Καλογήρου Στέφανος

Βιογραφία
Απόφοιτος της Σχολής Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Γκέτεμποργκ, Σουηδία, όπου ολοκλήρωσε τόσο τις μεταπτυχιακές (2005) και διδακτορικές του σπουδές (2011) σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Έχει μετεκπαιδευτεί στην Δανία στην εκτίμηση αποθεμάτων (ICES, 2019), στην οργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βρυξέλλες, 2016), Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, GIS (Πανεπιστήμιο Lund, Σουηδία, 2014), Fledermaus και
Triton Imaging για αποτύπωση πυθμένα (2012, 2014), σχεδιασμό και ανάλυση πειραμάτων για βιολόγους με την γλώσσα προγραμματισμού R (University of Gothenburg, 2010), οικολογία ιχθύων σε παράκτια οικοσυστήματα (IMR, Μπέργκεν Νορβηγίας, 2009), PRIMER και PERMANOVA (Plymouth, UK, 2009) και στατιστική ανάλυση βιολογικών δεδομένων (SESAME, 2009). Έχει πολυετή προϋπηρεσία στην διαχείριση ερευνητικών έργων και έχει εκπροσωπήσει την Σουηδία στην αλιευτική διαχείριση στο πλαίσιο της εσωτερικής και εξωτερικής Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (2016-2021). Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2021-) με αντικείμενο «Αλιευτική Βιολογία, Εκτίμηση και Διαχείριση».

Ερευνητική δραστηριότητα – Ενδιαφέροντα
Αλιευτική Βιολογία
Εκτίμηση Αποθεμάτων
Δυναμική Πληθυσμών Ιχθύων και Καρκινοειδών
Διαχείριση Αλιευτικών Πόρων
Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη (ΞΧΕ)
Οικολογία και θαλάσσια οικοσυστήματα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
Kalogirou, S. et al. Bycatch Dynamics from a Small-Scale Shrimp Trap Fishery in the Mediterranean Sea. Diversity 14, 292 (2022). https://doi.org/10.3390/d14040292 

Ulman, A., Kalogirou, S. & Pauly, D. The Dynamics of Maximum Lengths for the Invasive Silver-
Cheeked Toadfish (Lagocephalus sceleratus) in the Eastern Mediterranean Sea. Journal of Marine
Science and Engineering 10, 387 (2022). https://doi.org/10.3390/jmse10030387

Poursanidis, D. et al. Uncertainty in Marine Species Distribution Modelling: Trying to Locate Invasion
Hotspots for Pterois miles in the Eastern Mediterranean Sea. Journal of Marine Science and
Engineering 10, 729 (2022). https://doi.org/10.3390/jmse10060729

Petza, D., Anastopoulos, P., Coll, M., Garcia, S.M., Kaiser, M., Kalogirou, S., et al. (2021). The
contribution of Area-Based Fisheries Management Measures to Fisheries Sustainability and Marine
Conservation: a global scoping review protocol. Research Ideas and Outcomes 7, e70486.
https://doi.org/10.3897/rio.7.e70486

Kleitou, P., Crocetta, F., Giakoumi, S., Giovos, I., Hall-Spencer, J.M., Kalogirou, S., et al. (2021).
Fishery reforms for the management of non-indigenous species. Journal of Environmental
Management 280, 111690. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111690

Pantazi, V., Mannini, A., Vasilakopoulos, P., Kapiris, K., Megalofonou, P., and Kalogirou, S. (2020).
That’s All I Know: Inferring the Status of Extremely Data-Limited Stocks. Frontiers in Marine Science
7. https://doi:10.3389/fmars.2020.583148

Poursanidis, D., Kalogirou, S., Azzurro, E., Parravicini, V., Bariche, M., and zu Dohna, H. (2020).
Habitat suitability, niche unfilling and the potential spread of Pterois miles in the Mediterranean Sea.
Marine Pollution Bulletin 154, 111054. doi: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111054

Kalogirou, S., Pihl, L., Maravelias, C.D., Herrmann, B., Smith, C.J., Papadopoulou, N., et al. (2019).
Shrimp trap selectivity in a Mediterranean small-scale-fishery. Fisheries Research 211, 131-140. doi:
https://doi.org/10.1016/j.fishres.2018.11.006.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2021