Χρυσαυγή Γ. Τόλη – «Επιχειρηματικό σχέδιο για ανάπτυξη καινοτομίας σε μελισσοκομική επιχείρηση – Περίπτωση παραγωγής καραμελών με πρόπολη»   

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Επιχειρηματικό σχέδιο για ανάπτυξη καινοτομίας σε μελισσοκομική επιχείρηση – Περίπτωση παραγωγής καραμελών με πρόπολη  

“Beekeeping business plan for innovation developmentin production of propolis candies”

Χρυσαυγή Γ. Τόλη

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων)

Γεώργιος Γκόρας, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ,

Γεώργιος Μαλινδρέτος Αναπληρωτής Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

Επιχειρηματικό σχέδιο για ανάπτυξη καινοτομίας σε μελισσοκομική επιχείρηση – Περίπτωση καραμελών με πρόπολη

ΔΠMΣ: Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής   

ΑΘΗΝΑ

2022

 

Περίληψη

Με την παρούσα εργασία πραγματοποιείται η αποτύπωση του επιχειρηματικού σχεδίου για ένα καινοτόμο προϊόν, και αναλύεται το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.

Η αναφερόμενη επιχείρηση έχει μεγάλο μερίδιο αγοράς στις Σποράδες και ασχολείται με τον τομέα παραγωγής και τυποποίησης μελιού αλλά και τη διανομή του. Η έδρα της επιχείρησης είναι στη Σκόπελο ενώ τα προϊόντα της διανέμονται στα νησιά των Σποράδων και στον Βόλο.

Το νέο προϊόν ονομάζεται lolly props και είναι καραμέλες με πρόπολη.

Στην παρούσα εργασία αναλύεται, επίσης, ο καμβάς του καινοτόμου προϊόντος, καθώς και ο τρόπος παραγωγής τους, οι κρίσιμες δραστηριότητες και η μέθοδος τιμολόγησής του.

Επιστημονική περιοχή: Μελισσοκομική επιχείρηση

Λέξεις κλειδιά: μέλι, επιχειρηματικό σχέδιο, επιχείρηση,  προϊόν

 

 

Beekeeping business plan for innovation development in production of propolis candies

MSc Farm Business ManagementDepartment of Agricultural EconomicsDepartment of Animal Science

Abstract

With the presentation of this thesis it is going to be presented an innovative product and the inside and outside of the business will be analyzed.

The mentioned company has a large market share in Sporades that deals with the production and standardization of honey and its distribution. The company is headquartered in Skopelos and distributes its products in the Sporades islands and Volos.

The new product is called lolly props and is candy with propolis.

In the present work will also be analyzed the canvas of the innovative product as well as the way of their production, the critical activities as well as its pricing method.

Scientific area: Beekeeping business

Keywords: honey, business plan, business, product