Καρακατσούλη Ναυσικά

Η Ναυσικά Καρακατσούλη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (ΕΖΠΥ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), το οποίο υπηρετεί από το 2002 έως σήμερα. Είναι Πτυχιούχος Γεωπόνος του Τμήματος ΕΖΠΥ του ΓΠΑ (1994) και Διδάκτωρ Γεωπονικών Επιστημών (2000, ΕΖΠΥ, ΓΠΑ) με ειδικότητα στις Υδατοκαλλιέργειες.

Το ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται στην βελτίωση και ορθολογικότερη εντατική παραγωγή ειδών ιχθύων της Μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας με κύριες συνιστώσες τις συνθήκες εκτροφής τσιπούρας και λαβρακιού, την φυσιολογία, συμπεριφορά και διατροφή των εκτρεφόμενων ιχθύων, την αντίδραση των ιχθύων σε συνθήκες stress και την ευζωία τους. Έχει 46 ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, 29 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (ετεροαναφορές 665, h-index: 15) και έχει επιμεληθεί την ελληνική απόδοση 2 ξενόγλωσσων βιβλίων (Διατροφή Ιχθύων, Βιολογία Ιχθύων).

Έχει συμμετάσχει σε τρία ερευνητικά προγράμματα ως μέλος της επιστημονικής ομάδας και σε δύο επιστημονικά προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος, τα οποία αφορούν σε συνεργασίες με παραγωγικούς φορείς.

Πέραν των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών της καθηκόντων ως μέλος ΔΕΠ, έχει διατελέσει μέλος αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων, Αναπληρωματικό μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Εμπορίας Ειδών Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας (Επιστημονική Αρχή CITES), Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συνδέσμου Επιστημόνων Ηπειρωτών (2014-σήμερα) και Μέλος της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Διοικητικό Συμβούλιο) του Ζαππείου Μεγάρου (Απρίλιος 2013-2016). Είναι κριτής εργασιών σε περίπου 16 διεθνή επιστημονικά περιοδικά.