Λιάπης Κωνσταντίνος

Γνωστικό αντικείμενο: «Λογιστική και Διοίκηση Επιχειρήσεων» (ΦΕΚ τευχ. Γ 1265/10-12-2015) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διδασκαλία σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

  • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών «Χρηματοικονομική Ανάλυση – Γεωργική Λογιστική» FARMBA Δ.Π.Μ.Σ.
  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών «Αποτιμήσεις και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων και Τραπεζών» ΠΜΣ Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής για στελέχη Επιχειρήσεων και Τραπεζών.
  • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο «ΤΡΑ 60 Τραπεζικά Μέσα» ΠΜΣ Τραπεζικής.
  • Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Φορολογία» & «Χρηματαγορές & Κεφαλαιαγορές» ΠΜΣ ΤΟΠΑ « Αγορές Ακινήτων», «Διοικητική Λογιστική» ΠΜΣ ΤΟΠΑ « Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης».

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές (Ενδεικτικά)

  • Liapis, K. J., & Politis, E. D. (2018). Disclosure of the Laffer economic effect in property valuations to fair value. Journal of Property Investment & Finance,), 36(3), 305-318.
  • Liapis, K., & Spanos, P. (2015). Public Accounting Analysis under Budgeting and Controlling Process: The Greek Evidence.Procedia Economics and Finance33, 103-120.
  • Konstantinos J. Liapis (2012), “The Regulation Framework for the Banking Sector: the EMU, European Banks and Rating Agencies before and during the Recent Financial and Debt Crisis”, International Journal of Disclosure and Governance, Palgrave Macmillan Group Publishing, Vol. 9 Issue (4): pp. 301-330.

Βιβλία

  • Κ. Λιάπης & Ι. Φίλος 2017, «Λογιστική και Οικονομική των Επιχειρήσεων», Αθήνα, Εκδόσεις Ε. Μπένου.
  • Κ. Λιάπης, 2008, «Λογιστική Εταιρειών Θεωρητικά και Πρακτικά Θέματα». Εκδόσεις Ε. Μπένου

Επαγγελματική Εμπειρία

2009-σήμερα:  Σύμβουλος Τραπεζών, Επιχειρήσεων, Ινστιτούτων και Ταμείων.

1992–2009:     16 συναπτά έτη Τραπεζικής εμπειρείας. Τραπεζικό Στέλεχος, Οικονομικός Διευθυντής Τραπέζης Πειραιώς, Αν. Γενικός Διευθυντής Τραπέζης Πειραιώς CFO. Μελος Επιτροπών(ALCO..) και Δ.Σ Ομίλου Τραπέζης Πειραιώς (Πρόεδρος Δ.Σ Tirana Bank, Πειραιώς Real Estate, Αντιπρόεδρος ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ…)

1987-1992:      Λογιστής Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ελεύθερος Επαγγελματίας. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξης αρ.7352.