Φοιτητές Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Category

Σεραφείμ Κ. Αργυράκος – «Επιχειρηματικό Σχέδιο για τη Δημιουργία Επιδεικτικού Αγροκτήματος στην Ανατολική Αττική»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή «Επιχειρηματικό Σχέδιο για τη Δημιουργία Επιδεικτικού Αγροκτήματος στην Ανατολική Αττική» Σεραφείμ Κ. Αργυράκος Εξεταστική Επιτροπή Καρανικόλας Παύλος , Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων) Κων/νος Τσιμπούκας , Καθηγητής ΓΠΑ Παπαδομιχελάκης Γεώργιος , Επίκουρος […]

Μαρία Β. Κοντζικλίδη – «Αξιοποίηση πτηνοτροφικών αποβλήτων μια φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή «Αξιοποίηση πτηνοτροφικών αποβλήτων: μια φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση» “Poultry waste utilization: an environmentally friendly approach” Μαρία Β. Κοντζικλίδη Εξεταστική Επιτροπή Παππάς Α. , Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ (Επιβλέπων) Γκολιομύτης Μ. , Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ […]

Μαρία Α. Τζιφή – «Ανάπτυξη αγροδιατροφικού κέντρου στο νέο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μελέτη περίπτωσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Δημιου

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή «Ανάπτυξη αγροδιατροφικού κέντρου στο νέο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μελέτη περίπτωσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Δημιουργία νέου αγροδιατροφικού κόμβου Ευβοίας» “Development of an agri-food center in the new changing business environment. Case study Region […]

Κωνσταντίνα Π. Ακαμάτη – «Περιβαλλοντική επίδραση και βιωσιμότητα μιας εκτατικής εκτροφής μαύρου χοίρου»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή «Περιβαλλοντική επίδραση και βιωσιμότητα μιας εκτατικής εκτροφής μαύρου χοίρου» “Environmental impact and sustainability of an extensive breeding of black pig” Κωνσταντίνα Π. Ακαμάτη Εξεταστική Επιτροπή Ιωσήφ Μπιζέλης, Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων) Παύλος […]

Εμμανουήλ Ι. Μπαρδάνης – «Επιχειρηματικό σχέδιο αλιευτικού σκάφους παράκτιας αλιείας»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή «Επιχειρηματικό σχέδιο αλιευτικού σκάφους παράκτιας αλιείας» “Business plan of a coastal fishing vessel” Εμμανουήλ Ι. Μπαρδάνης Εξεταστική Επιτροπή Καρανικόλας Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (Επιβλέπων) Μαλινδρέτος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μήλιου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΓΠΑ […]

Αριστείδης Γ. Κολλιάκος – «Θέματα και προβληματισμοί σχετικά με τη διοίκηση Συνεταιρισμών και την αποτελεσματικότητα τους. Η μελέτη περίπτωσης της ένωση

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή «Θέματα και προβληματισμοί σχετικά με τη διοίκηση Συνεταιρισμών και την αποτελεσματικότητα τους. Η μελέτη περίπτωσης της ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών Κορίνθου» «Issues and concerns regarding the management of Cooperatives and their effectiveness. […]

Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος – «Επιχειρηματικό σχέδιο επί του κόστους εγκατάστασης και εκμετάλλευσης οπωρώνα βιομηχανικού αχλαδιού»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή «Επιχειρηματικό σχέδιο επί του κόστους εγκατάστασης και εκμετάλλευσης οπωρώνα βιομηχανικού αχλαδιού» Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος Εξεταστική Επιτροπή Π. Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΓΠΑ Π. Καρανικόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας […]

Αικατερίνη Ε. Κατσάνου – «Οικονομική σύγκριση δύο προβατοτροφικών μονάδων (βιολογικής και συμβατικής κατεύθυνσης»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή «Οικονομική σύγκριση δύο προβατοτροφικών μονάδων (βιολογικής και συμβατικής κατεύθυνσης» «Economic comparison of two sheep farms (organic and conventional)» Αικατερίνη Ε. Κατσάνου Εξεταστική Επιτροπή Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων) Στυλιανή Χαδιώ, Καθηγήτρια […]