Φοιτητές Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Category

Θεοδώρα Γ. Γαρδικιώτη- «Οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της καλλιέργειας ελιάς και κουμ κουάτ στην Κέρκυρα» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της καλλιέργειας ελιάς και κουμ κουάτ στην Κέρκυρα Economic and environmental management of olive and kumquat cultivation in Corfu   Θεοδώρα Γ. Γαρδικιώτη   […]

Αναστάσιος Γ. Πλατής- «Σύγχρονες εξελίξεις στην καλλιέργεια υδρόβιων φυτικών οργανισμών» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Σύγχρονες εξελίξεις στην καλλιέργεια υδρόβιων φυτικών οργανισμών «Modern developments in the cultivation of aquatic plant organisms» Αναστάσιος Γ. Πλατής   Εξεταστική Επιτροπή: Ελένη Μήλιου, Καθηγήτρια ΓΠΑ (επιβλέπουσα) Ναυσικά Καρακατσούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια […]

Διονύσιος Θ. Παυλόπουλος – «Δείκτες αποδέσμευσης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής ποιότητας: οι περιπτώσεις της Ελλάδας και της Κύπρου» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Δείκτες αποδέσμευσης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής ποιότητας: οι περιπτώσεις της Ελλάδας και της Κύπρου Development and environmental quality release indicators: the case studies of Greece and Cyprus Διονύσιος Θ. Παυλόπουλος […]

Αθανάσιος Γ. Υφαντής – «Επιχειρηματικό Σχέδιο λειτουργίας εντομοτροφείου για την παραγωγή πρωτεΐνης ζωικής χρήσης» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιχειρηματικότητά & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη” Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  Επιχειρηματικό Σχέδιο λειτουργίας εντομοτροφείου για την παραγωγή πρωτεΐνης ζωικής χρήσης  “Business Plan for the operation of an insect farm for the production of animal protein”   Αθανάσιος Γ. Υφαντής   […]

Νίκη Γ. Μαρούτα – «Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που εντάχθηκαν στο μέτρο των Επενδυτικών Ενισχύσεων. η περίπτωση της Π.Ε. Αρκαδίας» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία “Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που εντάχθηκαν στο μέτρο των Επενδυτικών Ενισχύσεων. η περίπτωση της Π.Ε. Αρκαδίας” “Techno-economic Analysis of Agricultural Holdings that joined the Measure of Investment Aid: […]

Σμπυράκος Κ. Παναγιώτης – «Ανάλυση Κοστολόγησης της καλλιέργειας εσπεριδοειδών Βαλέντσια στη Σκάλα Λακωνίας» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία «Ανάλυση Κοστολόγησης της καλλιέργειας εσπεριδοειδών Βαλέντσια στη Σκάλα Λακωνίας»   Σμπυράκος Κ. Παναγιώτης   Εξεταστική επιτροπή Α. Ρεζίτης, Καθηγητής, ΓΠΑ (επιβλέπων) Π. Καρανικόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΓΠΑ Κ. Τσιμπούκας, […]

Παύλος Γ. Μακρίδης – «Επιχειρηματικό σχέδιο δημιουργίας μονάδας παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας ακτινιδίου (πράσινου και κίτρινου) στον νομό Πιερίας» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ    Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία “Επιχειρηματικό σχέδιο δημιουργίας μονάδας παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας ακτινιδίου (πράσινου και κίτρινου) στον νομό Πιερίας” “Business Plan for the establishment of unit production, standardization, and trade of Kiwifruit […]

Καρολίνα Ν. Μητσούλη – «Συγκριτική μελέτη Ελλάδας- Κύπρου αναφορικά  με την τιμολογιακή πολιτική της ύδρευσης» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ    Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία “Συγκριτική μελέτη Ελλάδας- Κύπρου αναφορικά  με την τιμολογιακή πολιτική της ύδρευσης” “Comparative study of Greece-Cyprus regarding the pricing policy of water supply”    Καρολίνα Ν. Μητσούλη    Εξεταστική Επιτροπή  […]

Ελευθερία Η. Δαφοπούλου – «Χάρτης αντίληψης τοποθέτησης προϊόντων(perceptual mapping) ως εργαλείο επιχειρηματικότητας: εμπειρική διερεύνηση στην ελληνική αγορά του κρασιού» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AΝΑΠΤΥΞΗ    Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία «Χάρτης αντίληψης τοποθέτησης προϊόντων (perceptual mapping) ως εργαλείο επιχειρηματικότητας: εμπειρική διερεύνηση στην ελληνική αγορά του κρασιού» «Perceptual mapping as a tool of entrepreneurship: an empirical investigation of wine […]

Ευστάθιος Κ. Βελισσαράκος – «Επιχειρηματικό σχέδιο για επέκταση υφιστάμενης γεωργικής εκμετάλλευσης καλλιέργειας σύκων» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ    Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία “Επιχειρηματικό σχέδιο για επέκταση υφιστάμενης γεωργικής εκμετάλλευσης καλλιέργειας σύκων“ “Business plan for the expansion of an existing fig farm”    Ευστάθιος Κ. Βελισσαράκος    Εξεταστική επιτροπή Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, […]
1 2