Γεωργίου Παρασκευάς

Ο Δρ. Παρασκευάς Γεωργίου είναι Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Διοίκησης & Οργάνωσης του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση ενεργειακών και βιομηχανικών συστημάτων με χρήση του μαθηματικού προγραμματισμού».

Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) στην Επιχειρησιακή Έρευνα και τη Λήψη Αποφάσεων με εφαρμογή στον Ενεργειακό Σχεδιασμό. Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) & ΕΜΠ.

Διδάσκει τα μαθήματα «Επιχειρησιακή Έρευνα Ι», «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» και «Βιομηχανική Διοίκηση» στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, το μάθημα «Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το μάθημα «Διαχείριση Έργων & Επενδύσεων» στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ). Έχει διδάξει τα μαθήματα «Επιχειρησιακή Έρευνα Ι», «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» και «Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων» στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, το μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα» στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ και το μάθημα «Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων με Πολυκριτηριακές Μεθόδους» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Υπήρξε συνδιδάσκων του μαθήματος «Οικονομική της επιχείρησης – Επιχειρηματικότητα» της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ και της θεματικής ενότητας «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και ΕΜΠ.

Έχει εργαστεί ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και ως ειδικός συνεργάτης στη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ. Διετέλεσε σύμβουλος Καινοτομίας στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ενώ υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Είναι εξωτερικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας και του Εργαστηρίου Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Η ερευνητική του δραστηριότητα εντάσσεται στην επιστημονική περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Βελτιστοποίησης Συστημάτων και της Λήψης Αποφάσεων με εφαρμογές στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της βιομηχανίας με χρήση μεθόδων και εργαλείων του Μαθηματικού Προγραμματισμού, της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης και της Τεχνικοοικονομικής Ανάλυσης.

Συγχρόνως ασχολείται με τον σχεδιασμό εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας-βιοκαυσίμων και με τον τεχνικοοικονομικό σχεδιασμό μονάδων παραγωγής σπάνιων γαιών από παραπροϊόντα βωξίτη. Ασχολείται με ζητήματα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και είναι εμπειρογνώμονας σε ζητήματα «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» οργανισμών και επιχειρήσεων.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών.