Tο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας μιας μεγάλης ομάδας έμπειρων καθηγητών και ερευνητών του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Όραμα μας είναι η προσφορά σύγχρονων διεπιστημονικών γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου, που αφορούν στην Οικονομική και Διοικητική Επιστήμη, στις Επιστήμες Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, συνδυασμένες με σημαντικά θέματα Φυτικής Παραγωγής. Κύριος στόχος του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι η κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας (εγχώρια και διεθνή), όσον αφορά επιστήμονες/στελέχη γεωργικών επιχειρήσεων, εταιριών παροχής συμβουλών και οργανισμών παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών στην γεωργία, με ουσιαστικές γνώσεις οικονομίας, διοίκησης και της διαδικασίας παραγωγής στον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη νέων επιστημόνων που θα ασχοληθούν ενεργά με τα προαναφερόμενα ερευνητικά αντικείμενα. Το πρόγραμμα σπουδών έχει καταρτισθεί έτσι ώστε να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές αντίστοιχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε διεθνές επίπεδο που αφορούν στο Farm Business Management. Είναι άλλωστε το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην χώρα μας που καλύπτει τα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/04-07-2017, την Υ.Α.5465/6-7-2018/ΦΕΚ 2680/τ.Β’. Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων, σε μεταπτυχιακό επίπεδο που θα προωθούν και θα εφαρμόζουν την γνώση στην οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων - υπηρεσιών ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών (δευτερευόντως και σε επιχειρήσεις - υπηρεσίες φυτικής παραγωγής), καθώς και στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών, όπως και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ


Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη». Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), τριάντα (30) ανά εξάμηνο, η οποία επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε θεματικές ενότητες και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.  Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν τρεις υποχρεωτικές θεματικές ενότητες κατά το Α΄ εξάμηνο, μία υποχρεωτική και τρεις επιλογής κατά το Β΄ εξάμηνο και δύο επιλογής κατά το Γ΄ εξάμηνο. Κατά το Γ΄ εξάμηνο θα γίνει επίσης, η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ


Το πρόγραμμα σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. είναι διαμορφωμένο έτσι, ώστε οι φοιτητές, αφού αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου, να διαμορφώσουν μόνοι τους και ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντός τους, το υπόλοιπο πρόγραμμα σπουδών που θα παρακολουθήσουν. Πιο συγκεκριμένα: • Κατά το A’ εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν και τις τρεις προσφερόμενες θεματικές ενότητες, για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που οφείλουν να λάβουν από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα. • Κατά το B’ εξάμηνο, οι φοιτητές παρακολουθούν μία υποχρεωτική θεματική ενότητα και μετά είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν ποιες τρεις (3) από τις έξι (6) προσφερόμενες θεματικές ενότητες θα επιλέξουν. • Ομοίως, κατά το Γ’ εξάμηνο, οι φοιτητές θα αποφασίσουν ποιες δύο (2) από τις τέσσερις (4) προσφερόμενες θεματικές ενότητες θα επιλέξουν, ενώ παράλληλα θα εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΠΜΣ

Στα πλαίσια της διαρκούς αξιολόγησης του ΔΠΜΣ από τους φοιτητές του, ζητείται και από τους αποφοίτους του Προγράμματος να καταγράψουν τις εντυπώσεις τους από τη φοίτησή τους.


 • Γιώργος ΤσικριτέαςΓιώργος ΤσικριτέαςΓεωπόνος, Τμήμα Marketing, ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

  Φοιτητής ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017

  Εργάζομαι από το 2007 ως Γεωπόνος (ΠΕ) στην εταιρεία ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων και σπόρων, στο τμήμα Marketing. Η παρακολούθηση του ΔΠΜΣ αποτέλεσε μια εξαιρετική εμπειρία και συνέβαλε, αλλά και συνεχίζει να συμβάλει, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων μου όσο και του τρόπου σκέψης μου σε σχέση με την επαγγελματική μου δραστηριότητα όσο και γενικότερα. Το πλήθος των γνωστικών αντικειμένων, τα περισσότερα από τα οποία συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον τομέα εργασίας μου, βοήθησαν να αποκτήσω περισσότερες και πιο εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και να διευρύνω τους ορίζοντές μου, σε σχέση με τον κλάδο της Γεωργίας – Αγροτικής Παραγωγής. Επιπλέον, το ΔΠΜΣ βοήθησε στην περαιτέρω ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψης μου. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου, ότι σε πολλές περιπτώσεις ανατρέχω σε παρουσιάσεις – κείμενα – συγγράμματα – βιβλιογραφία του μεταπτυχιακού για ζητήματα που αφορούν τον τομέα ευθύνης μου. Τέλος, σημαντικό είναι το γεγονός ότι μέσω του ΔΠΜΣ μου δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ, να ανταλλάξω απόψεις όσο και να αναπτύξω φιλικές σχέσεις τόσο με συμφοιτητές μου όσο και τους Διδάσκοντες.

 • Γιώργος ΚοντονήςΓιώργος ΚοντονήςΔιευθυντής σύνταξης εφημερίδας Agrenda, Green Box A.E. Εκδοτική

  Φοιτητής ακαδημαϊκού έτους 2015 - 2016

  Η φοίτησή μου στο ΔΠΜΣ συνέβαλε στη βαθύτερη ενασχόλησή μου με τα ζητήματα της ΚΑΠ και τις αγροτικές επενδύσεις, βοηθώντας παράλληλα στη διεύρυνση της θεματολογίας που έχω αναλάβει στον εργασιακό μου χώρο και την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων που επηρεάζουν τον εγχώριο αγροτικό τομέα. Φιλικό προς τον εργαζόμενο, με ακαδημαϊκό προσωπικό με άμεση σχέση με την αγορά εργασίας, το ΔΠΜΣ μου προσέφερε ένα ευρύ πεδίο γνώσης και πρακτικής υπερπολύτιμο για την ανέλιξή μου στο χώρο της αγροτικής δημοσιογραφίας. 

 • Αθηνά ΚαζάναΑθηνά ΚαζάναΜέλος Ο.Τ.Δ., Αναπτυξιακή Εταιρεία «Τριχωνίδα Α.Ε.»

  Φοιτήτρια ακαδημαϊκού έτους 2014 - 2015

  Η παρακολούθηση του ΔΠΜΣ ήταν μια πραγματικά μοναδική εμπειρία για μένα. Οι γνώσεις και η εξειδίκευση που απέκτησα, η συνεργασία με τους καθηγητές και η παρακολούθηση όλων των πρόσθετων σεμιναρίων και ημερίδων, καθώς και η συμμετοχή μου σε συνέδριο της ΕΤΑΓΡΟ, μου έδωσαν πολύ περισσότερα από όσα περίμενα από ένα Μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Φυσικά, το επιστημονικό υπόβαθρο που μου προσέφερε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, βρήκε και πρακτική εφαρμογή μέσω της εργασίας που απέκτησα στην Αναπτυξιακή Εταιρεία “Τριχωνίδα Α.Ε.” στην οποία συμμετέχω ως Μέλος της ΟΤΔ (Ομάδα Τοπικής Δράσης), με στόχο την υλοποίηση & την διαχείριση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER και την ανασυγκρότηση των αγροτικών περιοχών.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


 

Υποψήφιοι φοιτητές

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Γεωπονικών και λοιπών Θετικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίων του εσωτερικού και ισότιμων τμημάτων των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο μέγιστος αριθμός νέων φοιτητών είναι σαράντα (40) ανά έτος.

Η διαδικασία εισαγωγής αρχίζει με τη δημοσιοποίηση προκήρυξης με την οποία προσκαλούνται να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και ολοκληρώνεται με τη συνέντευξη και την επιλογή των υποψηφίων από τη διοίκηση του Προγράμματος.

 1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου.
 2. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο που, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, θα επιτρέψει στον φοιτητή να ανταποκριθεί με επάρκεια στο σύνολο των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων.
 3. Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου και σχετική επαγγελματική εμπειρία.
 4. Δύο συστατικές επιστολές.
 5. Η προσωπική συνέντευξη.
 6. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.
 1. Αίτηση
 2. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων του εξωτερικού συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Στις περιπτώσεις εκκρεμοτήτων για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου που υπολείπονται και τυχόν πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται). Ο γενικός βαθμός πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6).
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Δύο συστατικές επιστολές.
 8. Αντίγραφο διπλώματος ή πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και τυχόν άλλων ξένων γλωσσών. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας είναι τουλάχιστον «καλή γνώση (Β2)».
 9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα διευκόλυνε την Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Σπουδές

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων, σε μεταπτυχιακό επίπεδο που θα προωθούν και θα εφαρμόζουν την γνώση στην οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων - υπηρεσιών ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών, όπως και σε επιχειρήσεις - υπηρεσίες φυτικής παραγωγής, καθώς και στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών, όπως και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

Η ανάπτυξη του επενδυτικού και του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στον πρωτογενή τομέα δημιουργεί σημαντικές ανάγκες απασχόλησης επιστημόνων που γνωρίζουν αφενός τις τεχνικές της παραγωγής (γεωτεχνικές επιστήμες) και αφετέρου διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις οικονομικών επιστημών, διοίκησης επιχειρήσεων και marketing. Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις (τεχνικές και οικονομικές), ώστε οι απόφοιτοί του να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιστήμονες με αντίστοιχο προφίλ είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι ως στελέχη του τραπεζικού τομέα (ο οποίος την πρόσφατη περίοδο δραστηριοποιείται έντονα στον αγροτικό τομέα), των γραφείων μελετών και παροχής συμβουλών (π.χ. σύνταξη business plans και επενδυτικών φακέλων, ένταξη στο μέτρο γεωργικών συμβουλών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης), των εταιρειών παροχής υπηρεσιών στην γεωργική παραγωγή (π.χ. προμηθευτές γεωργικών εφοδίων) ή και σε οργανισμούς τοπικής ανάπτυξης (αναπτυξιακές εταιρίες). των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τομέα, κυρίως στη ζωική παραγωγή (προβατοτροφία, πτηνοτροφία, χοιροτροφία κλπ), στις υδατοκαλλιέργειες, στη φυτική παραγωγή (θερμοκήπια, δενδροκαλλιέργεια, παραγωγή φαρμακευτικών/αρωματικών φυτών), όπως και σε αγροτουριστικές ή οικοτουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης, που οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, περιλαμβανομένης και της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος μερικής φοίτησης μπορεί να είναι μέχρι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται και ως μερικής φοίτησης με διάρκεια μέχρι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης ισχύουν και εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις που αναφέρονται για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης.

Ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, την επιτυχή εξέταση της διπλωματικής εργασίας, καθώς και την ολοκλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων των φοιτητών, απονέμεται το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Η διαδικασία παρακολούθησης έχει διαμορφωθεί έτσι, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ φοιτητές που εργάζονται ή διαμένουν και εκτός Αττικής: η διδασκαλία πραγματοποιείται ως εξής: με φυσική υποχρεωτική παρουσία στο Γ.Π.Α. ένα σαββατοκύριακο κάθε μήνα με εντατικά μαθήματα και με εξ’ αποστάσεως διαδικτυακά μαθήματα μία φορά την εβδομάδα, απογευματινή ώρα. Οι εξετάσεις, παρουσιάσεις εργασιών ή σεμινάρια που δεν πραγματοποιούνται κατά το σαββατοκύριακο φυσικής παρουσίας, γίνονται διαδικτυακά.

Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στο ποσό των 3.800 Ευρώ για όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται τις παροχές που προσφέρονται και σε προπτυχιακό επίπεδο, δηλαδή ακαδημαϊκή ταυτότητα - δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο), κάρτα σίτισης και πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Γ.Π.Α., πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Δανειστική βιβλιοθήκη λειτουργεί και στο χώρο της γραμματείας του Προγράμματος με βιβλία διαθέσιμα μόνο στους φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ.

Το Δ.Π.Μ.Σ. χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες στους φοιτητές του με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια: οι δύο φοιτητές που εξετάστηκαν με επιτυχία σε όλες τις Θεματικές Ενότητες κάθε εξαμήνου και συγκέντρωσαν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας, λαμβάνουν υποτροφία. Συνολικά χορηγούνται έξι υποτροφίες στους φοιτητές κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το ύψος των υποτροφιών ορίζεται κάθε χρόνο από την Ε.Δ.Ε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του Προγράμματος καθημερινά στην ηλεκτρονική διεύθυνση farmbm@aua.gr

Τηλέφωνο

210 52 94 770

Διεύθυνση

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα (Κτίριο Διοίκησης)