Σιμιτζής Παναγιώτης

Σιμιτζής Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής στην Εκτροφή, Ηθολογία και Ευζωία Αγροτικών Ζώων Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας

Βιογραφία

Απόφοιτος του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2002). Κάτοχος διπλώματος από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Ζωική Παραγωγή» (2003), και Διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών (2007). Πραγματοποίησε Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Γ.Π.Α. με υποτροφία του Ι.Κ.Υ (2010-2011). Έχει εργαστεί ως υπάλληλος του τμήματος Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2006-2008) και ως Λέκτορας ΠΔ. 407/80 στο Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2017 εντάχθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκτροφή Αγροτικών Ζώων με έμφαση στην Ηθολογία». Το 2022 εντάχθηκε στο ίδιο Εργαστήριο στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκτροφή, Ηθολογία και Ευζωία Αγροτικών Ζώων».

Ερευνητική δραστηριότητα – Ενδιαφέροντα

 • Μελέτη της συμπεριφοράς των αγροτικών ζώων
 • Ευζωία των αγροτικών ζώων
 • Εκτροφή των αγροτικών ζώων
 • Τρόποι βελτίωσης της διατροφικής αξίας και της ικανότητας συντήρησης των κτηνοτροφικών προϊόντων – Λειτουργικά Τρόφιμα
 • Εκτίμηση ποιότητας κτηνοτροφικών προϊόντων (κρέατος, αυγού και γάλακτος)
 • Εκτίμηση ποιότητας σάρκας ιχθύων

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Tsala, V. Mpekelis, G. Karvelis, P. Tsikakis, M. Goliomytis, P. Simitzis, 2020. Effects of Dried Olive Pulp Dietary Supplementation on Quality Characteristics and Antioxidant Capacity of Pig Meat. Foods, 9(1), 81.
 • E. Baira, I. Dagla, E. Siapi, P. Zoumpoulakis, A. Tsarbopoulos, P. Simitzis, M. Goliomytis, S.G Deligeorgis, A.-L. Skaltsounis, E. Gikas, 2020. Development and Validation of a UPLC–ESI (-)–MS/MS Methodology for the Simultaneous Quantification of Hesperidin, Naringin, and their Aglycones in Chicken Tissue Samples. Journal of AOAC International 103, 83-88.
 • P. Simitzis, T. Massouras, M. Goliomytis, M. Charismiadou, K. Moschou, C. Economou, V. Papadedes, S. Lepesioti, S. Deligeorgis, 2019. The effects of hesperidin or naringin dietary supplementation on yoghurt quality parameters in dairy ewes – A preliminary study. Nutrition, Dietetics & Nutraceuticals 1, 1-5.
 • P. Simitzis, T. Massouras, M. Goliomytis, M. Charismiadou, K. Moschou, C. Economou, V. Papadedes, S. Lepesioti, S. Deligeorgis, 2019. The effects of hesperidin or naringin dietary supplementation on the milk properties of dairy ewes. Journal of the Science of Food and Agriculture 99, 6515-6521.
 • A.C. Pappas, E. Zoidis, M. Goliomytis, P.E. Simitzis, K. Sotirakoglou, M.A. Charismiadou, C. Nikitas, G. Danezis, S.G. Deligeorgis, C.A. Georgiou, 2019. Elemental Metabolomics: Modulation of Egg Metallome with Flavonoids, an Exploratory Study. Antioxidants, 8(9), 361.