Μήλιου-Μπαρσάκη Ελένη

Η Δρ. Ελένη Μήλιου είναι Bιολόγος (BSc 1981) με μεταπτυχιακές σπουδές στην Υδροβιολογία (MSc 1984, PhD 1990). Είναι Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας και συμμετέχει στη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας.

Έχει δημοσιεύσει 45 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 38 ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος / Συντονιστής πέντε έργων και Υπεύθυνος πακέτων εργασίας σε άλλα δύο.

Το τρέχον χρονικό διάστημα η Δρ. Η. Μήλιου είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος της έρευνας που διεξάγεται από το Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας στο πλαίσιο δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα συμμετέχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως εταίρος.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα εξής: α) Ανάπτυξη, βιομετρία, μεταβολισμός, αιματολογία, πληθυσμιακή δυναμική, αντιδράσεις στρες, σύσταση σε λιπαρά οξέα των υδρόβιων ζώων, β) Βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, γ) Βελτίωση της ποιότητας των υδρόβιων προϊόντων, δ) ευζωία υδρόβιων οργανισμών, ε) Επιδράσεις τοξικότητας ρυπαντών σε υδρόβιους ζωικούς οργανισμούς.


elenmi@aua.gr
+30 210 529 4405
  • Ανάπτυξη, βιομετρία, μεταβολισμός, αιματολογία, πληθυσμιακή δυναμική, αντιδράσεις στρες, σύσταση σε λιπαρά οξέα των υδρόβιων ζώων
  • Βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια
  • Βελτίωση της ποιότητας των υδρόβιων προϊόντων
  • ευζωία υδρόβιων οργανισμών
  • Επιδράσεις τοξικότητας ρυπαντών σε υδρόβιους ζωικούς οργανισμούς