Φοιτητές Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Category

Εμμανουήλ Ι. Μπαρδάνης – «Επιχειρηματικό σχέδιο αλιευτικού σκάφους παράκτιας αλιείας»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή «Επιχειρηματικό σχέδιο αλιευτικού σκάφους παράκτιας αλιείας» “Business plan of a coastal fishing vessel” Εμμανουήλ Ι. Μπαρδάνης Εξεταστική Επιτροπή Καρανικόλας Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (Επιβλέπων) Μαλινδρέτος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μήλιου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΓΠΑ […]

Αριστείδης Γ. Κολλιάκος – «Θέματα και προβληματισμοί σχετικά με τη διοίκηση Συνεταιρισμών και την αποτελεσματικότητα τους. Η μελέτη περίπτωσης της ένωση

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή «Θέματα και προβληματισμοί σχετικά με τη διοίκηση Συνεταιρισμών και την αποτελεσματικότητα τους. Η μελέτη περίπτωσης της ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών Κορίνθου» «Issues and concerns regarding the management of Cooperatives and their effectiveness. […]

Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος – «Επιχειρηματικό σχέδιο επί του κόστους εγκατάστασης και εκμετάλλευσης οπωρώνα βιομηχανικού αχλαδιού»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή «Επιχειρηματικό σχέδιο επί του κόστους εγκατάστασης και εκμετάλλευσης οπωρώνα βιομηχανικού αχλαδιού» Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος Εξεταστική Επιτροπή Π. Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΓΠΑ Π. Καρανικόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας […]

Αικατερίνη Ε. Κατσάνου – «Οικονομική σύγκριση δύο προβατοτροφικών μονάδων (βιολογικής και συμβατικής κατεύθυνσης»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή «Οικονομική σύγκριση δύο προβατοτροφικών μονάδων (βιολογικής και συμβατικής κατεύθυνσης» «Economic comparison of two sheep farms (organic and conventional)» Αικατερίνη Ε. Κατσάνου Εξεταστική Επιτροπή Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων) Στυλιανή Χαδιώ, Καθηγήτρια […]
1 2