Φοιτητές Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Category

Μιχαήλ Θ. Καραγιάννης – «Επιχειρηματικό σχέδιο καλλιέργειας ακτινιδίου στην περιοχή Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ    Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία “Επιχειρηματικό σχέδιο καλλιέργειας ακτινιδίου στην περιοχή Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης” “Kiwi farming business plan in Chalkidona of Thessaloniki”    Μιχαήλ Θ. Καραγιάννης    Εξεταστική Επιτροπή Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, Καθηγητής, ΓΠΑ (Επιβλέπων) […]

Νικόλαος Ι. Καραγιάννης – «Οδηγός πιστοποίησης και συγκριτική ανάλυση κόστους ωφελειών για εξαγωγές αγροτικών προϊόντων:  η περίπτωση των αποξηραμένων σύκων Ταξιάρχη Ευβοίας, στη Γαλλία» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία  “Οδηγός πιστοποίησης και συγκριτική ανάλυση κόστους ωφελειών για εξαγωγές αγροτικών προϊόντων:  η περίπτωση των αποξηραμένων σύκων Ταξιάρχη Ευβοίας, στη Γαλλία” “Certification guide and comparative cost-benefit analysis for agricultural […]

Μαρία Ν. Φραγκαντώνη – «Μελέτη επέκτασης και εκσυγχρονισμού μονάδας ωοπαραγωγικών ορνίθων τύπου αχυρώνα στα Μέγαρα Αττικής» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία “Μελέτη επέκτασης και εκσυγχρονισμού μονάδας ωοπαραγωγικών ορνίθων τύπου αχυρώνα στα Μέγαρα Αττικής” “Study on capacity expansion and modernization of laying hens’ farm in Megara of Attica”   Μαρία […]

Μαρία Ι. Ρήγα – «Μελέτη μετατροπής του παραγωγικού συστήματος ωοπαραγωγικής μονάδας από κλωβοστοιχία σε αχυρώνα» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία “Μελέτη μετατροπής του παραγωγικού συστήματος ωοπαραγωγικής μονάδας από κλωβοστοιχία σε αχυρώνα” ‘’Evaluation of the laying hens’ productive system transition from enriched cages to barn system’’   Μαρία Ι. […]

Κωνσταντίνα Α. Ζαχαρούλη – «Ρόλος του παράγοντα “Παγκόσμια Κατάταξη” στις μηχανές αναζήτησης για την επίτευξη στρατηγικών στόχων ψηφιακού μάρκετινγκ: εφαρμογή στα φυτικά και γαλακτοκομικά προϊόντα» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης  Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής    ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία   “Ρόλος του παράγοντα «Παγκόσμια Κατάταξη» στις μηχανές αναζήτησης για την επίτευξη στρατηγικών στόχων ψηφιακού μάρκετινγκ: εφαρμογή στα φυτικά και γαλακτοκομικά προϊόντα” “Role of the “world ranking” factor […]

Εμμανουήλ Γιάνκος – «Βελτιστοποίηση της μηχανής αναζήτησης (SEO) με τη χρήση λέξεων κλειδιών (KEYWORDS) στην πλατφόρμα του YouTube με πεδίο εφαρμογής την βιώσιμη αλιεία. » 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  “Βελτιστοποίηση της μηχανής αναζήτησης (SEO) με τη χρήση λέξεων κλειδιών (KEYWORDS) στην πλατφόρμα του YouTube με πεδίο εφαρμογής την βιώσιμη αλιεία.“ “Search Engine Optimization Using Keywords on the YouTube Platform for a Sustainable Fisheries Product Campaign”   […]

Γεώργιος Ι. Προδρομίδης – «Μάρκετινγκ συνεργατών με τη χρήση των Google ad, για την προώθηση του κλάδου συμπληρωμάτων διατροφής» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης  Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία   “Μάρκετινγκ συνεργατών με τη χρήση των Google ad, για την προώθηση του κλάδου συμπληρωμάτων διατροφής” “Affiliate marketing using Google Ads to promote the nutrition supplement industry” – Γεώργιος […]

Αθανάσιος Σ. Νικόπουλος – «Έρευνα συνεργατικών-συνεταιριστικών σχημάτων στον πρωτογενή τομέα της επαρχίας Φαρσάλων» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης  Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής    ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία “Έρευνα συνεργατικών-συνεταιριστικών σχημάτων στον πρωτογενή τομέα της επαρχίας Φαρσάλων” “Research on cooperating-associating in the primary teams sector of the province of Farsala”   Αθανάσιος Σ. Νικόπουλος   Εξεταστική […]

Κυριακή Ι. Στειακάκη – «Καλλιέργεια γλυκάνισου και καταγραφή περιπτώσεων στη Χίο και τη Λέσβο» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης  Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής    ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  Καλλιέργεια γλυκάνισου και καταγραφή περιπτώσεων στη Χίο και τη Λέσβο “Cultivation of anise and a report of cases in Chios and Lesvos”   Κυριακή Ι. Στειακάκη   Εξεταστική […]

Μαρία Γ. Γιαλελή – «Στρατηγική Μάρκετινγκ στον αγροτουρισμό μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο ρόλος του facebook»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  Στρατηγική Μάρκετινγκ στον αγροτουρισμό μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο ρόλος του facebook Marketing strategy in agritourism through social networks. The role of facebook Μαρία Γ. Γιαλελή Εξεταστική Επιτροπή: Δαμιανός Σακάς, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων) […]
1 2 3