Το Δ.Π.Μ.Σ. «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη», απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα υποψηφίων, και γι’ αυτό το λόγο κατά τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών του, τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και σε επίπεδο παροχής εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας.

Στους φοιτητές προσφέρεται ένας μεγάλος αριθμός θεματικών ενοτήτων, με ευρύ επιστημονικό περιεχόμενο που αφορά τόσο στην οικονομική και διοικητική επιστήμη όσο και στις γεωτεχνικές επιστήμες. Οι περισσότερες προσφερόμενες θεματικές ενότητες είναι επιλογής, ώστε ο φοιτητής να έχει, σε μεγάλο βαθμό, τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός ατομικού προγράμματος σπουδών.

Η διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων πραγματοποιείται μέσω online σύγχρονης εκπαίδευσης (εξ’ αποστάσεως διδασκαλία), καθιστώντας την παρακολούθηση του Προγράμματος εφικτή και σε φοιτητές που εργάζονται ή διαμένουν εκτός Αττικής. Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία πραγματοποιείται με online εβδομαδιαία, αλλά και εντατικά μαθήματα ένα σαββατοκύριακο κάθε μήνα, ενώ η διδασκαλία με φυσική παρουσία στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γίνεται μόνο εάν κριθεί αναγκαία, περιορίζοντας τις μετακινήσεις των φοιτητών στις απολύτως απαραίτητες.

Για τη διευκόλυνση επίσης, των εργαζομένων φοιτητών λειτουργεί παράλληλα και πρόγραμμα μερικής φοίτησης, το οποίο έχει τη διπλάσια χρονική διάρκεια από το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος πλήρους φοίτησης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και του προγράμματος μερικής φοίτησης μέχρι έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα.