Φοιτητές Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Category

Χριστίνα Π. Παντελή- «Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα – Ορθές Πρακτικές Υπηρεσιών Logistics ψυγείων φρούτων και λαχανικών»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή «Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα – Ορθές Πρακτικές Υπηρεσιών Logistics ψυγείων φρούτων και λαχανικών» “Cold Supply Chain – Proper Services of Fruit and Vegetables Refrigerators Logistics Services” Χριστίνα Π. Παντελή Εξεταστική Επιτροπή Γεώργιος […]

Μαρία – Ζωή Α. Κρίτσα – «Το κόστος μετάβασης προς παραγωγικά συστήματα βελτιωμένης ευζωίας στην ωοπαραγωγό πτηνοτροφία»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διατριβή «Το κόστος μετάβασης προς παραγωγικά συστήματα βελτιωμένης ευζωίας στην ωοπαραγωγό πτηνοτροφία» «Evaluation of the transition cost towards improved welfare production systems in laying hen farms» Μαρία – Ζωή Α. Κρίτσα Εξεταστική Επιτροπή Μιχαήλ Γκολιομύτης, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων) Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, […]

Ηλέκτρα Γ. Κιρατζιή – «Προοπτικές ανάδειξης μιας περιοχής και ενίσχυσης του Brand Name με βάση τη μοναδικότητα αγροτικών προϊόντων»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή «Προοπτικές ανάδειξης μιας περιοχής και ενίσχυσης του Brand Name με βάση τη μοναδικότητα αγροτικών προϊόντων» “Prospects of highlighting an area and strengthening the Brand Name based on the uniqueness of agricultural […]

Ζαντιώτη Π. Χριστίνα – «Προστιθέμενη Αξία Ελληνικών Αλιευμάτων Αυθεντικότητα, Ποιότητα και Φρεσκότητα»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διατριβή «ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ: ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑ» «ADDED VALUE OF GREEK FISHERIES: AUTHENTICITY, QUALITY AND FRESHNESS» ΖΑΝΤΙΩΤΗ Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑ Εξεταστική Επιτροπή Μήλιου Ελένη, Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα) Ζωγραφάκης Σταύρος, Καθηγητής Μαλανδράκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής ΑΘΗΝΑ 2020 ΠEΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια έχει […]

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. ΣΑΣΣΑΛΟΥ – «Έρευνα Αγοράς & Στρατηγική Marketing για την αξιοποίηση του εκχυλίσματος των σπόρων του φυτού Σίλυβο ή Γαϊδουράγκαθο, ως υπέρ-τρ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μεταπτυχιακό ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διατριβή «Έρευνα Αγοράς & Στρατηγική Marketing για την αξιοποίηση του εκχυλίσματος των σπόρων του φυτού Σίλυβο ή Γαϊδουράγκαθο, ως υπέρ-τρόφιμο & ως υγιεινό ρόφημα- εναλλακτικό καφέ στην αγορά» ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. ΣΑΣΣΑΛΟΥ Εξεταστική Επιτροπή Γιώργος […]

Βαρβάρα Γ. Χαρίτου – «Αξιολόγηση ωφελειών από τη δημιουργία κοινής ερευνητικής υποδομής μεταξύ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για την ανάπτυξη παράκτιων περιο

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διατριβή «Αξιολόγηση ωφελειών από τη δημιουργία κοινής ερευνητικής υποδομής μεταξύ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για την ανάπτυξη παράκτιων περιοχών» «Evaluation of the benefits from the creation of a joint research infrastructure among European Universities […]

Αγγελική Π. Κίκιλη – «Χάρτης αντίληψης τοποθέτησης προϊόντων (perceptual mapping) ως εργαλείο επιχειρηματικότητας. Εμπειρική διερεύνηση στην ελληνική αγ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή «Χάρτης αντίληψης τοποθέτησης προϊόντων (perceptual mapping) ως εργαλείο επιχειρηματικότητας. Εμπειρική διερεύνηση στην ελληνική αγορά του μελιού» “Perceptual mapping as a tool of entrepreneurship. Empirical investigation of honey in the greek market” […]

ΖΑΝΤΙΩΤΗ Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑ – «Προστιθέμενη Αξία Ελληνικών Αλιευμάτων: Αυθεντικότητα, Ποιότητα και Φρεσκότητα»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διατριβή «ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ: ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑ» «ADDED VALUE OF GREEK FISHERIES: AUTHENTICITY, QUALITY AND FRESHNESS» ΖΑΝΤΙΩΤΗ Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑ Εξεταστική Επιτροπή Μήλιου Ελένη, Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα) Ζωγραφάκης Σταύρος, Καθηγητής Μαλανδράκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής ΑΘΗΝΑ 2020 ΠEΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια έχει […]