Σακάς Δαμιανός

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο Επικοινωνιακές Στρατηγικές και Διαπραγματεύσεις αναλυόμενες με δυναμικά μοντέλα προσομοίωσης. Με βάση την ACM τα ερευνητικά ενδιαφέροντα μου και τα τυπικά προσόντα μου περιλαμβάνονται στις ενότητες J4 Social and Behavioral Sciences, J1 Administrative Data Processing, Business και Government. Έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης σε Δημόσιους Οργανισμούς, όπως ως Ειδικός Συνεργάτης στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού στο Γραφείο Πολιτικής Επικοινωνίας και Τύπου. Με αρμοδιότητες την πολιτική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων. Έχει Διδακτική Εμπειρία σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, κ.α. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε παγκοσμίου κύρους επιστημονικά περιοδικά και σειρές βιβλίων, όπως Emerald, Elsevier, Springer, κ.α. Έχει διατελέσει πρόεδρος σε Επιτροπές Επιστημονικών Συνέδριων και Επιστημονικών Περιοδικών,

Ερευνητική δραστηριότητα

2013 – σήμερα Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής και Συμποσιάρχης του Παγκόσμιου Συνεδρίου “International Conference on Strategic Innovative Marketing ”. www.icsim.net

2012 – σήμερα Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Συνεδρίου “International Conference on Mathematical Modeling”. www.icmsquare.net

2011-σήμερα Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής και Συμποσιάρχης του Παγκόσμιου Συνεδρίου “International Conference on Integrated Information”. www.icininfo.net

2011-σήμερα Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και Συμποσιάρχης του Παγκόσμιου Συνεδρίου “International Conference for Materials and Applications for Sensors and Transducers”. www.icmast.net

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Damianos Sakas , Dimitris Vlachos , Dimitris Nasiopoulos , (2014) «Modelling strategic management for the development of competitive advantage, based on technology», Journal of Systems and Information Technology, Vol. 16 Iss: 3, pp.187 – 209.

Konstadinos Kutsikos, Nikolaos Konstantopoulos , Damianos Sakas , Yiannis Verginadis, (2014) «Developing and managing digital service ecosystems: a service science viewpoint», Journal of Systems and Information Technology, Vol. 16 Iss: 3, pp.233 – 248.

Damianos P. Sakas, Ioannis C. Drivas, Androniki Kavoura, (2015) “Simulation Model for Commercial Success of Customer Behaviour”, Procedia Economics and Finance, Volume 24, 2015, Pages 598-605.

Damianos P. Sakas, Nasiopoulos K. Dimitrios, Androniki Kavoura (2015). “The Development of Facebook’s Competitive Advantage for Brand Awareness”. Procedia Economics and Finance, Volume 24, 2015, Pages 589–597.

Ioannis C Drivas, Damianos P. Sakas, Georgios A Giannakopoulos (2016). “Self-other agreement for improving communication in libraries and information services”. Library Review, Volume 65, 2016, Pages 206 – 223.

Damianos P. Sakas, Apostolos S. Sarlis (2016). “Library promotion methods and tools modeling and simulation on Twitter”. Library Review, Volume 65, 2016, Pages 479 – 499.

Σε Book Series :

Pachtiti E. Foteini, Nasiopoulos K. Dimitrios, Damianos P. Sakas, D. S. Vlachos (2017), The Development of New Ideas for IT Products, Through Social Media, Springer Proceedings in Business and Economics (pp. 399-404)

Ioannis C. Drivas, Apostolos S. Sarlis, Damianos P. Sakas, Alexandros Varveris (2017), Stuffing Keyword Regulation in Search Engine Optimization for Scientific Marketing Conferences, Springer Proceedings in Business and Economics (pp. 117-123)

Ioannis C. Drivas, Damianos P. Sakas, C. Riziotis (2017), Communicating Strategically for Improving Team Effectiveness in ICTs Organizations, Springer Proceedings in Business and Economics (pp. 125-132)

Apostolos S. Sarlis, Ioannis C. Drivas, Damianos P. Sakas (2017), Implementation and Dynamic Simulation Modeling of Search Engine Optimization Processes. Improvement of Website Ranking, Springer Proceedings in Business and Economics (pp. 437-443)

Apostolos S. Sarlis, Damianos P. Sakas, D. S. Vlachos, A. Antoniou (2017), Instagram Company Page Creation Modeling and Simulation, Springer Proceedings in Business and Economics (pp. 445-451)

Σε Πρακτικά Συνεδρίων:

Dimitrios Nasiopoulos, Damianos P. Sakas, D.S. Vlachos, Amanda Mavrogianni, “Simulation of generation of new ideas for new product development and IT services”, International Conference on Integrated Information (ICININFO) 2014, American Institute of Physics, 1644, 60 (2015).

Alexandros Koulouris, Damianos P. Sakas, Georgios Giannakopoulos, “NLP as a Communication Strategy Tool in Libraries”, International Conference on Integrated Information (ICININFO) 2014, American Institute of Physics Proceedings 1644, 83 (2015).

Apostolos Sarlis, Damianos P. Sakas, D.S. Vlachos, Amanda Mavrogianni, “Facebook’ s Personal Page modelling and simulation”, International Conference on Integrated Information (ICININFO) 2014, American Institute of Physics Proceedings, 1644, 331 (2015).

Apostolos Sarlis, Damianos P. Sakas, D.S. Vlachos, Amanda Mavrogianni, “Twitter’s tweet method modelling and simulation”, International Conference on Integrated Information (ICININFO) 2014, American Institute of Physics Proceedings, 1644, 339 (2015).

Aikaterini I. Damaskinou, Ioannis C. Drivas and Damianos P. Sakas “Leadership models with an emphasis on relationships and the completion of the project in information science”, AIP Conf. Proc. 1644, 271 (2015)