Μαλανδράκης Εμμανουήλ

Ο Εμμανουήλ Μαλανδράκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου ολοκλήρωσε τόσο τις μεταπτυχιακές όσο και τις διδακτορικές του σπουδές. Έχει μετεκπαιδευτεί στη Γερμανία (EMBL  Heidelberg), σε θέματα που αφορούν στη σύγχρονη βιολογία καθώς και στη Νορβηγία (IMR Bergen), σε θέματα που αφορούν στην ιχθυολογία. Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και πολύ καλά Ισπανικά. Διαθέτει γνώσεις χειρισμού H/Y, των ευρέως διαδεδομένων λειτουργικών συστημάτων και πληθώρας εφαρμογών. Έχει πολυετή προϋπηρεσία στη διαχείριση ερευνητικών έργων και έχει εργασθεί σε βιομηχανία ως υπεύθυνος παραγωγής τυροκομικών προϊόντων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται της εκτροφής των υδρόβιων πληθυσμών, της μοριακής
φυσιολογίας τους και της επιλογής βέλτιστων παραγωγικών χαρακτηριστικών μέσω μοριακών δεικτών. Έχει συμμετάσχει σε 16 εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα. Έχει 33 ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, 16 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 4 κεφάλαια σε βιβλία.