Ζαρόκωστα Ελένη

Η Δρ. Ελένη Ζαρόκωστα είναι γεωπόνος- συνεργάτης του  Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα, συν-διδάσκουσα στο Διατμηματικό ΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» στη Θεματική Ενότητα «Καινοτομία- Συμβουλευτική και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων».

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MSs του ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» με ειδίκευση στη βιώσιμη αγροτουριστική ανάπτυξη, καθώς και διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ με αντικείμενο την εφαρμογή της βιωματικής και συμμετοχικής μάθησης  στο Ελληνικό Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (ΑΚΙΣ).

Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του Ευρωπαϊκού προτύπου CECRA για τους γεωργικούς συμβούλους και έχει εργαστεί για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα, τη Λετονία και την Κύπρο. Ως ερευνήτρια έχει  συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά έργα HORIZON (AgriSpinAgrilinkI2CONNECTATTRACTISS) και Εrasmus (Wise Farmer) με εστίαση στις υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμβούλων, τη γεωργική εκπαίδευση και τα Συστήματα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας στον Ευρωπαϊκό αγροτικό χώρο, καθώς  και σε έρευνες για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη ορεινών περιοχών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Έχει, επίσης, εργαστεί  ως συμβασιούχος γεωπόνος στις τοπικές αυτοδιοικήσεις Αρκαδίας και Ανατολικής Αττικής, στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ και ως ελεύθερη επαγγελματίας- μεταφράστρια.