Χατζηγεωργίου Ιωάννης Εμμ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ιερά Οδός 75, Αθήνα, ΤΚ 11855 Τηλ.: 2105294416, Fax: 2105294413, e-mail: ihadjig@aua.gr

1. Σπουδές και τίτλοι :

– Αποφοίτηση από το ΚΑ’ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών τον Ιούνιο 1974 και εγγραφή τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, ύστερα από εισαγωγικές εξετάσεις, στο Α’ έτος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Ορκωμοσία τον Ιούλιο του 1980 ως πτυχιούχος Γεωπόνος με ειδίκευση Ζωοτεχνίας και βαθμό πτυχίου “λίαν καλώς” (επτά και δεκαεπτά εκατοστά).

– Τον Οκτώβριο του έτους 1990 εγγραφή, ύστερα από κατατακτήριο διαγωνισμό, στην Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε και τον Μάρτιο του 1991 λήψη πτυχίου Παιδαγωγικών Σπουδών με γενικό βαθμό “πολύ καλά” (επτά και μισό).

– Το έτος 1991, ύστερα από συμμετοχή σε εξετάσεις, επιλογή ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στην ειδίκευση της Ζωοτεχνίας. Εγγραφή το 1992 στο Πανεπιστήμιο Aberdeen, (Ηνωμένο Βασίλειο) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος, τον Οκτώβριο 1996, για τη διατριβή με τίτλο “Selection of roughage diets by sheep and goats”. Ο τίτλος αυτός κρίθηκε ως ισότιμος εκείνων που απονέμονται από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με την 4/232 πράξη του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

2. Ξένες γλώσσες:

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Μέτρια γνώση της Γαλλικής γλώσσας.

3. Σταδιοδρομία – Εργασιακή εμπειρία:

i. Απόλυση από τις τάξεις του Στρατού Ξηράς τον Απρίλιο 1981.

ii. Από Μάρτιο 1981 έως Μάιο 1985 στη βιομηχανία Ζωοτροφών AGROCHIK Α.Ε., ως επιστημονικός σύμβουλος και υπεύθυνος παραγωγής.

iii. Ένταξη στο προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας, τον Μάιο 1985 και τοποθέτηση στη Διεύθυνση Γεωργίας Λέσβου με αντικείμενο «Γεωπόνος Γεωργικών Εφαρμογών – Ποιοτικός Ελεγκτής», έως τον Απρίλιο 1990.

iv. Μετάθεση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας τον Μάιο 1990 και τοποθέτηση στο Τμήμα Βοσκοτόπων και Τεχνητών Λειμώνων της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής.

v. Λήψη εκπαιδευτικής άδειας από Ιανουάριο 1992 έως και το Μάρτιο 1996 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ.

vi. Τοποθέτηση στο Τμήμα Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας από τον Απρίλιο 1996 έως και τον Δεκέμβριο 2000.

vii. Ανάληψη θέσης Λέκτορα με θητεία στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γ.Π.Α. και στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Βοσκών και Λειμώνων», από τον Ιανουάριο 2001 έως τον Ιανουάριο 2009.

viii. Ανάληψη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο ίδιο Τμήμα και με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο από τον Φεβρουάριο 2009 έως τον Ιούνιο 2013.

ix. Ανάληψη θέσης μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή, στο ίδιο Τμήμα και με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο από τον Ιούνιο 2013 έως Ιούλιο 2018.

x. Ανάληψη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, στο ίδιο Τμήμα και με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο από τον Ιούλιο 2018 έως σήμερα.

4. Διδακτικό Έργο

α) Διδασκαλία Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών μαθημάτων

 1. Διδασκαλία μαθήματος «Βελτίωση και διαχείριση βοσκοτόπων»
 2. Διδασκαλία μαθήματος «Διατροφή Αγροτικών Ζώων»,
 3. Συνδιδασκαλία μαθήματος «Βρωματολογία»
 4. Συνδιδασκαλία μαθήματος «Εφαρμοσμένη Διατροφή Αγροτικών Ζώων ΙΙ»,
 5. Διδασκαλία ενότητας «Διατροφή ζώων στην βοσκή», Π.Μ.Σ. Ζωική παραγωγή,
 6. Διδασκαλία ενότητας «Διατροφή θηραματικών ζώων», Π.Μ.Σ. Ζωική παραγωγή.
 7. Συνδιδασκαλία ενότητας «Διατροφή γαλακτοπαραγωγών ζώων», του Δ.Π.Μ.Σ. «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων»
 8. Συνδιδασκαλία ενότητας «Επιχειρηματικότητα στη Φυτική παραγωγή», του Δ.Π.Μ.Σ. “Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη”
 9. Συνδιδασκαλία ενότητας «Ζωική Παραγωγή και περιβάλλον», του Δ.Π.Μ.Σ. “Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη”

β) Επίβλεψη και μέλος εξεταστικής επιτροπής εβδομήντα (70) προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών, καθώς και επτά (7) διδακτορικών διατριβών.

5. Ερευνητικά ενδιαφέροντα

5.1. Αντικείμενα

 • Υφιστάμενη κατάσταση ορεινών, ημιορεινών και πεδινών φυσικών βοσκότοπων και εφαρμογή διαχειριστικών προγραμμάτων για την αναβάθμισή τους.
 • Δυνατότητες ανάπτυξης των μονοφυτικών, διφυτικών και πολυφυτικών λειμώνων σε ξηρικές ή αρδευόμενες περιοχές για την στήριξη της βιωσιμότητας της ζωϊκής παραγωγής.
 • Παραγωγικότητα των φυτοφάγων αγροτικών ζώων (πρόβατα, αίγες, βοοειδή, ιπποειδή) κάτω από συνθήκες βόσκησης σε φυσικούς βοσκοτόπους και τεχνητούς λειμώνες.
 • Παραγωγικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες εκτροφής ζώων σε φυσικούς βοσκοτόπους και σε συνδυασμό με δενδρώδεις – αροτριαίες καλλιέργειες.
 • Διατροφική συμπεριφορά των φυτοφάγων αγροτικών ζώων (πρόβατα, αίγες, βοοειδή, ιπποειδή) σε σχέση με τις χωρο-χρονικές μεταβολές της βλάστησης των βοσκοτόπων και τα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά της χορτονομής.
 • Επίδραση της διατροφής με βόσκηση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ζωικών προϊόντων.
 • Επίδραση της βόσκησης σε περιβαλλοντικές παραμέτρους των φυσικών βοσκοτόπων και των τεχνητών λειμώνων (διάβρωση, ρύπανση, ευτροφισμός, βιοποικιλότητα κλπ).
 • Ανάδειξη και υποστήριξη των γεωργικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη δημιουργία περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας.

5.2 Συμμετοχές σε Εθνικά και Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα

Συμμετοχή σε είκοσι οκτώ (28) προγράμματα εκ των οποίων σε εννέα (9) συντονιστής.

6. Λοιπές δραστηριότητες στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο

6.1. Συμμετοχή σε Επιστημονικές Εταιρίες και Κλαδικούς φορείς

Ενεργό μέλος 5 Επιστημονικών Εταιριών, επιστημονικών επιτροπών Υπουργείων και φορέων του κλάδου.

6.2. Κριτής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά

Αξιολόγηση περισσότερων από 80 εργασίες που υποβλήθηκαν για δημοσίευση σε 30 έγκριτα Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά:

7. Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια

Συμμετοχή σε περισσότερα από 20 Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια και 35 Διεθνή.

8. Δημοσιευμένο (εργασίες, μελέτες, άρθρα) και συγγραφικό έργο (βιβλία, συγγράμματα)

α) ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1) “Comparison of a grazing with an indoor system of lamb fattening in Greece”. Zervas G., Hadjigeorgiou I., Zabeli G., Koutsotolis K., Tziala C., (1999). Livestock Production Science, 61(2-3): 245-251.

2) “The effect of water availability on feed intake and digestion in sheep”. Hadjigeorgiou I., Dardamani K., Goulas C., Zervas G., (2000). Small Ruminant Research, 37(1-2): 147-150.

3) “The intake and digestion of a range of temperate forages by sheep and fibre producing goats”. Hadjigeorgiou I.Ε., Gordon I.J., Milne J.A., (2001). Small Ruminant Research, 39(2): 167-179.

4) “Intake, digestion and selection of roughage with different staple lengths by sheep and goats”. Hadjigeorgiou I.Ε., Gordon I.J., Milne J.A., (2003). Small Ruminant Research, 47(2): 117-132.

5) “Comparative preference by sheep and goats for Graminaeae forages varying in chemical composition”. Hadjigeorgiou I.Ε., Gordon I.J., Milne J.A., (2003). Small Ruminant Research, 49(2): 147-156.

6) “Seasonal variation in non-specific immunity in relation to management and feeding practices in a semi-extensive dairy sheep farm in Greece”. Hadjigeorgiou I., Politis I., (2004). Small Ruminant Research, 53 (1-2): 53-60.

7) “Southern European grazing lands: production, environmental and landscape management aspects”. Hadjigeorgiou I., Osoro K., Fragoso de Almeida J.P., Molle G., (2005). Livestock Production Science, 96 (1 SPEC. ISS): 51-59.

8) “Assessing the potential benefits of technical intervention in evolving the semiintensive dairy-sheep farms in Crete”. Stefanakis A., Volanis M., Zoiopoulos P., Hadjigeorgiou I., (2007). Small Ruminant Research, 72 (1): 66-72.

9) “Supporting the extensive dairy sheep smallholders of the semi-arid region of Crete through technical intervention”. Volanis M., Stefanakis A., Hadjigeorgiou I., Zoiopoulos P., (2007). Tropical Animal Health and Production, 39 (5): 325 – 334.

10) “The nutritive value of mulberry leaves (Morus alba) as a feed supplement for sheep”. Kandylis K., Hadjigeorgiou I., Harizanis P., (2009). Tropical Animal Health and Production, 41: 17-24.

11) “Differences in sheep and goats milk fatty acid profile between conventional and organic farming systems”. Tsiplakou E., Kotrotsios V., Hadjigeorgiou I., Zervas G., (2010). Journal of Dairy Research, 77 (3) : 343-349.

12) “Differences in mean retention time of sheep and goats under controlled feeding practices”. Tsiplakou E., Hadjigeorgiou I., Sotirakoglou K., Zervas G., (2011). Small Ruminant Research, 95(1): 48-53.

13) “Grassland butterflies and low intensity farming in Europe”. Dover J.W., Spencer S., Collins S., Hadjigeorgiou I., Rescia A., (2010). Journal of Insect Conservation, 15(1): 129-137.

14) “Past, present and future of pastoralism in Greece”. Hadjigeorgiou I., (2011). Pastoralism: Research, Policy and Practice, (doi:10.1186/2041-7136-1-24).

15) “Terpenes transfer to milk and cheese after oral administration to sheep fed indoors”, Poulopoulou I., Zoidis E., Massouras T., Hadjigeorgiou I., (2012). Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 96 (2): 172-181.

16) “Transfer of Orally Administered Terpenes in Goat Milk and Cheese”. Poulopoulou I., Zoidis E., Massouras T., Hadjigeorgiou I., (2012). Asian Australasian Journal of Animal Sciences, 25(10): 1411-1419.

17) “Critical Overview on Organic Legislation for Animal Production: Towards Conventionalization of the System?”. Zoiopoulos P., Hadjigeorgiou I., (2013). Sustainability, 5, 3077-3094 (doi:10.3390/su5073077)

18) “Plant species mixtures for forage production for ruminant feeding under Mediterranean conditions”. Tsiplakou E., Economou G., Hadjigeorgiou I., Kominakis A., Zervas, G., (2013). Experimental Agriculture, 50(3): 426-437.

19) “Conservation and management of fallow deer (Dama dama dama L.) on Lemnos Island, Greece”. Mattila, M., Hadjigeorgiou, I. (2015). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 39: 560-567.

20) “Effects of drinking saline water on food and water intake, blood and urine electrolytes and biochemical and hematological parameters in goats: a preliminary study” (2017). Zoidis E., Hadjigeorgiou I., Animal Production Science, (Article in press).

21) “Effects of European Union agricultural policies on the sustainability of grazingland use in a typical Greek rural area” (2017). Ragkos A., Abraham E.M., Papadopoulou A., Kyriazopoulos A.P., Parissi Z.M., Hadjigeorgiou I., Land Use Policy, 66: 196-204.

22) “Cultivar competitiveness in pea-oat intercrops under Mediterranean conditions.” (2017). Baxevanos D, Tsialtas I.T., Vlachostergios D.N., Hadjigeorgiou I., Dordas Ch., Lithourgidis A., Field Crops Research, 214: 94-103.

23) “Game meat authentication through Rare Earth Elements fingerprinting” (2017). Danezis G.P., Pappas A.C., Zoidis E., Papadomichelakis G., Hadjigeorgiou I.E., Zhang P., Brusic V., Georgiou C.A., Analytica Chimica Acta, 991: 46-57.

24) “Seasonal variations in the fatty acid composition of Greek wild rabbit meat” (2017). Papadomichelakis G., Zoidis E., Pappas A.C., Hadjigeorgiou I., Meat Science 134: 158-162.

25) “Effects of terpene administration on goats’ milk fatty acid profile and coagulation properties” (2018). Zoidis E., Poulopoulou I., Tsoufi V., Massouras T., Hadjigeorgiou I., International Journal of Dairy Technology, (Article in press).

β) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Τριάντα έξι (36) εργασίες σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων.

γ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Εξήντα πέντε (65) ανακοινώσεις σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια και είκοσι πέντε (25) εισηγήσεις σε ημερίδες.

δ) ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ

Δεκαοκτώ (18) Τεχνικές Μελέτες και δέκα (10) Άρθρα σε θεματικά περιοδικά