Παπαδομιχελάκης Γεώργιος

Ο Γεώργιος Παπαδομιχελάκης αποφοίτησε (1996) ως Γεωπόνος Ζωοτέχνης από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απέκτησε έπειτα το Διδακτορικό του τίτλο στη Διατροφή Ζώων από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2001. Εργάστηκε για έξι μήνες (2004), ως επισκέπτης ερευνητής στο Τμήμα Κτηνιατρικών Επιστημών (University of Bristol) και δύο έτη (2004-2006) ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διορίστηκε ως Λέκτορας (2006) και ως Επίκουρος Καθηγητής (2013) στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής (Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών) με γνωστικό αντικείμενο Διατροφή Ζώων με έμφαση στα Φυτοφάγα Μονογαστρικά. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: διαιτητική εκτίμηση ζωοτροφών σε εκτρεφόμενα ζώα, αποτελεσματικότητα πρόσθετων υλών (οργανικά οξέα κ.ά.) στη διατροφή των ζώων και βελτίωση της σύστασης των κτηνοτροφικών προϊόντων σε λιπαρά οξέα μέσω διατροφικών επεμβάσεων.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

1. Theodorou, G., Papadomichelakis, G., Tsiplakou, E., Chronopoulou, R., Zervas, G., Politis, I., 2014. Association of dietary soy with expression of various pro-inflammatory genes in porcine phagocytes. International Journal of Health, Animal Science and Food Safety 1, 1-8.

2. Simitzis, P., Papadomichelakis, G., Tsiplakou, E., Theodorou, R., Zervas, G., Politis, I., 2014. Effect of dietary protein source on piglet meat quality characteristics. International Journal of Health, Animal Science and Food Safety 1, 15-26.

3. Pantazis, P.A., Benekos, G., Papadomichelakis, G., 2014. Early-weaning diets for gilthead sea bream (Sparus aurata L.) and their potential use in Hellenic marine fish hatcheries. Aquaculture International 22, 1621-1636.

4. Simitzis, P.E., Babaliaris, C., Charismiadou, M.A., Papadomichelakis, G., Goliomytis, M., Symeon, G.K., Deligeorgis, S.G., 2014. Effect of dietary hesperidin supplementation on growth performance, carcass traits and meat quality of rabbits. World Rabbit Science 22, 113-121.

5. Theodorou, G., Papadomichelakis, G., Tsiplakou, E., Lampidonis, A.D., Chadio, S., Zervas, G., Politis, I., 2015. Effects of soybean meal or whey-based diets on lipid metabolism in weaned piglets. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 99, 92-99.

6. Mountzouris, K.C., Tsirtsikos, P., Papadomichelakis, G., Schatzmayr, G., Fegeros, K., 2015. Evaluation of the efficacy of sequential administration of probiotics and phytogenics or their throughout combination in broiler nutrition. Animal Production Science 55, 720-728.

7. Papadomichelakis, G., Pappas, A.C., Zoidis, E., Mountzouris, K.C., Fegeros, K., 2015. Impact of feeding increasing crude glycerine levels on growth performance, glycerine kinase gene expression, nutrient digestibility and litter quality in broiler chickens. Livestock Science 181, 89–95.

8. Symeon, G.K., Goliomytis, M., Bizelis, I., Papadomichelakis, G., Pagonopoulou, O., Abas, Z., Deligeorgis, S., Chadio, S., 2015. Effects of gestational maternal undernutrition on growth, carcass composition and meat quality of rabbit offspring. PLoS ONE 10, e0118259.

9. Tsiplakou, E., Papadomichelakis, G., Sparaggis, D., Sotirakoglou, K., Georgiadou, M., Zervas, G., 2016. The effect of maternal or artificial milk, age and sex on three muscles fatty acid profile of Damascus breed goat kids. Livestock Science 188, 142-152.

10. Pantazis, P.A., Benekos, G., Papadomichelakis, G., 2016. Growth, survival and fatty acid content of Astacus astacus (Linnaeus 1758) in a water recirculation system fed a semi- purified diet. International Journal of Innovative Studies in Aquatic Biology and Fisheries 2, 30-36.

11. Tsiplakou, E., Papadomichelakis, G., Sparaggis, D., Sotirakoglou, K., Georgiadou, M., Zervas, G. 2016. The effects of rearing diet, sex and age on the fatty acid profile of Chios lambs. Animal Production Science (in press) http://dx.doi.org/10.1071/AN15074.