H άποψη των φοιτητών για το ΔΠΜΣ

Παναγιώτης ΠαγώνηςΠαναγιώτης ΠαγώνηςΓεωπόνος, Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Φοιτητής ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017

Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, μέσω των εξαιρετικών μαθημάτων και των καθηγητών, μου έδωσε τα εφόδια και τα εργαλεία στην εργασία μου, καθώς συμμετέχω ως Φορέας Εφαρμογής και Διαχείρισης Επενδυτικών Προτάσεων, Παρακολούθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, (Νέων Γεωργών και των Σχεδίων Βελτίωσης),  καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Αλιείας και Θάλασσας. (ΕΠΑΛ-θ). Ιδιαίτερα οι Θεματικές Ενότητες όπως η Χρηματοοικονομική Διοίκηση, η Αγροτική Πολιτική, η Κοστολόγηση και η Λήψη Αποφάσεων, το Μάρκετινγκ και η Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων, η Αξιολόγηση Επενδύσεων κ.λπ. ισχυροποίησαν τις γνώσεις μου και με υποβοήθησαν στο έργο μου.

Δημήτριος ΣκόρδοςΔημήτριος ΣκόρδοςΟικονομολόγος, Βοηθός ερευνητή/Εξωτερικός συνεργάτης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Υποψήφιος διδάκτορας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φοιτητής ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017

Το ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» συνέβαλε τα μέγιστα στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία, αφού, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, μου δόθηκε η ευκαιρία να εργαστώ στο πρόγραμμα Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου, με καθήκοντα την παροχή τεχνικοοικονομικών συμβουλών και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων σε κτηνοτροφικές εκμετάλλευσης. Τα εφόδια και τα εργαλεία που μου πρόσφερε το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ – και ιδιαίτερα η γνώση εκπόνησης υψηλής ποιότητας επιχειρηματικών σχεδίων και τεχνοοικονομικών μελετών για αγροτικές εκμεταλλεύσεις – με βοηθήσαν στο να βρω εργασία σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, όπως το έργο AGRIFARM (Interreg Greece- Italy 2014-2020) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όπου εργάζομαι ως βοηθός ερευνητή. Κατά τη γνώμη μου, οι κύριοι παράγοντες της επιτυχίας του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ είναι η άριστη οργάνωση του και το άρτια καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, το οποίο είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή να σε βοηθήσει σε κάθε σου απορία. Το μεταπτυχιακό αυτό αποτελεί επένδυση όχι μόνο σε επαγγελματικό, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, και το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όποιον πραγματικά επιθυμεί να εργαστεί και να καταξιωθεί στη διοίκηση και συμβουλευτική επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

Γιώργος ΤσικριτέαςΓιώργος ΤσικριτέαςΓεωπόνος, Τμήμα Marketing, ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Φοιτητής ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017

Εργάζομαι από το 2007 ως Γεωπόνος (ΠΕ) στην εταιρεία ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων και σπόρων, στο τμήμα Marketing. Η παρακολούθηση του ΔΠΜΣ αποτέλεσε μια εξαιρετική εμπειρία και συνέβαλε, αλλά και συνεχίζει να συμβάλει, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων μου όσο και του τρόπου σκέψης μου σε σχέση με την επαγγελματική μου δραστηριότητα όσο και γενικότερα. Το πλήθος των γνωστικών αντικειμένων, τα περισσότερα από τα οποία συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον τομέα εργασίας μου, βοήθησαν να αποκτήσω περισσότερες και πιο εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και να διευρύνω τους ορίζοντές μου, σε σχέση με τον κλάδο της Γεωργίας – Αγροτικής Παραγωγής. Επιπλέον, το ΔΠΜΣ βοήθησε στην περαιτέρω ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψης μου. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου, ότι σε πολλές περιπτώσεις ανατρέχω σε παρουσιάσεις – κείμενα – συγγράμματα – βιβλιογραφία του μεταπτυχιακού για ζητήματα που αφορούν τον τομέα ευθύνης μου. Τέλος, σημαντικό είναι το γεγονός ότι μέσω του ΔΠΜΣ μου δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ, να ανταλλάξω απόψεις όσο και να αναπτύξω φιλικές σχέσεις τόσο με συμφοιτητές μου όσο και τους Διδάσκοντες.

Αναστασία ΚαινούργιουΑναστασία ΚαινούργιουΚτηνίατρος, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά

Φοιτήτρια ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018

Όντας απασχολούμενη σε μια ιδιαίτερα απαιτητική θέση (Επίσημος ελεγκτής τροφίμων ζωικής προέλευσης, Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά) και διαθέτοντας περιορισμένο ελεύθερο χρόνο, δήλωσα συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα &  Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» διότι ήταν προσαρμοσμένο στις ανάγκες εργαζόμενων υποψηφίων και διέθετε ποικιλία γνωστικών αντικειμένων. Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία των Θεματικών Ενοτήτων, άψογα οργανωμένη μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα, περιορίζει στο ελάχιστο τις μετακινήσεις. Οι διδάσκοντες άρτια καταρτισμένοι, προσιτοί, ευγενικοί και με διάθεση να μεταφέρουν τις γνώσεις τους πάνω στις επιστημονικές εξελίξεις , σεβόμενοι παράλληλα τις ανάγκες και υποχρεώσεις των φοιτητών. Το επικουρικό προσωπικό ευγενικό και πρόθυμο να στηρίξει τους φοιτητές σε όλη αυτή την προσπάθεια. Συνδυάζοντας την Αγροτική Οικονομία με τη Ζωική Παραγωγή, το μεταπτυχιακό με «μύησε» στο χώρο της αγροτικής επιχειρηματικότητας και της γεωργικής εκτιμητικής και χρηματοοικονομικής του αγροτικού κλάδου, καθώς το αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών μου περιοριζόταν στον τομέα της υγείας του ζωικού κεφαλαίου και των προϊόντων ζωικής προέλευσης. Η παρακολούθηση του προγράμματος βελτίωσε τις επικοινωνιακές και συμβουλευτικές  μου δεξιότητες και εξειδίκευσε τις γνώσεις μου στη χρηματοοικονομική διοίκηση των γεωργικών  επιχειρήσεων και στην αγροτική αναπτυξιακή πολιτική, εφόδια απαραίτητα για στελέχη εταιρειών και οργανισμών που δραστηριοποιούνται ή σχετίζονται με τον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα. Ως απόφοιτη εντάχθηκα στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και στο Μητρώο Επαληθευτών/Πιστοποιητών Πράξεων ΕΠΑλΘ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Παράλληλα, το μεταπτυχιακό δίπλωμα συνετέλεσε στη βελτίωση της εργασιακής μου θέσης ενώ αποτελεί το βασικό κριτήριο της μελλοντικής επιλογής μου για εργασία σε θέση φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ασχολούνται με τα ανωτέρω αντικείμενα.

Βασιλική ΣασσάλουΒασιλική ΣασσάλουΤμήμα Πρασίνου & Καθαριότητας, Δήμος Πετρούπολη

Φοιτήτρια ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019

Το μεταπτυχιακό συμπλήρωσε, εμπλούτισε και εν τέλει διεύρυνε σημαντικά και καθοριστικά την εμπειρική μου γνώση σε θέματα επιχειρηματικότητας του Πρωτογενούς Τομέα. Απέκτησα εξαιρετικά χρήσιμες γνώσεις σε επιμέρους τομείς, που αφορούν  γενικότερα τον Τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ο αγροτουρισμός και το μάρκετινγκ. Η επικοινωνία και η επαφή με τους περισσότερους διδάσκοντες αλλά και τους " συμφοιτητές" μου ήταν εξαιρετική,από την οποία γεννήθηκαν φιλίες και συνεργασίες. Σημαντική στιγμή ήταν η ευκαιρία που μου δόθηκε  να συμμετέχω στον διαγωνισμό innovin Agri, όπου η ομάδα μου πήρε το πρώτο βραβείο. Πέρα από τη μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, η συμμετοχή αυτή ήταν μια δεύτερη σπουδή και μια πιθανή μελλοντική επιχειρηματική ευκαιρία και συνεργασία. 

Χαρίτου ΒαρβάραΧαρίτου ΒαρβάραProject Manager EU-CONEXUS

Φοιτήτρια ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019

Ούσα 8 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα σε μία απαιτητική δουλεία στα συμπληρώματα διατροφής των παραγωγικών ζώων και με ταξίδια σε όλη την Ελλάδα, το εν λόγω μεταπτυχιακό ήταν αυτό που περίμενα για χρόνια, για δύο λόγους: 1. Από άποψη γνωστικού αντικειμένου, τη σύνδεση δηλαδή της διατροφής & της διαχείρισης αγροτικών μονάδων με την αντίστοιχη οικονομική αξιολόγηση. 2. Ήταν εξ αποστάσεως με απαραίτητη παρουσία συγκεκριμένα σαββατοκύριακα. Tο συγκεκριμένο μοντέλο μου επέτρεψε να το παρακολουθήσω. Αυτή η περίοδος αποτέλεσε ένα ταξίδι εκμάθησης και νέων εμπειριών που απορρέων από τη σφαιρική εικόνα και αντίληψη που αποκτά σε κάθε εξάμηνο ο μεταπτυχιακό φοιτητής. Πέρα από την άψογη συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, σε κάθε μάθημα οι διδάσκοντες έδιναν τις απαραίτητες κατευθύνσεις, ώστε μετά ο κάθε φοιτητές να το ψάξει και να εμβαθύνει μόνος του, ανάλογα με τι τον ενδιαφέρει επαγγελματικά. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα κάνω μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων-ΜΠΕ! Και όμως, μέσα από το εν λόγω μεταπτυχιακό μου δόθηκε η ευκαιρία. Βρισκόμενη πλέον στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Project Manager του EU-CONEXUS, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης, η συνέχεια της συνεργασίας μου με πολλούς από τους καθηγητές του Μεταπτυχιακού μου και η αξιοποίηση των σχετικών γνώσεων που απέκτησα στο παράκτιο κομμάτι, δημιουργεί καθημερινά ένα ευχάριστο επαγγελματικό ταξίδι.