Χαρισμιάδου Μαρία

Βασικές σπουδές:

Απόφοιτος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (νυν Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) από τον κλάδο των Γεωργικών Βιομηχανιών (Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου) με βαθμό πτυχίου “Λίαν Καλώς, 8”. (Δεκέμβριος 1983). Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α). Διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών (Ιούνιος 1997). Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Μεταβολικές προσαρμογές κατά την περιγεννητική περίοδο στο γαλακτοπαραγωγό πρόβατο σε σχέση με το επίπεδο διατροφής κατά την κυοφορία και το δυναμικό γαλακτοπαραγωγής». Ένταξη στη βαθμίδα του Λέκτορασε μόνιμη θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ 288/30-11-2004), στο Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Αποδόσεων Αγροτικών Ζώων». Ένταξη στη βαθμίδα της Επίκουρου Καθηγήτριας σε μόνιμη θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ   980/25-7-2014), στο Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Τμήματος ΕΖΠΥ με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Αποδόσεων Αγροτικών Ζώων».

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

  • Μεταβολισμός του λιπώδους ιστού στα αγροτικά ζώα (φυσιολογικοί μηχανισμοί  λιπογένεσης, λιπόλυσης)
  • Μελέτη των ενζύμων λιπογένεσης σε ποσοτικό και μοριακό επίπεδο (έκφραση γονιδίων)
  • Φυσιολογικοί μηχανισμοί της ανάπτυξης του μαστού των γαλακτοπαραγωγών αγροτικών ζώων
  • Εκτίμηση ποιότητας κρέατος, γάλακτος, αυγών
  • Μελέτη πρωτεολυτικών ενζύμων στο γάλα
  • Μελέτη συμπεριφοράς των αγροτικών ζώων

Εργαστήριο: Γενική και Ειδική Ζωοτεχνία

email: ahus7ham@aua.gr , charisma@aua.gr

Τηλέφωνο: 210 529 4449

fax: 210 529 4442