Συμμετοχή αποφοίτων του Δ.Π.Μ.Σ. στο Πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»

Οι απόφοιτοι του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη», εμφανίζουν εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι  πρόσφατα, επτά από τους αποφοίτους μας, άρχισαν να εργάζονται με επιτυχία στο Πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά, μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Rutgers ηγείται αυτού του πολυετούς και πρωτοποριακού προγράμματος σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

 Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. ασχολούνται με την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων στον αγροτικό χώρο και ενδεχομένως στο μέλλον με την παροχή γεωργικών συμβουλών (consulting).

Ονόματα αποφοίτων & ο ρόλος τους στο πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», μέχρι σήμερα:

 • Μαρία Σπηλιώτη – Συντονισμός & εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Δημήτριος Θεοχαρίδης – Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Αθηνά Καζάνα – Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Γεώργιος Κοντονής – Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Δημήτριος Σκόρδος – Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Καλλιόπη Ταβλά – Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Τηλέμαχος Χατζηγεωργίου – Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων

Παρατίθενται οι τίτλοι των 32 business plans, που έχουν εκπονηθεί έως τώρα ή ειναι στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης (το 2018 και 2019) και αφορούν τους κλάδους ζωικής παραγωγής και των αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών:

Δ. Θεοχαρίδης:

 1. Επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού προβατοτροφικής εκμετάλλευσης στα Βερδικούσσια Ελασσόνας.
 2. Επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και αύξησης ζωικού κεφαλαίου προβατοτροφικής εκμετάλλευσης στο Αγιονέρι Ελασσόνας.
 3. Επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και αύξησης ζωικού κεφαλαίου προβατοτροφικής εκμετάλλευσης στο Μικρό Ελευθεροχώρι Ελασσόνας.
 4. Επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και αύξησης ζωικού κεφαλαίου προβατοτροφικής εκμετάλλευσης στην Ανάληψη Ελασσόνας
 5. Επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και αύξησης ζωικού κεφαλαίου προβατοτροφικής εκμετάλλευσης στο Πραιτόρι Ελασσόνας
 6. Επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και αύξησης ζωικού κεφαλαίου προβατοτροφικής εκμετάλλευσης στην Γαλανόβρυση Ελασσόνας
 7. Επιχειρηματικό Σχέδιο εκσυγχρονισμού και επέκτασης προβατοτροφικής και βοοτροφικής μονάδας για πάχυνση μοσχαριών με έδρα την τοπική κοινότητα Καρπερού Δεσκάτης της περιφερειακής ενότητας Γρεβενών.

Α. Καζάνα

 1. Επενδυτικό σχέδιο επέκτασης προβατοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 300 προβατινών
 2. Επενδυτικό σχέδιο επέκτασης προβατοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 500 προβατινών
 3. Επενδυτικό σχέδιο επέκτασης προβατοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 350 προβατινών
 4. Επενδυτικό σχέδιο επέκτασης προβατοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 340 προβατινών

Γ. Κοντονής

 1. Επιχειρηματικό σχέδιο επέκτασης προβατοτροφικής μονάδας

Δ. Σκόρδος

 1. Επιχειρηματικό σχέδιο εγκατάστασης και λειτουργίας προβατοτροφικής μονάδας 200 χιώτικων προβατινών, με ιδιοπαραγωγή της μηδικής, στην περιοχή του γεωργικού στην Καρδίτσα
 2. Επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και επέκτασης προβατοτροφικής μονάδας χιώτικων προβατινών, με ιδιοπαραγωγή της μηδικής, στην περιοχή της Γαλανόβρυσης στην Ελασσόνα
 3. Επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού προβατοτροφικής μονάδας 200 προβατινών, στην περιοχή του Βαλτινού στα Τρίκαλα
 4. Επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και επέκτασης προβατοτροφικής μονάδας, στην περιοχή του Καρποχωρίου στην Καρδίτσα
 5. Επιχειρηματικό σχέδιο εκσυγχρονισμου και επέκτασης αιγοτροφικής μονάδας, με ιδιοπαραγωγή της μηδικής και κριθαριού στην περιοχή της Καλλιθέας στην Ελασσόνα
 6. Επιχειρηματικό σχέδιο επέκτασης & εκσυγχρονισμού προβατοτροφικής μονάδας, στην περιοχή της Βερδικούσιας στην Ελασσόνα
 7. Επιχειρηματικό σχέδιο αύξησης ζωικού κεφαλαίου & εκσυγχρονισμού προβατοτροφικής μονάδας, με εισαγωγή εξοπλισμού παρασκευαστηρίου, στην περιοχή της Κρανέας στην Ελασσόνα

Μ. Σπηλιώτη & Κ. Ταβλά.

 1. Επιχειρηματικό σχέδιο: Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών στη περιοχή των Φαρσάλων
 2. Επιχειρηματικό σχέδιο: Αξιοποίηση παραπροιόντων Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών στη περιοχή του Γραμματικού
 3. Επιχειρηματικό σχέδιο: Δημιουργία καψουλών Nespresso με Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά στη περιοχή του Αλμυρού Βόλου
 4. Επιχειρηματικό σχέδιο: Δημιουργία ελαίου Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών στη περιοχή της Λάρισας
 5. Επιχειρηματικό σχέδιο: Δημιουργία γεμιστής καραμέλας με κάνναβη στη περιοχή της Λάρισας
 6. Επιχειρηματικό σχέδιο: Εγκατάσταση μητρικών φυτειών τσαγιού του βουνού, μελισσόχορτο και άγριο τριαντάφυλλο με σκοπό την παραγωγή εγγυημένων προϊόντων βιώσιμης ανάπτυξης καλλιεργειών

Τ. Χατζηγεωργίου

 1. Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση προβατοτροφικής εκμετάλλευσης 1000 γαλακτοπαραγωγών ζώων υψηλής παραγωγικότητας στην Λαζαρίνα Καρδίτσας
 2. Επιχειρηματικό σχέδιο για την επέκταση προβατοτροφικής εκμετάλλευσης 400 ζώων σε μονάδα με 1100 ζώα
 3. Επιχειρηματικό σχέδιο για την εγκατάσταση λειμώνα σε προβατοτροφική εκμετάλλευση δυναμικότητας 148 αρμεγόμενων προβατίνων
 4. Επιχειρηματικό πλάνο για τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση των ζώων σε προβατοτροφική εκμετάλλευση 300 ζώων στη Μαγουλίτσα Καρδίτσας
 5. Επιχειρηματικό σχέδιο για τη βελτίωση του σιτηρεσίου σε προβατοτροφική εκμετάλλευση 300 ζώων
 6. Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση μικρής τυροκομικής μονάδας, επέκταση ζωικού κεφαλαίου σε δυναμικότητα 1000 προβατινών με ανανέωση κτηριακού και μηχανολογικού εξοπλισμού στα Γρεβενά
 7. Επιχειρηματικό σχέδιο για την βελτίωση ζωικού κεφαλαίου και επέκταση εκμετάλλευσης στα Γρεβενά

Τέλος προβλέπεται τους επόμενους μήνες να εκπονηθούν ακόμη 8 επιχειρηματικά σχέδια που αφορούν τον κλάδο της ζωικής παραγωγής.

Leave a Reply