκει στο Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) του Εργαστηρίου Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Επιχειρήσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος D.S.P.U (Diplôme Spécialisation Post-Universitaire) του Ινστιτούτου Αγρονομικών Μεσογειακών Σπουδών Monpellier (I.A.M.M.) στην Αγροτική Οικονομία και Οικονομική Ανάπτυξη και Διπλώματος Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης στην Γεωργική Στατιστική και Πληροφορική. Είναι μόνιμο μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ) και έκτακτο μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για την ανάλυση γεωργοοικονομικών δεδομένων και τη δημιουργία οικονομικών αποτελεσμάτων της γεωργικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα την λήψη αποφάσεων στον αγροτικό τομέα. Από το 2002 διδάσκει τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος, του 9ου εξαμήνου του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, “Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης” που σχετίζονται με την Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του πακέτου SPSS/PC για Windows. Το 2007 – 2012 δίδαξε τμήμα του μαθήματος “Μέθοδοι Οικονομικής και Κοινωνικής Έρευνας”, που αφορά επεξεργασία και μεθόδους ανάλυσης δεδομένων με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS for Windows, ερμηνεία και παρουσίαση δεδομένων, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης και Διαχείρισης του Αγροτικού Χώρου” του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2014 μέχρι σήμερα διδάσκει τις εργαστηριακές ασκήσεις και τμήμα των παρακάτω αναφερομένων μαθημάτων τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης:

 1. Εισαγωγή στην Γεωργική Οικονομική του 3ου εξαμήνου
 2. Γεωργική λογιστική και Αγροτική εκτιμητική του 5ου και του 9ου εξαμήνου
 3. Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής και Κοινωνιολογικής Έρευνας του 9ου εξαμήνου

Έχει συμμετάσχει ως μέλος σε ερευνητικά Προγράμματα με αντικείμενο:

 • την ανάπτυξη στον αγροτικό χώρο,
 • τις επιπτώσεις στην λειτουργία και στην διαμόρφωση του εισοδήματος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από την εφαρμογή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, δηλαδή τις άμεσες ενισχύσεις και τις διαρθρωτικές πολιτικές (Πυλώνας I και ΙΙ) και
 • την Οργάνωση και Διαχείριση των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, με έμφαση στη στατιστική ανάλυση γεωργοοικονομικών δεδομένων με χρήση Η/Υ και στη δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Πρόσφατα ερευνητικά έργα – μελέτες, από τα οποία προκύπτει η ερευνητική του εμπειρία, είναι τα εξής:

 1. Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΠΑΑ σε ενέργειες αξιολόγησης (σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του 2016 (AIR 2017) με 1) εκτίμηση δεικτών αποτελεσμάτων και 2) απάντηση σχετικών Κοινών Ερωτημάτων Αξιολόγησης), 2017-18,
 2. Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΠΑΑ 2007-2013“, 2016-17
 3. Παροχή Υπηρεσιών για την εκ των προτέρων αξιολόγηση και μελέτη των επιπτώσεων στο περιβάλλον του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 της Κύπρου“, 2013-15,
 4. Δημιουργία καινοτόμων εμπειριών αποδεικτικού χαρακτήρα για την τεκμηρίωση της δυνατότητας των καπνοπαραγωγών να στραφούν προς την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών», Μέτρο 10, Καν (ΕΚ) 2182/02, 2006-09,
 5. Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την αξιολόγηση της εφαρμογής, το σχεδιασμό και την αναμόρφωση του νέου σχήματος υλοποίησης των Προγραμμάτων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ–Π κατά τη Δ’ προγραμματική περίοδο (Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Αγρότες, Άξονας 3 του ΠΑΑ 2007-13), 2008,
 6. Υπολογισμός και τεκμηρίωση του πρόσθετου κόστους, διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής που συνεπάγεται για τους γεωργούς η εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών Μέτρων (άρθρο 39 καν. 1698/05), 2007-08
 7. Μελέτη υπολογισμού και τεκμηρίωση του πρόσθετου κόστους και του διαφυγόντος εισοδήματος που απορρέει από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις Μειονεκτικές (3.4) και με ειδικά προβλήματα (3.5) περιοχές (Άρθρο 37 του Καν. 1698/05), 2007-08
 8. “Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΥποΠρογράμματος 1 «Διαρθρωτικές Προσαρμογές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανάπτυξη του Τομέα Γεωργίας 1994-1999”, 2002.

Οικονόμου Γαρυφαλιά

Καθηγήτρια - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πεδία Ερευνητικής Δραστηριότητας. Φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά. Λειμώνια είδη. Ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων. Οικολογία και βιολογία ζιζανίων. Ανθεκτικότητα των φυτών μεγάλης καλλιέργειας στη ξηρασία. Xρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και γεωπληροφορικής στη Γεωργία.
Επιστημονική δραστηριότητα. Μέλος 8 Διεθνών και Εθνικών Επιστημονικών Εταιρειών και Επικεφαλής της ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ζιζανιολογικής Εταιρείας (European Weed Research society) για τη Χαρτογράφηση των ζιζανίων (Weed Mapping Working Group) .
Διακρίσεις / Βραβεία. Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών για τη Μονογραφία, “Evaluating yield responses to water stress and drought resistance mechanisms of 20 local bread and durum wheat landraces” by authors, A. J. Karamanos, G. Economou, G. Livanos and A. Papastaurou. Agricultural University of Athens, Δεκέμβριος , Αθήνα 2008. Βραβείο Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Αριστείας 2012 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την εργασία: Αξιολόγηση γενοτύπων του σιταριού σε συνθήκες λειψυδρίας στο ΓΠΑ ((http://excellence.minedu.gov.gr/). Έπαινος Αγροτικής Αριστείας 2013 «Made in Greece» της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) στο πρόγραμμα εφαρμογής της «Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται από το 2011 από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 3ο Βραβείο στον 1ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ 2017-2018 με το προϊόν O|H|LIVE ( Οργανικά αφεψήματα σε κάψουλες συμβατές με μηχανή NESPRESSO).
Ερευνητικά Προγράμματα. Συμμετοχή σε περισσότερα από 30 ερευνητικά προγράμματα εθνικά, χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και από τον ιδιωτικούς φορείς.
Συγγραφική δραστηριότητα. Συν συγγραφέας σε 11 μονογραφίες και κεφάλαια σε βιβλία, σε 44 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με δείκτη βαρύτητας, σε περισσότερες από 50 εργασίες σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων με σύστημα κριτών, και σε περισσότερες από 100 δημοσιευμένες περιλήψεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Παπαδάς Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο κ. Χρήστος Παπαδάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της ΑΣΟΕΕ. Έλαβε  μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (M.Sc.) και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στην Αγροτική και Εφαρμοσμένη Οικονομική, από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Οικονομικής του Πανεπιστημίου της Μιννεσότα (ΗΠΑ).

Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα και σε ερευνητικά ινστιτούτα. Διορίστηκε λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Queen’s του Μπέλφαστ της Βορείου Ιρλανδίας, όπου δίδαξε ως μόνιμο μέλος ΔΕΠ σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επί έξη έτη. Δίδαξε επίσης επί ένα έτος προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο City College της Θεσσαλονίκης (International Faculty of the University of Sheffield).

Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, συλλογικούς τόμους, ερευνητικές περιοδικές εκδόσεις πανεπιστημίων και του USDA, και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές των οικονομικών της μεγέθυνσης, αγροτικής ανάπτυξης, περιφερειακής σύγκλισης, ανάλυσης εισροών-εκροών, κ.α.


cpap@aua.gr
+30 210 529 4724

Παπαδομιχελάκης Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Γεώργιος Παπαδομιχελάκης αποφοίτησε (1996) ως Γεωπόνος Ζωοτέχνης από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απέκτησε έπειτα το Διδακτορικό του τίτλο στη Διατροφή Ζώων από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2001. Εργάστηκε για έξι μήνες (2004), ως επισκέπτης ερευνητής στο Τμήμα Κτηνιατρικών Επιστημών (University of Bristol) και δύο έτη (2004-2006) ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διορίστηκε ως Λέκτορας (2006) και ως Επίκουρος Καθηγητής (2013) στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής (Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών) με γνωστικό αντικείμενο Διατροφή Ζώων με έμφαση στα Φυτοφάγα Μονογαστρικά. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: διαιτητική εκτίμηση ζωοτροφών σε εκτρεφόμενα ζώα, αποτελεσματικότητα πρόσθετων υλών (οργανικά οξέα κ.ά.) στη διατροφή των ζώων και βελτίωση της σύστασης των κτηνοτροφικών προϊόντων σε λιπαρά οξέα μέσω διατροφικών επεμβάσεων.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

1. Theodorou, G., Papadomichelakis, G., Tsiplakou, E., Chronopoulou, R., Zervas, G., Politis, I., 2014. Association of dietary soy with expression of various pro-inflammatory genes in porcine phagocytes. International Journal of Health, Animal Science and Food Safety 1, 1-8.

2. Simitzis, P., Papadomichelakis, G., Tsiplakou, E., Theodorou, R., Zervas, G., Politis, I., 2014. Effect of dietary protein source on piglet meat quality characteristics. International Journal of Health, Animal Science and Food Safety 1, 15-26.

3. Pantazis, P.A., Benekos, G., Papadomichelakis, G., 2014. Early-weaning diets for gilthead sea bream (Sparus aurata L.) and their potential use in Hellenic marine fish hatcheries. Aquaculture International 22, 1621-1636.

4. Simitzis, P.E., Babaliaris, C., Charismiadou, M.A., Papadomichelakis, G., Goliomytis, M., Symeon, G.K., Deligeorgis, S.G., 2014. Effect of dietary hesperidin supplementation on growth performance, carcass traits and meat quality of rabbits. World Rabbit Science 22, 113-121.

5. Theodorou, G., Papadomichelakis, G., Tsiplakou, E., Lampidonis, A.D., Chadio, S., Zervas, G., Politis, I., 2015. Effects of soybean meal or whey-based diets on lipid metabolism in weaned piglets. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 99, 92-99.

6. Mountzouris, K.C., Tsirtsikos, P., Papadomichelakis, G., Schatzmayr, G., Fegeros, K., 2015. Evaluation of the efficacy of sequential administration of probiotics and phytogenics or their throughout combination in broiler nutrition. Animal Production Science 55, 720-728.

7. Papadomichelakis, G., Pappas, A.C., Zoidis, E., Mountzouris, K.C., Fegeros, K., 2015. Impact of feeding increasing crude glycerine levels on growth performance, glycerine kinase gene expression, nutrient digestibility and litter quality in broiler chickens. Livestock Science 181, 89–95.

8. Symeon, G.K., Goliomytis, M., Bizelis, I., Papadomichelakis, G., Pagonopoulou, O., Abas, Z., Deligeorgis, S., Chadio, S., 2015. Effects of gestational maternal undernutrition on growth, carcass composition and meat quality of rabbit offspring. PLoS ONE 10, e0118259.

9. Tsiplakou, E., Papadomichelakis, G., Sparaggis, D., Sotirakoglou, K., Georgiadou, M., Zervas, G., 2016. The effect of maternal or artificial milk, age and sex on three muscles fatty acid profile of Damascus breed goat kids. Livestock Science 188, 142-152.

10. Pantazis, P.A., Benekos, G., Papadomichelakis, G., 2016. Growth, survival and fatty acid content of Astacus astacus (Linnaeus 1758) in a water recirculation system fed a semi- purified diet. International Journal of Innovative Studies in Aquatic Biology and Fisheries 2, 30-36.

11. Tsiplakou, E., Papadomichelakis, G., Sparaggis, D., Sotirakoglou, K., Georgiadou, M., Zervas, G. 2016. The effects of rearing diet, sex and age on the fatty acid profile of Chios lambs. Animal Production Science (in press) http://dx.doi.org/10.1071/AN15074.

Παππάς Αθανάσιος Χ.

Επίκουρος Καθηγητής - Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γ.Π.Α.

Ο Αθανάσιος X. Παππάς είναι Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο Διατροφή Ζώων με έμφαση στη Διατροφή Πτηνών, στο τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ). Αποφοίτησε το 2002 από το τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ. Με μεταπτυχιακή υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης στη Σκωτία και έλαβε το 2006 τον τίτλο του Διδάκτορα. Υπήρξε μεταδιδακτορικός υπότροφός του ΙΚΥ.

Το επιστημονικό έργο έως τώρα περιλαμβάνει: 70 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνούς κύρους έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 1 βιβλίο, 7 κεφάλαια βιβλίων και 74 περιλήψεις σε πρακτικά Εθνικών και Διεθνών συνεδρίων, με δείκτη h 24.

Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος 3 ερευνητικών προγραμμάτων, αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος 4 ερευνητικών προγραμμάτων ενώ έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε 16 ερευνητικά προγράμματα.

Υπήρξε επιβλέπων σε 1 διδακτορική διατριβή και μέλος τριμελούς ή επταμελούς επιτροπής σε 9 διδακτορικές διατριβές. Υπήρξε επιβλέπων σε 6 μεταπτυχιακές μελέτες και σε άλλες 6 ως μέλος τριμελούς επιτροπής. Διαθέτει εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με διατροφή των πτηνών, τα αντιοξειδωτικά, τα ανόργανα στοιχεία, τα υπολείμματα εστίασης και την κυκλική οικονομία.

Ρεζίτης Ν. Αντώνιος

Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

O Αντώνιος Ν. Ρεζίτης είναι καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1986 έλαβε το πτυχίο του Γεωπόνου με κατεύθυνση στον κλάδο της Αγροτικής Οικονομίας από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια, απέκτησε δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (Masters), έναν στην Αγροτική Οικονομία (MSc) από το Πανεπιστήμιο Rutgers (The State University of New Jersey, USA) το 1990 και τον άλλο στα Οικονομικά (ΜΑ) από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (North Carolina State University, NCSU, USA), το 1991. Έλαβε το διδακτορικό του (Ph.D.) στις Οικονομικές Επιστήμες από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Οικονομικής των Φυσικών Πόρων του  Εθνικού Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, ΗΠΑ (Department of Agricultural and Recourse Economics, NCSU, USA), το 1995.

Για την περίοδο από Σεπτέμβριο του 1995 έως Ιούνιο του 1997, διετέλεσε Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Οικονομικής των Φυσικών Πόρων του Εθνικού Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, ΗΠΑ. Κατά την περίοδο από το Μάρτιο του 1998 έως τον Αύγουστο του 2000, δίδαξε ως Ειδικός Επιστήμονας σε διάφορα Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τον Αύγουστο του 2000 διορίστηκε Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Ποσοτικές Μέθοδοι»   στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 2002 διορίστηκε Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο στην «Οικονομία» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών που εδρεύει στην πόλη του Αγρινίου. Τον Σεπτέμβριο του 2008 προήχθη σε Αναπληρωτή Καθηγητή και στη συνέχεια τον Μάιο του 2013 σε Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία και Αγροτική Οικονομία» στο ίδιο Τμήμα και υπηρέτησε αυτό το Τμήμα μέχρι τον Ιούλιο του 2018. Τον Ιούλιο του 2018 διορίστηκε Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Ιανουάριο του 2018 κατείχε θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Πολιτική» στο Τμήμα Οικονομικών και Οργάνωσης του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι (Φινλανδία).

Η έρευνά του επικεντρώνεται στην Αγροτική Οικονομία, τη μετάδοση και μεταβλητότητα τιμών, την ανάλυση τιμών και τη δομή αγοράς, την αποδοτικότητα, τις τεχνολογικές αλλαγές και την ανάλυση της παραγωγικότητας, τη σύγκλιση, την ανάλυση προσφοράς και ζήτησης. Έχει διδάξει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων Αγροτικής Οικονομίας και Οικονομικών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι παρακάτω σύνδεσμοι παρέχουν λίστες των επιστημονικών του δημοσιεύσεων σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά στα αντικείμενα της Αγροτικής Οικονομίας και των Οικονομικών.

Ρούσσος Πέτρος

Καθηγητής -Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Καθηγητής Δενδροκομίας-Ελαιοκομίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών, Εργαστήριο Δενδροκομίας Γεωπονικό πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 20 ετών σε θέματα πολλαπλασιασμού καρποφόρων δένδρων και θάμνων, ιστοκαλλιέργειας, καλλιεργητικών τεχνικών σε καρποφόρα δένδρα, άμβλυνση αβιοτικών καταπονήσεων. Εργαστηριακή εμπειρία σε αναλύσεις υδατανθράκων, αμινοξέων, πολυαμινών, οργανικών οξέων, φαινολικών ενώσεων, αντιοξειδωτικής ικανότητα, φωτοσυθετικής δραστηριοότητας, ενεργότητας ενζύμων κτλ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Από το 1999 πάνω από 60 εργασίες σε διεθνή, έγκριτα περιοδικά με κριτές και πλήθος εργασιών σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.

ΒΡΑΒΕΙΑ: Το 2022 συγκαταλέγηκε στους 24 καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που βρέθηκαν στο ανώτατο 2% των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως στον κλάδο του. Κορυφαίος κριτής για το περιοδικό “Scientia Horticulturae” για το έτος 2006.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: Επέβλεψε μέρος ενός διδακτορικού από μια Τυνήσια συνάδελφο ενώ συνεργάστηκε στα πλαίσια διεθνών προγραμμάτων (είτε κατά την υποβολή είτε κατά την εκτέλεση) με συναδέλφους από Ευρώπη και Αφρική.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων (ανταγωνιστικών) διεθνών και εθνικών είτε ως επιστημονικά υπεύθυνος είτε ως συνεργάτης και σε πλήθος άλλων προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ιδιωτικούς
φορείς

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας τεσσάρων διεθνών περιοδικών και έχει επιβλέψει δύο (ένα ολοκληρωμένο και ένα υπό εξέλιξη) ειδικών τευχών σε διεθνή περιοδικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 3 (ένα ολοκληρωμένο και δύο υπό εξέλιξη)

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: φυσιολογία αβιοτικών καταπονήσεων, ποιότητα καρπών, καλλιεργητικές πρακτικές, πολλαπλασιασμό καρποφόρων δένδρων.

Σάββας Δημήτριος

Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διευθυντής Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών – Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Καθηγητής στο Τµήµα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει λάβει πτυχίο γεωπόνου στην ειδικότητα της Φυτοτεχνίας από τη Γεωπονική Σχολή Αθηνών το 1985 και διδακτορικό δίπλωμα από τη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόννης (Γερμανία) με ειδίκευση στις Κηπευτικές Καλλιέργειες και την Υδροπονία το 1992.

Μετά την απονομή του διδακτορικού διπλώματος εργάστηκε ως ακαδημαϊκό προσωπικό στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μεσολογγίου, Καλαμάτας, και Ηπείρου αλλά και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επίσης, διδάσκει ως επισκέπτης καθηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του MAICh-CIHEAM από το 2000. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπηρετεί από τον Ιούνιο του 2006, αρχικά ως επίκουρος καθηγητής, από το 2011 ως αναπληρωτής καθηγητής και από το 2015 ως καθηγητής. Από το 2016 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών του ΓΠΑ.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών, το μικροκλίμα του θερμοκηπίου, την θρέψη και λίπανση των κηπευτικών, τις υδροπονικές καλλιέργειες και τα υποστρώματα, την άρδευση, καθώς και τον εμβολιασμό των κηπευτικών.

Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής (Editorial Board) των διεθνών επιστημονικών περιοδικών Scientia Horticulturae (I.F. 1,760 το 2017), Environmental & Experimental Botany (I.F. 3,712 το 2017), Agricultural Water Management (I.F. 3,182 το 2017) και European Journal of Horticultural Science (I.F. 0,446 το 2017).

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει πάνω από 80 εργασίες δημοσιευμένες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές που διαθέτουν impact factor στο Journal Citation Reports, πάνω από 35 επιστημονικές εργασίες σε πλήρη πρακτικά διεθνών συνεδρίων, πάνω από 45 εργασίες σε πλήρη πρακτικά πανελληνίων συνεδρίων, 5 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία και 3 βιβλία (Γενική Ανθοκομία, Γενική Λαχανοκομία, Καλλιέργειες εκτός Εδάφους) στα Ελληνικά.

Έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει ως μέλος της Ερευνητικής Ομάδας ή συντονιστής σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με κηπευτικές καλλιέργειες. Από το 2010 μέχρι σήμερα έχει συντονίσει ή συντονίζει 4 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και ειδικότερα το LEGUME FUTURES (FP7, 2010-2014), το EUROLEGUME (FP7, 2014-2017), το TRUE (H2020, 2017-2020) και το TOMRES (H2020, 2017-2020).

Ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα του Δ. Σάββα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ekk.aua.gr/index.php?sec=members&item=4&doc=2.

Ιερά Οδός 75, 11855 Βοτανικός, Αθήνα
Τηλ: +30 210 529 4510
FAX: +30 210 529 4504
E-mail: dsavvas@aua.gr

Σακάς Δαμιανός

Αναπληρωτής Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο Επικοινωνιακές Στρατηγικές και Διαπραγματεύσεις αναλυόμενες με δυναμικά μοντέλα προσομοίωσης. Με βάση την ACM τα ερευνητικά ενδιαφέροντα μου και τα τυπικά προσόντα μου περιλαμβάνονται στις ενότητες J4 Social and Behavioral Sciences, J1 Administrative Data Processing, Business και Government. Έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης σε Δημόσιους Οργανισμούς, όπως ως Ειδικός Συνεργάτης στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού στο Γραφείο Πολιτικής Επικοινωνίας και Τύπου. Με αρμοδιότητες την πολιτική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων. Έχει Διδακτική Εμπειρία σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, κ.α. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε παγκοσμίου κύρους επιστημονικά περιοδικά και σειρές βιβλίων, όπως Emerald, Elsevier, Springer, κ.α. Έχει διατελέσει πρόεδρος σε Επιτροπές Επιστημονικών Συνέδριων και Επιστημονικών Περιοδικών,

Ερευνητική δραστηριότητα

2013 – σήμερα Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής και Συμποσιάρχης του Παγκόσμιου Συνεδρίου “International Conference on Strategic Innovative Marketing ”. www.icsim.net

2012 – σήμερα Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Συνεδρίου “International Conference on Mathematical Modeling”. www.icmsquare.net

2011-σήμερα Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής και Συμποσιάρχης του Παγκόσμιου Συνεδρίου “International Conference on Integrated Information”. www.icininfo.net

2011-σήμερα Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και Συμποσιάρχης του Παγκόσμιου Συνεδρίου “International Conference for Materials and Applications for Sensors and Transducers”. www.icmast.net

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Damianos Sakas , Dimitris Vlachos , Dimitris Nasiopoulos , (2014) «Modelling strategic management for the development of competitive advantage, based on technology», Journal of Systems and Information Technology, Vol. 16 Iss: 3, pp.187 – 209.

Konstadinos Kutsikos, Nikolaos Konstantopoulos , Damianos Sakas , Yiannis Verginadis, (2014) «Developing and managing digital service ecosystems: a service science viewpoint», Journal of Systems and Information Technology, Vol. 16 Iss: 3, pp.233 – 248.

Damianos P. Sakas, Ioannis C. Drivas, Androniki Kavoura, (2015) “Simulation Model for Commercial Success of Customer Behaviour”, Procedia Economics and Finance, Volume 24, 2015, Pages 598-605.

Damianos P. Sakas, Nasiopoulos K. Dimitrios, Androniki Kavoura (2015). “The Development of Facebook’s Competitive Advantage for Brand Awareness”. Procedia Economics and Finance, Volume 24, 2015, Pages 589–597.

Ioannis C Drivas, Damianos P. Sakas, Georgios A Giannakopoulos (2016). “Self-other agreement for improving communication in libraries and information services”. Library Review, Volume 65, 2016, Pages 206 – 223.

Damianos P. Sakas, Apostolos S. Sarlis (2016). “Library promotion methods and tools modeling and simulation on Twitter”. Library Review, Volume 65, 2016, Pages 479 – 499.

Σε Book Series :

Pachtiti E. Foteini, Nasiopoulos K. Dimitrios, Damianos P. Sakas, D. S. Vlachos (2017), The Development of New Ideas for IT Products, Through Social Media, Springer Proceedings in Business and Economics (pp. 399-404)

Ioannis C. Drivas, Apostolos S. Sarlis, Damianos P. Sakas, Alexandros Varveris (2017), Stuffing Keyword Regulation in Search Engine Optimization for Scientific Marketing Conferences, Springer Proceedings in Business and Economics (pp. 117-123)

Ioannis C. Drivas, Damianos P. Sakas, C. Riziotis (2017), Communicating Strategically for Improving Team Effectiveness in ICTs Organizations, Springer Proceedings in Business and Economics (pp. 125-132)

Apostolos S. Sarlis, Ioannis C. Drivas, Damianos P. Sakas (2017), Implementation and Dynamic Simulation Modeling of Search Engine Optimization Processes. Improvement of Website Ranking, Springer Proceedings in Business and Economics (pp. 437-443)

Apostolos S. Sarlis, Damianos P. Sakas, D. S. Vlachos, A. Antoniou (2017), Instagram Company Page Creation Modeling and Simulation, Springer Proceedings in Business and Economics (pp. 445-451)

Σε Πρακτικά Συνεδρίων:

Dimitrios Nasiopoulos, Damianos P. Sakas, D.S. Vlachos, Amanda Mavrogianni, “Simulation of generation of new ideas for new product development and IT services”, International Conference on Integrated Information (ICININFO) 2014, American Institute of Physics, 1644, 60 (2015).

Alexandros Koulouris, Damianos P. Sakas, Georgios Giannakopoulos, “NLP as a Communication Strategy Tool in Libraries”, International Conference on Integrated Information (ICININFO) 2014, American Institute of Physics Proceedings 1644, 83 (2015).

Apostolos Sarlis, Damianos P. Sakas, D.S. Vlachos, Amanda Mavrogianni, “Facebook’ s Personal Page modelling and simulation”, International Conference on Integrated Information (ICININFO) 2014, American Institute of Physics Proceedings, 1644, 331 (2015).

Apostolos Sarlis, Damianos P. Sakas, D.S. Vlachos, Amanda Mavrogianni, “Twitter’s tweet method modelling and simulation”, International Conference on Integrated Information (ICININFO) 2014, American Institute of Physics Proceedings, 1644, 339 (2015).

Aikaterini I. Damaskinou, Ioannis C. Drivas and Damianos P. Sakas “Leadership models with an emphasis on relationships and the completion of the project in information science”, AIP Conf. Proc. 1644, 271 (2015)

Σιμιτζής Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής - Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ.

Σιμιτζής Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής στην Εκτροφή, Ηθολογία και Ευζωία Αγροτικών Ζώων Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας

Βιογραφία

Απόφοιτος του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2002). Κάτοχος διπλώματος από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Ζωική Παραγωγή» (2003), και Διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών (2007). Πραγματοποίησε Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Γ.Π.Α. με υποτροφία του Ι.Κ.Υ (2010-2011). Έχει εργαστεί ως υπάλληλος του τμήματος Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2006-2008) και ως Λέκτορας ΠΔ. 407/80 στο Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2017 εντάχθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκτροφή Αγροτικών Ζώων με έμφαση στην Ηθολογία». Το 2022 εντάχθηκε στο ίδιο Εργαστήριο στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκτροφή, Ηθολογία και Ευζωία Αγροτικών Ζώων».

Ερευνητική δραστηριότητα – Ενδιαφέροντα

 • Μελέτη της συμπεριφοράς των αγροτικών ζώων
 • Ευζωία των αγροτικών ζώων
 • Εκτροφή των αγροτικών ζώων
 • Τρόποι βελτίωσης της διατροφικής αξίας και της ικανότητας συντήρησης των κτηνοτροφικών προϊόντων – Λειτουργικά Τρόφιμα
 • Εκτίμηση ποιότητας κτηνοτροφικών προϊόντων (κρέατος, αυγού και γάλακτος)
 • Εκτίμηση ποιότητας σάρκας ιχθύων

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Tsala, V. Mpekelis, G. Karvelis, P. Tsikakis, M. Goliomytis, P. Simitzis, 2020. Effects of Dried Olive Pulp Dietary Supplementation on Quality Characteristics and Antioxidant Capacity of Pig Meat. Foods, 9(1), 81.
 • E. Baira, I. Dagla, E. Siapi, P. Zoumpoulakis, A. Tsarbopoulos, P. Simitzis, M. Goliomytis, S.G Deligeorgis, A.-L. Skaltsounis, E. Gikas, 2020. Development and Validation of a UPLC–ESI (-)–MS/MS Methodology for the Simultaneous Quantification of Hesperidin, Naringin, and their Aglycones in Chicken Tissue Samples. Journal of AOAC International 103, 83-88.
 • P. Simitzis, T. Massouras, M. Goliomytis, M. Charismiadou, K. Moschou, C. Economou, V. Papadedes, S. Lepesioti, S. Deligeorgis, 2019. The effects of hesperidin or naringin dietary supplementation on yoghurt quality parameters in dairy ewes – A preliminary study. Nutrition, Dietetics & Nutraceuticals 1, 1-5.
 • P. Simitzis, T. Massouras, M. Goliomytis, M. Charismiadou, K. Moschou, C. Economou, V. Papadedes, S. Lepesioti, S. Deligeorgis, 2019. The effects of hesperidin or naringin dietary supplementation on the milk properties of dairy ewes. Journal of the Science of Food and Agriculture 99, 6515-6521.
 • A.C. Pappas, E. Zoidis, M. Goliomytis, P.E. Simitzis, K. Sotirakoglou, M.A. Charismiadou, C. Nikitas, G. Danezis, S.G. Deligeorgis, C.A. Georgiou, 2019. Elemental Metabolomics: Modulation of Egg Metallome with Flavonoids, an Exploratory Study. Antioxidants, 8(9), 361.

 

Τσιμπούκας Κωνσταντίνος

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ο Κων/νος Τσιμπούκας είναι Καθηγητής και Διευθυντής στο Εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κάτοχος D.E.A. και Διδακτορικού Διπλώματος στη Γεωργική Οικονομική από το Πανεπιστήμιο Montpellier IIΙ, Γαλλία. Πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (νυν Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και κάτοχος M.Sc. από το Ινστιτούτο Αγρονομικών Μεσογειακών Σπουδών Montpellier (I.A.M.M.).

Κατά την περίοδο 2010-2011 διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), ενώ την περίοδο 2014-2016 διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την ίδια περίοδο ήταν Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Χατζηγεωργίου Ιωάννης Εμμ.

Αναπληρωτής Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ιερά Οδός 75, Αθήνα, ΤΚ 11855 Τηλ.: 2105294416, Fax: 2105294413, e-mail: ihadjig@aua.gr

1. Σπουδές και τίτλοι :

– Αποφοίτηση από το ΚΑ’ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών τον Ιούνιο 1974 και εγγραφή τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, ύστερα από εισαγωγικές εξετάσεις, στο Α’ έτος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Ορκωμοσία τον Ιούλιο του 1980 ως πτυχιούχος Γεωπόνος με ειδίκευση Ζωοτεχνίας και βαθμό πτυχίου “λίαν καλώς” (επτά και δεκαεπτά εκατοστά).

– Τον Οκτώβριο του έτους 1990 εγγραφή, ύστερα από κατατακτήριο διαγωνισμό, στην Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε και τον Μάρτιο του 1991 λήψη πτυχίου Παιδαγωγικών Σπουδών με γενικό βαθμό “πολύ καλά” (επτά και μισό).

– Το έτος 1991, ύστερα από συμμετοχή σε εξετάσεις, επιλογή ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στην ειδίκευση της Ζωοτεχνίας. Εγγραφή το 1992 στο Πανεπιστήμιο Aberdeen, (Ηνωμένο Βασίλειο) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος, τον Οκτώβριο 1996, για τη διατριβή με τίτλο “Selection of roughage diets by sheep and goats”. Ο τίτλος αυτός κρίθηκε ως ισότιμος εκείνων που απονέμονται από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με την 4/232 πράξη του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

2. Ξένες γλώσσες:

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Μέτρια γνώση της Γαλλικής γλώσσας.

3. Σταδιοδρομία – Εργασιακή εμπειρία:

i. Απόλυση από τις τάξεις του Στρατού Ξηράς τον Απρίλιο 1981.

ii. Από Μάρτιο 1981 έως Μάιο 1985 στη βιομηχανία Ζωοτροφών AGROCHIK Α.Ε., ως επιστημονικός σύμβουλος και υπεύθυνος παραγωγής.

iii. Ένταξη στο προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας, τον Μάιο 1985 και τοποθέτηση στη Διεύθυνση Γεωργίας Λέσβου με αντικείμενο «Γεωπόνος Γεωργικών Εφαρμογών – Ποιοτικός Ελεγκτής», έως τον Απρίλιο 1990.

iv. Μετάθεση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας τον Μάιο 1990 και τοποθέτηση στο Τμήμα Βοσκοτόπων και Τεχνητών Λειμώνων της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής.

v. Λήψη εκπαιδευτικής άδειας από Ιανουάριο 1992 έως και το Μάρτιο 1996 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ.

vi. Τοποθέτηση στο Τμήμα Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας από τον Απρίλιο 1996 έως και τον Δεκέμβριο 2000.

vii. Ανάληψη θέσης Λέκτορα με θητεία στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γ.Π.Α. και στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Βοσκών και Λειμώνων», από τον Ιανουάριο 2001 έως τον Ιανουάριο 2009.

viii. Ανάληψη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο ίδιο Τμήμα και με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο από τον Φεβρουάριο 2009 έως τον Ιούνιο 2013.

ix. Ανάληψη θέσης μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή, στο ίδιο Τμήμα και με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο από τον Ιούνιο 2013 έως Ιούλιο 2018.

x. Ανάληψη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, στο ίδιο Τμήμα και με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο από τον Ιούλιο 2018 έως σήμερα.

4. Διδακτικό Έργο

α) Διδασκαλία Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών μαθημάτων

 1. Διδασκαλία μαθήματος «Βελτίωση και διαχείριση βοσκοτόπων»
 2. Διδασκαλία μαθήματος «Διατροφή Αγροτικών Ζώων»,
 3. Συνδιδασκαλία μαθήματος «Βρωματολογία»
 4. Συνδιδασκαλία μαθήματος «Εφαρμοσμένη Διατροφή Αγροτικών Ζώων ΙΙ»,
 5. Διδασκαλία ενότητας «Διατροφή ζώων στην βοσκή», Π.Μ.Σ. Ζωική παραγωγή,
 6. Διδασκαλία ενότητας «Διατροφή θηραματικών ζώων», Π.Μ.Σ. Ζωική παραγωγή.
 7. Συνδιδασκαλία ενότητας «Διατροφή γαλακτοπαραγωγών ζώων», του Δ.Π.Μ.Σ. «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων»
 8. Συνδιδασκαλία ενότητας «Επιχειρηματικότητα στη Φυτική παραγωγή», του Δ.Π.Μ.Σ. “Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη”
 9. Συνδιδασκαλία ενότητας «Ζωική Παραγωγή και περιβάλλον», του Δ.Π.Μ.Σ. “Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη”

β) Επίβλεψη και μέλος εξεταστικής επιτροπής εβδομήντα (70) προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών, καθώς και επτά (7) διδακτορικών διατριβών.

5. Ερευνητικά ενδιαφέροντα

5.1. Αντικείμενα

 • Υφιστάμενη κατάσταση ορεινών, ημιορεινών και πεδινών φυσικών βοσκότοπων και εφαρμογή διαχειριστικών προγραμμάτων για την αναβάθμισή τους.
 • Δυνατότητες ανάπτυξης των μονοφυτικών, διφυτικών και πολυφυτικών λειμώνων σε ξηρικές ή αρδευόμενες περιοχές για την στήριξη της βιωσιμότητας της ζωϊκής παραγωγής.
 • Παραγωγικότητα των φυτοφάγων αγροτικών ζώων (πρόβατα, αίγες, βοοειδή, ιπποειδή) κάτω από συνθήκες βόσκησης σε φυσικούς βοσκοτόπους και τεχνητούς λειμώνες.
 • Παραγωγικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες εκτροφής ζώων σε φυσικούς βοσκοτόπους και σε συνδυασμό με δενδρώδεις – αροτριαίες καλλιέργειες.
 • Διατροφική συμπεριφορά των φυτοφάγων αγροτικών ζώων (πρόβατα, αίγες, βοοειδή, ιπποειδή) σε σχέση με τις χωρο-χρονικές μεταβολές της βλάστησης των βοσκοτόπων και τα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά της χορτονομής.
 • Επίδραση της διατροφής με βόσκηση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ζωικών προϊόντων.
 • Επίδραση της βόσκησης σε περιβαλλοντικές παραμέτρους των φυσικών βοσκοτόπων και των τεχνητών λειμώνων (διάβρωση, ρύπανση, ευτροφισμός, βιοποικιλότητα κλπ).
 • Ανάδειξη και υποστήριξη των γεωργικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη δημιουργία περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας.

5.2 Συμμετοχές σε Εθνικά και Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα

Συμμετοχή σε είκοσι οκτώ (28) προγράμματα εκ των οποίων σε εννέα (9) συντονιστής.

6. Λοιπές δραστηριότητες στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο

6.1. Συμμετοχή σε Επιστημονικές Εταιρίες και Κλαδικούς φορείς

Ενεργό μέλος 5 Επιστημονικών Εταιριών, επιστημονικών επιτροπών Υπουργείων και φορέων του κλάδου.

6.2. Κριτής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά

Αξιολόγηση περισσότερων από 80 εργασίες που υποβλήθηκαν για δημοσίευση σε 30 έγκριτα Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά:

7. Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια

Συμμετοχή σε περισσότερα από 20 Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια και 35 Διεθνή.

8. Δημοσιευμένο (εργασίες, μελέτες, άρθρα) και συγγραφικό έργο (βιβλία, συγγράμματα)

α) ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1) “Comparison of a grazing with an indoor system of lamb fattening in Greece”. Zervas G., Hadjigeorgiou I., Zabeli G., Koutsotolis K., Tziala C., (1999). Livestock Production Science, 61(2-3): 245-251.

2) “The effect of water availability on feed intake and digestion in sheep”. Hadjigeorgiou I., Dardamani K., Goulas C., Zervas G., (2000). Small Ruminant Research, 37(1-2): 147-150.

3) “The intake and digestion of a range of temperate forages by sheep and fibre producing goats”. Hadjigeorgiou I.Ε., Gordon I.J., Milne J.A., (2001). Small Ruminant Research, 39(2): 167-179.

4) “Intake, digestion and selection of roughage with different staple lengths by sheep and goats”. Hadjigeorgiou I.Ε., Gordon I.J., Milne J.A., (2003). Small Ruminant Research, 47(2): 117-132.

5) “Comparative preference by sheep and goats for Graminaeae forages varying in chemical composition”. Hadjigeorgiou I.Ε., Gordon I.J., Milne J.A., (2003). Small Ruminant Research, 49(2): 147-156.

6) “Seasonal variation in non-specific immunity in relation to management and feeding practices in a semi-extensive dairy sheep farm in Greece”. Hadjigeorgiou I., Politis I., (2004). Small Ruminant Research, 53 (1-2): 53-60.

7) “Southern European grazing lands: production, environmental and landscape management aspects”. Hadjigeorgiou I., Osoro K., Fragoso de Almeida J.P., Molle G., (2005). Livestock Production Science, 96 (1 SPEC. ISS): 51-59.

8) “Assessing the potential benefits of technical intervention in evolving the semiintensive dairy-sheep farms in Crete”. Stefanakis A., Volanis M., Zoiopoulos P., Hadjigeorgiou I., (2007). Small Ruminant Research, 72 (1): 66-72.

9) “Supporting the extensive dairy sheep smallholders of the semi-arid region of Crete through technical intervention”. Volanis M., Stefanakis A., Hadjigeorgiou I., Zoiopoulos P., (2007). Tropical Animal Health and Production, 39 (5): 325 – 334.

10) “The nutritive value of mulberry leaves (Morus alba) as a feed supplement for sheep”. Kandylis K., Hadjigeorgiou I., Harizanis P., (2009). Tropical Animal Health and Production, 41: 17-24.

11) “Differences in sheep and goats milk fatty acid profile between conventional and organic farming systems”. Tsiplakou E., Kotrotsios V., Hadjigeorgiou I., Zervas G., (2010). Journal of Dairy Research, 77 (3) : 343-349.

12) “Differences in mean retention time of sheep and goats under controlled feeding practices”. Tsiplakou E., Hadjigeorgiou I., Sotirakoglou K., Zervas G., (2011). Small Ruminant Research, 95(1): 48-53.

13) “Grassland butterflies and low intensity farming in Europe”. Dover J.W., Spencer S., Collins S., Hadjigeorgiou I., Rescia A., (2010). Journal of Insect Conservation, 15(1): 129-137.

14) “Past, present and future of pastoralism in Greece”. Hadjigeorgiou I., (2011). Pastoralism: Research, Policy and Practice, (doi:10.1186/2041-7136-1-24).

15) “Terpenes transfer to milk and cheese after oral administration to sheep fed indoors”, Poulopoulou I., Zoidis E., Massouras T., Hadjigeorgiou I., (2012). Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 96 (2): 172-181.

16) “Transfer of Orally Administered Terpenes in Goat Milk and Cheese”. Poulopoulou I., Zoidis E., Massouras T., Hadjigeorgiou I., (2012). Asian Australasian Journal of Animal Sciences, 25(10): 1411-1419.

17) “Critical Overview on Organic Legislation for Animal Production: Towards Conventionalization of the System?”. Zoiopoulos P., Hadjigeorgiou I., (2013). Sustainability, 5, 3077-3094 (doi:10.3390/su5073077)

18) “Plant species mixtures for forage production for ruminant feeding under Mediterranean conditions”. Tsiplakou E., Economou G., Hadjigeorgiou I., Kominakis A., Zervas, G., (2013). Experimental Agriculture, 50(3): 426-437.

19) “Conservation and management of fallow deer (Dama dama dama L.) on Lemnos Island, Greece”. Mattila, M., Hadjigeorgiou, I. (2015). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 39: 560-567.

20) “Effects of drinking saline water on food and water intake, blood and urine electrolytes and biochemical and hematological parameters in goats: a preliminary study” (2017). Zoidis E., Hadjigeorgiou I., Animal Production Science, (Article in press).

21) “Effects of European Union agricultural policies on the sustainability of grazingland use in a typical Greek rural area” (2017). Ragkos A., Abraham E.M., Papadopoulou A., Kyriazopoulos A.P., Parissi Z.M., Hadjigeorgiou I., Land Use Policy, 66: 196-204.

22) “Cultivar competitiveness in pea-oat intercrops under Mediterranean conditions.” (2017). Baxevanos D, Tsialtas I.T., Vlachostergios D.N., Hadjigeorgiou I., Dordas Ch., Lithourgidis A., Field Crops Research, 214: 94-103.

23) “Game meat authentication through Rare Earth Elements fingerprinting” (2017). Danezis G.P., Pappas A.C., Zoidis E., Papadomichelakis G., Hadjigeorgiou I.E., Zhang P., Brusic V., Georgiou C.A., Analytica Chimica Acta, 991: 46-57.

24) “Seasonal variations in the fatty acid composition of Greek wild rabbit meat” (2017). Papadomichelakis G., Zoidis E., Pappas A.C., Hadjigeorgiou I., Meat Science 134: 158-162.

25) “Effects of terpene administration on goats’ milk fatty acid profile and coagulation properties” (2018). Zoidis E., Poulopoulou I., Tsoufi V., Massouras T., Hadjigeorgiou I., International Journal of Dairy Technology, (Article in press).

β) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Τριάντα έξι (36) εργασίες σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων.

γ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Εξήντα πέντε (65) ανακοινώσεις σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια και είκοσι πέντε (25) εισηγήσεις σε ημερίδες.

δ) ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ

Δεκαοκτώ (18) Τεχνικές Μελέτες και δέκα (10) Άρθρα σε θεματικά περιοδικά