Νασιόπουλος Δημήτριος

Ο Δρ. Δημήτριος Νασιόπουλος είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης – Λήψης Αποφάσεων.

Τα ερευνητικά του αντικείμενα αφορούν τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, Δυναμικά Μοντέλα Προσομοίωσης, Επιχειρηματικές Μοντελοποιήσεις και Προσομοιώσεις, Μαθηματική Μοντελοποίηση, Πολύπλοκα δίκτυα

Διδάσκει τα μαθήματα: Μαθηματική Μοντελοποίηση και Πολύπλοκα Δίκτυα, Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητα στην Πληροφορική σε προπτυχιακό επίπεδο και τα μαθήματα Θεωρία, Σχεδιασμός, Εφαρμογή Παρουσίαση και Επεξεργασία Ερευνητικών Δεδομένων, Μέθοδοι Έρευνας και Επιχειρηματικά Μοντέλα σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Είναι πρόεδρος παγκοσμίων επιστημονικών συνεδρίων, editor in chief παγκοσμίων περιοδικών και σειράς βιβλίων της Springer.

Η ερευνητική του δραστηριότητα εντάσσεται στην επιστημονική περιοχή της Επιχειρηματικής Πληροφορικής, των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, της Λήψης Αποφάσεων, της Βελτιστοποίησης Συστημάτων.

Έχει πάνω από 43 δημοσιευμένες εργασίες σε παγκόσμια συνέδρια, περιοδικά με κριτές και σειρά βιβλίων σε εγνωσμένου κύρους παγκόσμιους εκδοτικούς οίκους όπως Elsevier, Emerald, Springer