ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του Προγράμματος καθημερινά στην ηλεκτρονική διεύθυνση farmbm@aua.gr

Τηλέφωνο

210 52 94 770

Διεύθυνση

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα (Κτίριο Διοίκησης)