Ρεζίτης Ν. Αντώνιος

O Αντώνιος Ν. Ρεζίτης είναι καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1986 έλαβε το πτυχίο του Γεωπόνου με κατεύθυνση στον κλάδο της Αγροτικής Οικονομίας από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια, απέκτησε δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (Masters), έναν στην Αγροτική Οικονομία (MSc) από το Πανεπιστήμιο Rutgers (The State University of New Jersey, USA) το 1990 και τον άλλο στα Οικονομικά (ΜΑ) από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (North Carolina State University, NCSU, USA), το 1991. Έλαβε το διδακτορικό του (Ph.D.) στις Οικονομικές Επιστήμες από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Οικονομικής των Φυσικών Πόρων του  Εθνικού Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, ΗΠΑ (Department of Agricultural and Recourse Economics, NCSU, USA), το 1995.

Για την περίοδο από Σεπτέμβριο του 1995 έως Ιούνιο του 1997, διετέλεσε Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Οικονομικής των Φυσικών Πόρων του Εθνικού Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, ΗΠΑ. Κατά την περίοδο από το Μάρτιο του 1998 έως τον Αύγουστο του 2000, δίδαξε ως Ειδικός Επιστήμονας σε διάφορα Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τον Αύγουστο του 2000 διορίστηκε Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Ποσοτικές Μέθοδοι»   στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 2002 διορίστηκε Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο στην «Οικονομία» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών που εδρεύει στην πόλη του Αγρινίου. Τον Σεπτέμβριο του 2008 προήχθη σε Αναπληρωτή Καθηγητή και στη συνέχεια τον Μάιο του 2013 σε Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία και Αγροτική Οικονομία» στο ίδιο Τμήμα και υπηρέτησε αυτό το Τμήμα μέχρι τον Ιούλιο του 2018. Τον Ιούλιο του 2018 διορίστηκε Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Ιανουάριο του 2018 κατείχε θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Πολιτική» στο Τμήμα Οικονομικών και Οργάνωσης του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι (Φινλανδία).

Η έρευνά του επικεντρώνεται στην Αγροτική Οικονομία, τη μετάδοση και μεταβλητότητα τιμών, την ανάλυση τιμών και τη δομή αγοράς, την αποδοτικότητα, τις τεχνολογικές αλλαγές και την ανάλυση της παραγωγικότητας, τη σύγκλιση, την ανάλυση προσφοράς και ζήτησης. Έχει διδάξει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων Αγροτικής Οικονομίας και Οικονομικών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι παρακάτω σύνδεσμοι παρέχουν λίστες των επιστημονικών του δημοσιεύσεων σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά στα αντικείμενα της Αγροτικής Οικονομίας και των Οικονομικών.