Φοιτητές Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Category

Ταβλά Γ. Καλλιόπη – «Δυνατότητες και προοπτικές εξαγωγής αρωματικών φυτών στην Κίνα.»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δυνατότητες και προοπτικές εξαγωγής αρωματικών φυτών στην Κίνα.» ΤΑΒΛΑ Γ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εξεταστική Επιτροπή Τσιμπούκας Κωνσταντίνος (Επιβλέπων) Οικονόμου Γαρυφαλλιά (Μέλος) Μαλινδρέτος Γεώργιος (Μέλος) Αθήνα 2019 ΠEΡΙΛΗΨΗ Στις μέρες μας, τα αρωματικά φυτά άρχισαν να αποκτούν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της αλλαγής […]

Βουσουρέλη Παρασκευή – «Έλεγχος της νοθείας και αυθεντικότητας των αλιευμάτων σε ελληνικές θάλασσες, με μοριακές τεχνικές και συμβολή στην ελληνική οικονομία»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Έλεγχος της νοθείας και αυθεντικότητας των αλιευμάτων σε ελληνικές θάλασσες, με μοριακές τεχνικές και συμβολή στην ελληνική οικονομία» Βουσουρέλη Παρασκευή Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπουσα: Οικονόμου Φάλια, Καθηγήτρια Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γ.Π.Α. Μέλη: Τσιμπούκας Κων/νος, Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & […]

Μιχαήλος Ανδρέας – «Διερεύνηση δυνατοτήτων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων χοιροστασίων»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ««Διερεύνηση δυνατοτήτων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων χοιροστασίων»» Μιχαήλος Ανδρέας Εξεταστική Επιτροπή Π. Σιμιτζής, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Ε.Ζ.Π.Υ, Γ.Π.Α. (επιβλέπων) Γ. Παπαδομιχελάκης, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Ε.Ζ.Π.Υ, Γ.Π.Α. Π. Καρανικόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Α.Ο.Α., Γ.Π.Α. Αθήνα 2019 ΠEΡΙΛΗΨΗ Κατά την λειτουργία των χοιροτροφικών […]

Αναστασία Κ. Καινούργιου – «Οικονομική μελέτη του κόστους της βρουκέλωσης σε εκμεταλλεύσεις βοοειδών της Δυτικής Αττικής»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διατριβή «Οικονομική μελέτη του κόστους της βρουκέλωσης σε εκμεταλλεύσεις βοοειδών της Δυτικής Αττικής» Αναστασία Κ. Καινούργιου Εξεταστική Επιτροπή Οικονομόπουλος Ιωάννης DVM, MSc, PhD, ECVM, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Κτηνιατρικής Μικροβιολογίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χαδιώ- […]

Πέτρος Ν. Χατζηρούσσος – «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στη Τοπική Αυτοδιοίκηση»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διατριβή «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στη Τοπική Αυτοδιοίκηση» «Social Media on Local Government» ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΧΑΤΖΗΡΟΥΣΣΟΣ Εξεταστική Επιτροπή Κωστοπούλου Κωνσταντίνα, Αν. Καθηγήτρια Γ.Π.Α ΠEΡΙΛΗΨΗ Η δημοτικότητα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης παρουσιάζει ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης τις τελευταίες δεκαετίες. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να […]

Ιωάννης Δ. Ηλιόπουλος – «Προστιθέμενη Αξία & Αλυσίδα Αξίας Αγελαδινού Γάλακτος στο Ν. Σερρών»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διατριβή «ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ» «ADDED VALUE & VALUE CHAIN OF COW’S MILK IN THE REGIONAL UNIT OF SERRES» ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Εξεταστική Επιτροπή Παύλος Καρανικόλας(Επιβλέπων) Κωνσταντίνος Τσιμπούκας Αντώνιος Ρεζίτης ΑΘΗΝΑ 2020 ΠEΡΙΛΗΨΗ Η παραγωγή […]

Στεφανίδης K. Σταύρoς – «Επιχειρηματικότητα στον τομέα του μελιού. Ίδρυση σύγχρονης επιχείρησης παραγωγής και διάθεσης μελιού»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διατριβή «Επιχειρηματικότητα στον τομέα του μελιού.Ίδρυση σύγχρονης επιχείρησης παραγωγής και διάθεσης μελιού» «Εntrepreneurship in the honey sector. Establishment of a modern honey production and distribution company» Στεφανίδης K. Σταύρoς Εξεταστική Επιτροπή K. Mαλινδρέτoς Γεώργιoς (Eπιβλέπων) Eπικ. Kαθηγητής Χ.Π. EΞETAΣTΙKΗ EΠΙTΡΟΠΗ Κ. […]

Αθανασιάδου Αναστασία – «Συνεργικές Δράσεις Στην Αγροδιατροφική Αλυσίδα, η Περίπτωση της Συμβολαιακής Γεωργίας»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Διατριβή «ΣΥΝΕΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εξεταστική Επιτροπή ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ) ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΠΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΠΑ ΑΘΗΝΑ 2020 ΠEΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα έρευνα μελετά σε πρώτο […]
1 2