Ιωάννου Ι. Ζήσιμος – “Το Παρόν Και το Μέλλον Του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Ζητήματος Και οι Διαστάσεις του Προβλήματος στην Ελλάδα”

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΙΩΑΝΝΟΥ Ι. ΖΗΣΙΜΟΣ

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Π. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΠΑ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ)

ΣΤ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΠΑ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π. ΒΛΑΧΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΠΑ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Επισιτιστικό Ζήτημα αποτελεί ένα από τα βασικότερα θέματα στην παγκόσμια ατζέντα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), μαζί με την υγεία, την κλιματική αλλαγή και την παγκόσμια ασφάλεια. Η εργασία αυτή αναλύει τις πτυχές αυτού του πολυδαίδαλου και βαρυσήμαντου ζητήματος για την ανθρωπότητα, υποδεικνύοντας κάποιες κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς που σχετίζονται με τη χάραξη διατροφικής πολιτικής. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η εύρεση και ανάλυση της πλέον σύγχρονης και κατάλληλης βιβλιογραφίας. Βασικές επιστημονικές πηγές αποτέλεσαν κυρίως το βιβλίο Food Wars των Tim lang & Micheal Heasman, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας FAO, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας WHO, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εργασία αναλύει με δεδομένα την παρούσα κατάσταση του παγκόσμιου υποσιτισμού, τη σύγκρουση μεταξύ των μοντέλων εφοδιασμού τροφίμων και την παρούσα κατάσταση σχετικά με τις διατροφικές ασθένειες στον πλανήτη και τις πολιτικές αντιμετώπισης τους, την πορεία και τον ρόλο της βιομηχανίας τροφίμων στο παγκόσμιο διατροφικό ζήτημα, τις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην γεωργία και την περίπτωση της εντομοφαγίας ως εναλλακτικής πρότασης για την παγκόσμια δίαιτα. Τέλος εξετάζει και αναλύει τις διαστάσεις του επισιτιστικού ζητήματος στην Ελλάδα.

Λέξεις κλειδιά : εφοδιασμός τροφίμων, υγεία, διατροφική ασφάλεια, διατροφικές πολιτικές, ΓΤΟ (γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί), παγκόσμια πείνα, διατροφικές ασθένειες, εύρεση και ανάλυση βιβλιογραφίας, βιομηχανία τροφίμων, επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον εφοδιασμό τροφίμων και τις διατροφικές συνήθειες στην Ελλάδα.

ABSTRACT

The world food supply issue is one of the subjects composing the international agenda of the United Nations, along with health, climate change and worldwide security. The following thesis is trying to analyse the many facets of this intricate and heavily important issue by indicating a variety of possible lines that should be followed by the Committees with tracing nutritional policies. The methodology applied on the following thesis uses and analyses the most contemporary and suitable literature review obtaining the primary scientific sources by “food wars” a book by Tim Lang and Michael Heasman, as well as data from the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), the World Health Organisation (WHO), the National Statistical Service of Greece (ΕΛΣΤΑΤ) and the Greek Ministry of Agricultural Development and Food. The thesis examines, by taking into account sources and data, the current state of the world hunger problem, the conflict between food supply paragidms, the state of alimentary diseases worldwide and the policies applied towards their treatment, the applications of biotechnology on agriculture and the possibility of entomophagy as an alternative suggestion for the international diet. In conclusion, the thesis analyses the dimension of the food supply issue in Greece

Keywords : food supply, health, food security, nutritional policies, GMO (genetic modified organisms), world hunger, alimentary diseases, literature review, food industry, implications of economic crisis in food supply and dietary customs in Greece. as held under negative financial circumstances.

Scroll to top