Φοιτητές Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Category

Μαρία Γ. Γιαλελή – «Στρατηγική Μάρκετινγκ στον αγροτουρισμό μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο ρόλος του facebook»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  Στρατηγική Μάρκετινγκ στον αγροτουρισμό μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο ρόλος του facebook Marketing strategy in agritourism through social networks. The role of facebook Μαρία Γ. Γιαλελή Εξεταστική Επιτροπή: Δαμιανός Σακάς, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων) […]

Ζωή Δ. Κώνστα – «Το στρατηγικό μάρκετινγκ διασύνδεσης του τουρισμού εμπειρίας με τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα: Μελέτη Περίπτωσης – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Το στρατηγικό μάρκετινγκ διασύνδεσης του τουρισμού εμπειρίας με τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα: Μελέτη Περίπτωσης – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Strategic marketing of connecting destination tourism experience with the local traditional products: […]

Αγγελική Ν. Τρούμπουλου – «Στρατηγική μάρκετινγκ επιρροής για τη βελτιστοποίηση κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης. Εφαρμογή στον κλάδο χυμών και αναψυκτικών»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  Στρατηγική μάρκετινγκ επιρροής για τη βελτιστοποίηση κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης. Εφαρμογή στον κλάδο χυμών και αναψυκτικών «Influence marketing strategy for search engine ranking optimization. Application in the juice and soft drinks industry» Αγγελική Ν. Τρούμπουλου Εξεταστική Επιτροπή: Δαμιανός Σακάς, Αναπληρωτής Καθηγητής […]

Χρυσούλα Π. Θεοδωρίδου – «Εφαρμογή του μέτρου της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης και οι επιπτώσεις του στην ελληνική γεωργία»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μεταπτυχιακή́ Διπλωματική́ Εργασία Εφαρμογή του μέτρου της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης και οι επιπτώσεις του στην ελληνική  γεωργία “Voluntary coupled support and impact on the Greek agricultural sector” Χρυσούλα Π. Θεοδωρίδου   Εξεταστική Επιτροπή: Ευστάθιος Κλωνάρης, Καθηγητής ΓΠΑ […]

Στυλιανός Α. Μπαλάσης – «Καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης και παρακολούθησης πτηνοτροφικών μονάδων»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  Καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης και παρακολούθησης πτηνοτροφικών μονάδων “Innovative applications for management and monitoring of poultry farms” Στυλιανός Α. Μπαλάσης Εξεταστική Επιτροπή: Αθανάσιος Παππάς,  Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων) Μιχαήλ Γκολιομύτης, Επίκουρος Καθηγητής […]

Καλογήρη Μ. Ιωάννα – «Οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊου στην αλιευτική αγορά»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΜΙΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊου στην αλιευτική αγορά “Economic impact of covid-19 on fish market” Καλογήρη Μ. Ιωάννα   Εξεταστική Επιτροπή: Εμμανουήλ Μαλανδράκης, Επίκουρος Καθηγητής Γ.Π.Α. (επιβλέπων) Σταύρος Ζωγραφάκης, Καθηγητής Γ.Π.Α. Ελένη […]

Σεραφείμ Κ. Αργυράκος – «Επιχειρηματικό Σχέδιο για τη Δημιουργία Επιδεικτικού Αγροκτήματος στην Ανατολική Αττική»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή «Επιχειρηματικό Σχέδιο για τη Δημιουργία Επιδεικτικού Αγροκτήματος στην Ανατολική Αττική» Σεραφείμ Κ. Αργυράκος Εξεταστική Επιτροπή Καρανικόλας Παύλος , Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων) Κων/νος Τσιμπούκας , Καθηγητής ΓΠΑ Παπαδομιχελάκης Γεώργιος , Επίκουρος […]

Μαρία Β. Κοντζικλίδη – «Αξιοποίηση πτηνοτροφικών αποβλήτων μια φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή «Αξιοποίηση πτηνοτροφικών αποβλήτων: μια φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση» “Poultry waste utilization: an environmentally friendly approach” Μαρία Β. Κοντζικλίδη Εξεταστική Επιτροπή Παππάς Α. , Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ (Επιβλέπων) Γκολιομύτης Μ. , Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ […]

Μαρία Α. Τζιφή – «Ανάπτυξη αγροδιατροφικού κέντρου στο νέο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μελέτη περίπτωσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Δημιου

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή «Ανάπτυξη αγροδιατροφικού κέντρου στο νέο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μελέτη περίπτωσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Δημιουργία νέου αγροδιατροφικού κόμβου Ευβοίας» “Development of an agri-food center in the new changing business environment. Case study Region […]

Κωνσταντίνα Π. Ακαμάτη – «Περιβαλλοντική επίδραση και βιωσιμότητα μιας εκτατικής εκτροφής μαύρου χοίρου»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή «Περιβαλλοντική επίδραση και βιωσιμότητα μιας εκτατικής εκτροφής μαύρου χοίρου» “Environmental impact and sustainability of an extensive breeding of black pig” Κωνσταντίνα Π. Ακαμάτη Εξεταστική Επιτροπή Ιωσήφ Μπιζέλης, Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων) Παύλος […]
1 2