Γεωργίου Παρασκευάς

Ο Δρ. Παρασκευάς Γεωργίου είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Επιχειρησιακή Έρευνα και τη Λήψη Αποφάσεων με εφαρμογή στον Ενεργειακό Σχεδιασμό. Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος ΜΒΑ ΟΠΑ & ΕΜΠ. Είναι εξωτερικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας και του Εργαστηρίου Ανόργανης &Αναλυτικής Χημείας της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Διδάσκει τα μαθήματα «Επιχειρησιακή Έρευνα Ι & ΙΙ» και «Βιομηχανική Διοίκηση» στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, το μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα» στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και είναι συνδιδάσκων του μαθήματος «Οικονομική της επιχείρησης – Επιχειρηματικότητα» της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ. Παλαιότερα έχει διδάξει το μάθημα «Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων με Πολυκριτηριακές Μεθόδους» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υπήρξε διδάσκων της θεματικής ενότητας «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του ΕΜΠ, ενώ συμμετείχε για πολλά χρόνια στη διδασκαλία του μαθήματος «Διοίκηση Έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων» στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Έχει εργαστεί στη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, διατέλεσε σύμβουλος Καινοτομίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ενώ υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στο ΚΑΠΕ.

Η ερευνητική του δραστηριότητα εντάσσεται στην επιστημονική περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Βελτιστοποίησης Συστημάτων και της Λήψης Αποφάσεων με εφαρμογές στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της βιομηχανίας με χρήση μεθόδων και εργαλείων του Μαθηματικού Προγραμματισμού, της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης και της Τεχνικοοικονομικής Ανάλυσης. Συγχρόνως ασχολείται με τον τεχνικοοικονομικό σχεδιασμό μονάδων παραγωγής σπάνιων γαιών από παραπροϊόντα βωξίτη ενώ είναι εμπειρογνώμονας σε ζητήματα «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» οργανισμών και επιχειρήσεων.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών.