Γκολιομύτης Μιχάλης

Γεννήθηκα το 1971 στο Περιστέρι Αττικής. Το 1996 αποφοίτησα από το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ το 2000 ολοκλήρωσα τη διδακτορική μου διατριβή στο ίδιο Τμήμα.

Από το 2002, μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής μου θητείας, εργάστηκα ως υπεύθυνος διαχείρισης εκκολαπτηρίου ορνίθων κρεοπαραγωγής, ως επιθεωρητής ζωικής παραγωγής σε φορέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και συστημάτων διαχείρισης του αγροπεριβαλλοντικού χώρου και ως προϊστάμενος του Τμήματος Κατάρτισης στον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.- «Δήμητρα» (νυν ΕΛΓΟ «Δήμητρα»). Ταυτόχρονα, απασχολήθηκα ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου.

Το 2010 εκλέχθηκα στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του ΓΠΑ ως Λέκτορας επί θητεία, θέση που κατέχω έως και σήμερα. Διδάσκω στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΓΠΑ. Έχω συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ενώ το δημοσιευμένο ερευνητικό μου έργο περιλαμβάνει ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια καθώς και άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Στα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: η περιγραφή της ανάπτυξης των αγροτικών ζώων με μαθηματικά πρότυπα, η επίδραση της χορήγησης φυσικών αντιοξειδωτικών στην ποιότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων, παράγοντες κατά την επώαση που επηρεάζουν την ποιότητα νεοσσών ορνιθίων.