Μεταπτυχιακή Διατριβή

Προοπτικές ανάπτυξης διεθνούς κόμβου εφοδιασμού και εμπορίας ανθέων και φυτών στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια:

Επιβλέπων Καθηγητής: Γ. Μαλινδρέτος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής:

Γ. Μαλινδρέτος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Μ. Παπαφωτίου, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΓΠΑ

Π. Καρανικόλας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, ΓΠΑ

 

Περίληψη

Ο αγροτικός τομέας χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες, πολυπλοκότητα και ασταθείς συνθήκες. Η ανθοκομική βιομηχανία δεν αποτελεί εξαίρεση. Η ανθοκομία σε παγκόσμια κλίμακα και στη διάρκεια του χρόνου παρουσιάζει συνεχείς και ουσιαστικές μεταβολές και διακυμάνσεις. Οι τελευταίες εξελίξεις και τάσεις έχουνε μετατοπίσει την παραγωγή σε αναπτυσσόμενες χώρες, έχουνε επιβάλλει τις συνεργασίες και αρχίζουν να απαιτούν την κοινωνική και οικολογική συνείδηση. Η παγκόσμια οικονομική κρίση, ταυτόχρονα, συμβάλει στην διαφοροποίηση της καταναλωτικής ζήτησης και ως εκ τούτου της αγροτικής προσφοράς σε είδη πιο οικονομικά, με αυξημένη ποικιλία και με μεγαλύτερο χρόνο ζωής.

Τα νέα δεδομένα ευνόησαν ορισμένες αγορές και επιβάρυναν άλλες. Δημιούργησαν νέες μεθόδους και ροές διανομής της ανθοκομικής παραγωγής στην αγορά. Η Ολλανδία και οι Ολλανδικές δημοπρασίες, παρά την αδιαμφισβήτητη υπεροχή τους, φαίνονται να κλονίζονται και να χάνουν το μονοπώλιό τους. Νέες αγορές και εναλλακτικές μορφές διανομής αναδύονται και δημιουργούν νέο χώρο για αξιοποίηση ευκαιριών.

Η Ελλάδα βάσει των γεωπολιτικών και γεωγραφικών συντεταγμένων της φέρει, ήδη, πλεονεκτήματα που δύνανται να την καθιερώσουν ως νέο ανερχόμενο κρίκο της ανθοκομικής αλυσίδας αξίας. Η δημιουργία ενός διεθνούς κόμβου εφοδιασμού και εμπορίας ανθών και φυτών στην Ελλάδα μελετάται και κρίνεται υλοποιήσιμη και πολλά υποσχόμενη για την παθούσα Ελληνική οικονομία και γεωργία.

Επιστημονική Περιοχή Εργασίας: Αθήνα και Ελληνική Επικράτεια.

Λέξεις κλειδιά: Ανθοκομία, Αγροτική Ανάπτυξη, Αγροτική Οικονομία, Κόμβος Εφοδιασμού και Εμπορίας, Παγκόσμια Ανθοκομική Βιομηχανία, Ελληνική Γεωργία, Καινοτομία, Αγροτικά Logistics, Αγροτικό Marketing, Δημοπρασία Ανθών.

 

Summary

Prospects of Establishing a Global Supply and Trade Hub of Flowers and Plants in Greece

Every agricultural branch is usually characterized by particularities, complexity and unstable circumstances. Horticulture industry is not an exception. Globally and historically horticulture is followed by constant and essential changes. Recent circumstances and trends have displaced floral production to developing countries, have imposed collaborating relations and begin to demand social and environmental responsibility. Global economic crisis provoked the differentiation of consumers’ needs and as a result the production of less expensive horticulture products, characterized by a vast vatiation and longer life time.

The new situation works as an advantage for some markets and as a disadvantage for others. New methods and distribution canals have been created within the horticulture industry. Nederlands and Dutch auctions, even though they are still leaders, they have less influence now and they have lost their monopoly. New markets and alternative value chains have risen and they expand the limits of taking advantage of chances.

Greece due to its geopolitical and geografic conditions already has advantages that can establish Greece as a developing part of the global horticulture value chain. The constraction of a global supply and trade hub of flowers and plants in Greece is examined and is concidered as doable and promising for the weak Greek economy and agriculture.

Field of Research: Athens and Greek Area.

Key Words: Floriculture, Agricultural Development, Agricultural Economy, Supply and Trade Hub, Global Floriculture Market, Greek Agriculture, Innovation, Agricultural Logistics, Agricultural Marketing, Flowers’ Auction.