Παπαδοπούλου Παναγιώτα

Η Παναγιώτα Παπαδοπούλου έχει πτυχίο (άριστα) του Τμήματος Πληροφορικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) με διάκριση από το Heriot-Watt University σε Κατανεμημένα Πληροφοριακά Συστήματα και Πολυμέσα και διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στο ISC Paris.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα και έργα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και στην αξιολόγηση έργων και προτάσεων έργων χρηματοδούμενων από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το επιστημονικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και βιβλία έχοντας λάβει πλήθος ετεροαναφορών. Έχει επίσης διατελέσει συντάκτης βιβλίων και περιοδικών, μέλος επιτροπών συνεδρίων και κριτής σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Στα κύρια επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα πληροφοριακά συστήματα και το ηλεκτρονικό επιχειρείν.