Σιμιτζής Παναγιώτης

Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών

Βασικές σπουδές:

Απόφοιτος του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό πτυχίου “Λίαν Καλώς, 8” (Μάρτιος 2002). Μετά την αποφοίτηση από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Ζωική Παραγωγή» το Νοέμβριο του 2003, ακολούθησε η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (ως υπότροφος του ΙΚΥ μετά από επιτυχείς εξετάσεις) στο Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  και η αναγόρευση σε Διδάκτορα Γεωπονικών Επιστημών το Φεβρουάριο του 2007. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής ήταν: «Η επίδραση του εμπλουτισμού της τροφής με αιθέρια έλαια στη διατροφική συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων προβατινών και αμνών». Μεταξύ 2/2010 και 2/2011 πραγματοποίησε Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Γ.Π.Α. με υποτροφία του Ι.Κ.Υ και θέμα μεταδιδακτορικής διατριβής: «Ποσοτικά και Ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου κρέατος μετά από την ενσωμάτωση της εσπεριδίνης στο σιτηρέσιο αμνών».

Επαγγελματική δραστηριότητα:

Υπάλληλος του τμήματος Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταξύ του Φεβρουαρίου του 2006 και του Νοεμβρίου του 2008. Λέκτορας ΠΔ. 407/80 στο Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικείμενων «Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων» και «Εκτροφή Αγροτικών Ζώων». Ένταξη στη βαθμίδα του Λέκτορα με θητεία (ΦΕΚ 1415/Τεύχος Γ’/6-12-2013) στο Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής με γνωστικό αντικείμενο «Εκτροφή Αγροτικών Ζώων με έμφαση στην Ηθολογία».

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Μελέτη της συμπεριφοράς των αγροτικών ζώων
 • Ευζωία των αγροτικών ζώων
 • Εκτροφή των αγροτικών ζώων
 • Τρόποι βελτίωσης της διατροφικής αξίας και της ικανότητας συντήρησης των κτηνοτροφικών προϊόντων – Λειτουργικά Τρόφιμα
 • Εκτίμηση ποιότητας κτηνοτροφικών προϊόντων (κρέατος, αυγού και γάλακτος)
 • Εκτίμηση ποιότητας σάρκας ιχθύων

Πλήρες βιογραφικό : http://zp.aua.gr/sites/zp.aua.gr/files/Simitzis_Panagiotis_CV.pdf

 • Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
 • Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75 – Βοτανικός, 11855 Αθήνα
 • Τηλ. : 210-5294427
 • Fax : 210-5294442
 • e-mail : pansimitzis@aua.gr