Φοιτητές Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Category

Χριστίνα Ν.  Χλαπανίδα – «Βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας από βιομάζα στο ν. Λάρισας» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  Βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας από βιομάζα στο ν. Λάρισας  “Sustainable biomass energy supply chain in Larissa” Χριστίνα Ν.  Χλαπανίδα   Εξεταστική επιτροπή: Αλεξόπουλος  Γεώργιος, Ε.ΔΙ.Π.  Γ.Π.Α. Καρανικόλας  Παύλος, Αναπληρωτής […]

Χρυσαυγή Γ. Τόλη – «Επιχειρηματικό σχέδιο για ανάπτυξη καινοτομίας σε μελισσοκομική επιχείρηση – Περίπτωση παραγωγής καραμελών με πρόπολη»   

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Επιχειρηματικό σχέδιο για ανάπτυξη καινοτομίας σε μελισσοκομική επιχείρηση – Περίπτωση παραγωγής καραμελών με πρόπολη   “Beekeeping business plan for innovation developmentin production of propolis candies” Χρυσαυγή Γ. Τόλη   Εξεταστική Επιτροπή: […]

Χρυσούλα Β. Πατατουκάκη – «Ρόλος της ΚΑΠ στα παραγωγικά συστήματα που βασίζονται σε αυτόχθονες φυλές προβάτων»  

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ    Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  Ρόλος της ΚΑΠ στα παραγωγικά συστήματα που βασίζονται σε αυτόχθονες φυλές προβάτων   “Role of CAP in production systems based on indigenous sheep breeds” Χρυσούλα Β. Πατατουκάκη      Εξεταστική Επιτροπή: Παύλος […]

Ιωάννης Δ. Κιένης – «Έρευνα αγοράς σε σχέση με την συμπεριφορά καταναλωτών σε αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα κατά την περίοδο της COVID-19»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεταπτυχιακή Διατριβή Έρευνα αγοράς σε σχέση με την συμπεριφορά καταναλωτών σε αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα κατά την περίοδο της COVID-19 “Market research relation to consumer behavior in agricultural products and food during the […]

ΒΑΪΤΣΟΣ ΑΘ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – «Μελέτη ίδρυσης εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ ΠΤΕΡΩΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ»   ΒΑΪΤΣΟΣ ΑΘ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή: Γκολιομύτης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής Γ.Π.Α. (Επιβλέπων) Τσιμπούκας Κωνσταντίνος,  Καθηγητής Γ.Π.Α. Αθανάσιος Παππάς, Επίκουρος Καθηγητής Γ.Π.Α. Αθήνα, Ιανουάριος  2022   ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΡΥΣΗΣ […]

Mπρατσιάκος Σ. Παναγιώτης – «Επιχειρηματικό πλάνο δημιουργίας τυποποιητικης εξαγωγικής μονάδας ελαιολάδου στην περιοχή Στρέφη Μεσσηνίας»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ.Π.Μ.Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ      ΣΤΗΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΗ   ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΕΦΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»  «BUSINESS PLAN FOR THE CREATION OF A STANDARDIZED OLIVE OIL EXPORT UNIT IN THE REGION OF STREFI MESSINIA»   MΠΡΑΤΣΙΑΚΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: […]

Ελένη Γ. Δημητρίου – Εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤΟΚ» στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ εΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤΟΚ» στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων “Implementation of the initiative ‘Community Led-Local Development, CLLD’ in the Regional Units of Magnesia […]

Χριστίνα Π. Παντελή- «Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα – Ορθές Πρακτικές Υπηρεσιών Logistics ψυγείων φρούτων και λαχανικών»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή «Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα – Ορθές Πρακτικές Υπηρεσιών Logistics ψυγείων φρούτων και λαχανικών» “Cold Supply Chain – Proper Services of Fruit and Vegetables Refrigerators Logistics Services” Χριστίνα Π. Παντελή Εξεταστική Επιτροπή Γεώργιος […]

Μαρία – Ζωή Α. Κρίτσα – «Το κόστος μετάβασης προς παραγωγικά συστήματα βελτιωμένης ευζωίας στην ωοπαραγωγό πτηνοτροφία»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διατριβή «Το κόστος μετάβασης προς παραγωγικά συστήματα βελτιωμένης ευζωίας στην ωοπαραγωγό πτηνοτροφία» «Evaluation of the transition cost towards improved welfare production systems in laying hen farms» Μαρία – Ζωή Α. Κρίτσα Εξεταστική Επιτροπή Μιχαήλ Γκολιομύτης, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων) Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, […]

Ηλέκτρα Γ. Κιρατζιή – «Προοπτικές ανάδειξης μιας περιοχής και ενίσχυσης του Brand Name με βάση τη μοναδικότητα αγροτικών προϊόντων»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή «Προοπτικές ανάδειξης μιας περιοχής και ενίσχυσης του Brand Name με βάση τη μοναδικότητα αγροτικών προϊόντων» “Prospects of highlighting an area and strengthening the Brand Name based on the uniqueness of agricultural […]
1 2