Πέτρος Ι. Χρονόπουλος – «Επιχειρηματικό σχέδιο για τη προώθηση και διανομή προϊόντων αλιείας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διατριβή
«Επιχειρηματικό σχέδιο για τη προώθηση και διανομή προϊόντων αλιείας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου»

Πέτρος Ι. Χρονόπουλος

Εξεταστική Επιτροπή
Γ. Μαλινδρέτος, Επίκ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν/μίου (επιβλέπων)
Ε. Μήλιου, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Ζωικής Παραγωγής & Υδατ/γειών, Γ.Π.Α.,
Κ. Κωστοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γ.Π.Α.

Αθήνα 2019

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Το fish4u.gr είναι μία επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου που αναλαμβάνει την προβολή αλιευμένων προϊόντων σε πραγματικό χρόνο από τους αλιείς και παραγωγούς με σκοπό την πώληση και διάθεσή τους σε καταναλωτές και εμπόρους χονδρικής. Στοχεύει να φέρει για πρώτη φορά τόσο κοντά τον παραγωγό με τον καταναλωτή, χωρίς την ύπαρξη ενδιάμεσων εμπόρων. Η μελέτη για το fish4u έδειξε ότι τα σύγχρονα εργαλεία του ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν να αποτελέσουν, από τη μια για τους αλιείς – παραγωγούς ένα μέσο που θα προσδώσει ακόμα περισσότερη εξωστρέφεια στις επιχειρήσεις τους και από την άλλη, για τους καταναλωτές ένα μέσο πρόσβασης σε μια πληθώρα προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας. Ο κλάδος του ηλεκτρονικού εμπορίου γνωρίζει τα τελευταία χρόνια, μια αλματώδη άνθιση για τα ελληνικά δεδομένα, με περιθώρια για ακόμη μεγαλύτερη διεύρυνση του. Στην συγκεκριμένη όμως αγορά, την οποία στοχεύει η επιχείρηση μας τα περιθώρια ανάπτυξης είναι τεράστια καθώς δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη επιχείρηση με το fish4u και λόγω της μοναδικότητας της στον κλάδο, εκτιμάται ότι θα παίξει ηγετικό ρόλο στην αγορά. Οι απαιτήσεις για την έναρξη της επιχείρησης περιλαμβάνουν ένα μικρό αρχικό κεφάλαιο και σχετικά περιορισμένο εξοπλισμό, καθώς και ένα σημαντικό ποσό για προωθητικές ενέργειες για να γίνει γνωστή στους χρήστες του διαδικτύου. Η χρηματοοικονομική ανάλυση εκτιμά ότι η επιχείρηση γρήγορα θα αποδειχθεί κερδοφόρα με σταθερή αυξανόμενη διείσδυση στην ελληνική αγορά.
Λέξεις – Κλειδιά: Επιχειρηματικό σχέδιο, προϊόντα αλιείας, αλιεύματα, θαλασσινά, ψάρια, κατεψυγμένα, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό κατάστημα, πλατφόρμα

ABSTRACT
The online shop, fish4u.gr, is an innovative business that focuses on the promotion and delivery of fisheries and seafood from the fishermen and aquaculture industry directly to the consumers and wholesale traders. The aim of the fish4u is to bring the producers closer to the buyers without involving third-party fish trading. The present study showed that the producers will have the opportunity to become known to the public and the buyers will have access to a variety of seafood, which has been proved to be a healthy and important choice for humans, on a daily diet. The e-commerce has been thriving the last decade and the predictions are very optimistic for the years to come. Our business aims to be established and expand into the fish trading business where there is plenty room for growth, since there are no other businesses similar to fish4u.gr. Our business requires a small capital to begin with and a very specific equipment that involves mini vans and hardware, along with a set of promotion activities in order to be advertised to the public. The designed business plan and the economic analysis showed that fish4u will be profitable following an increasing course into the fish trading business.
Key words: Business plan, fisheries, seafood, fish, frozen seafood, e-commerce, online shop, platform

Scroll to top