Mπρατσιάκος Σ. Παναγιώτης – «Επιχειρηματικό πλάνο δημιουργίας τυποποιητικης εξαγωγικής μονάδας ελαιολάδου στην περιοχή Στρέφη Μεσσηνίας»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ.Π.Μ.Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ      ΣΤΗΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΗ   ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΕΦΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» 

«BUSINESS PLAN FOR THE CREATION OF A STANDARDIZED OLIVE OIL EXPORT UNIT IN THE REGION OF STREFI MESSINIA»

 

MΠΡΑΤΣΙΑΚΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 ΜΕΛΟΣ: ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

 

Περίληψη

  Η ελιά και το ελαιόλαδο είναι δύο λέξεις άμεσα συνδεδεμένες με την χώρα αριθμώντας πάνω από 5.000 χρόνια ιστορίας, όπως οι προγονοί μας χρησιμοποιούσαν το ελαιόλαδο ως μέσο ανταλλακτικού εμπορίου έτσι και εμείς σήμερα χρησιμοποιούμε το λάδι ως πηγή εισοδήματος. Η συνέχεια αυτή μέσα στους αιώνες αναδεικνύει την διαχρονική αξία που έχει το ελαιόλαδο για την Ελλάδα και τους έλληνες τόσο στον κλάδο της υγείας και της διατροφής όσο φυσικά και για στον τομέα του εμπορίου και της οικονομίας.

  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύνταξη ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου που αφορά την ίδρυση μιας τυποποιητικής εξαγωγικής μονάδας ελαιολάδου στην περιοχή της Μεσσηνίας και συγκεκριμένα στο χωριό Στρέφι. Το προϊόν της επιχείρησης θα είναι το εξαιρετικό παρθένο που παράγεται από τα ιδιόκτητα ελαιόδεντρα της οικογενειακής επιχείρησης με στόχο την τυποποίηση του και την διαθεσή του στην αγορά της Γερμανίας.

  Στο πρώτο κεφάλαιο του επιχειρηματικού σχεδίου θα γίνει ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης που αφορά την οργάνωση και την λειτουργία της μονάδας, το προϊόν και το όραμα του εγχειρήματος. Ταυτόχρονα δεν θα παραλείψουμε να αναφερθούμε στην εξαγωγική μελέτη της περιοχής που εδρεύει η επιχείρηση και την ανάλυση των δυνατών – αδύνατων σημείων της επιχείρησης και των απειλών – ευκαιριών του εξωτερικού περιβάλλοντος.

  Το δεύτερο κεφάλαιο στοχεύει στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Αυτό θα περιλαμβάνει την ανάλυση των εξωτερικών ανταγωνιστικών δυνάμεων του κλάδου και την έρευνας της αγοράς της Γερμανίας στην οποία και θα διανέμονται τα προϊόντα της επιχείρησης. Παράλληλα, θα γίνει διεξοδική αναφορά στην στρατηγική του Μάρκετινγκ που θα ακολουθήσει η επιχείρηση και στους εξωγενείς πολιτικούς,οικονομικούς,κοινωνικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία της επιχείρησης.

  Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο θα αποτελεί η χρηματοοικονομική ανάλυση του σχεδιού. Προκειμένου να αξιολογήσουμε την βιωσιμότητα της επιχείρησης θα μελετήσουμε το κόστος της επένδυσης και το προσδοκώμενο όφελος του εγχειρήματος.

 

Abstract

  The olive tree and olive oil are two words directly linked to our country and have more than 5,000 years of history, just as our ancestors used olive oil as a means of barter trade, so we use olive oil as a source of income today. This continuity through the centuries shows us the timeless value that olive oil has for Greece and the Greeks in the field of health and nutrition as well as for the sector of trade and economy.

  The purpose of this thesis is the preparation of an integrated business plan for the establishment of a standardized olive oil export unit in the region of Messinia and specifically in the village of Strefi. The product of the company will be the extra virgin olive oil produced from the family’s own olive trees with the aim of standardizing it and making it available in the German market

  The first chapter of the business plan will analyze the internal environment of the company, which concerns the organisation and operation of the unit, the product and the vision of the venture. At the same time, we will not fail to mention the export study of the region where the company is located and the analysis of the strengths and weaknesses of the company and the threats and opportunities of the external environment.

  The second chapter aims to analyze the external environment in which the company operates. This will include the analysis of external competitive forces, research of the German market in which the company’s products will be distributed. At the same time, a thorough reference is made to the marketing strategy that the company will follow and to the external political, economic, social and technological factors that affect the operation of the company.

  Finally, the third chapter will be the financial analysis of the project. In order to assess the viability of the business we will study the cost of the investment and the expected benefit of the venture.