ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ

Καρανικόλας Παύλος

Διευθυντής ΔΠΜΣ- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο κ. Π. Καρανικόλας είναι απόφοιτος του ΓΠΑ, με ειδίκευση στη Γεωργική Οικονομία, κάτοχος MSc στην Περιφερειακή Ανάπτυξη από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διδακτορικού Διπλώματος από το ΓΠΑ.

Έχει εργασθεί ως ερευνητής στο ΓΠΑ και στο Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών του ΕΘΙΑΓΕ και ως ειδικός εισηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Έχει πολύχρονη ερευνητική εμπειρία σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, όπως το “Farming Transitions: Pathways Towards Regional Sustainability of Agriculture in Europe (“FarmPath”, EU-FP7) και το “Small farms, small food businesses and sustainable food security (“SALSA”, EU-Horizon 2020). Έχει επίσης συμμετάσχει ενεργά στην αξιολόγηση και τον σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων του αγροτικού χώρου, εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Από τον Νοέμβριο του 2001 είναι μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

Διδάσκει Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία, Πολιτική Οικονομία, Αγροτική Οικονομία & Πολιτική και συμμετέχει στη διδασκαλία του μαθήματος Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Διδάσκει επίσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το μάθημα Αγροτική Πολιτική.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην Πολιτική Οικονομία της σύγχρονης γεωργίας και του αγροτικού χώρου, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης και στη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα.

Pavlos Karanikolas is a graduate of the Agricultural University of Athens (B.Sc., Ph.D.) and the Regional Development Institute (M.Sc.). He’s currently an Assistant Professor in the Department of Agricultural Economics and Rural Development of the AUA. He teaches Introduction to Economic Theory, Political Economy, Economics of European Integration (undergraduate) and Rural Development Policies (graduate). He has taken part to national and EU research Projects such as “Farming Transitions: Pathways Towards Regional Sustainability of Agriculture in Europe” (“FarmPath”, EU-FP7), and “Small farms, small food businesses and sustainable food security” (“SALSA”, EU-Horizon 2020). His areas of interest include the political economy of agriculture, rural development, the design and implementation of rural development policies, as well as transition to sustainability.

Μήλιου-Μπαρσάκη Ελένη

Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΔΠΜΣ - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Δρ. Ελένη Μήλιου είναι Bιολόγος (BSc 1981) με μεταπτυχιακές σπουδές στην Υδροβιολογία (MSc 1984, PhD 1990). Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας και συμμετέχει στη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας.

Έχει δημοσιεύσει 45 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 38 ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος / Συντονιστής πέντε έργων και Υπεύθυνος πακέτων εργασίας σε άλλα δύο.

Το τρέχον χρονικό διάστημα η Δρ. Η. Μήλιου είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος της έρευνας που διεξάγεται από το Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας στο πλαίσιο δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα συμμετέχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως εταίρος.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα εξής: α) Ανάπτυξη, βιομετρία, μεταβολισμός, αιματολογία, πληθυσμιακή δυναμική, αντιδράσεις στρες, σύσταση σε λιπαρά οξέα των υδρόβιων ζώων, β) Βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, γ) Βελτίωση της ποιότητας των υδρόβιων προϊόντων, δ) ευζωία υδρόβιων οργανισμών, ε) Επιδράσεις τοξικότητας ρυπαντών σε υδρόβιους ζωικούς οργανισμούς. http://zp.aua.gr/en/cven/306

E-mail: elenmi@aua.gr

Στυλιανή Χαδιώ-Μάντζαρη

Καθηγήτρια - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

τηλ: 210-5294428

email: shad@aua.gr

Παπαδάς Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο κ. Χρήστος Παπαδάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της ΑΣΟΕΕ. Έλαβε  μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (M.Sc.) και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στην Αγροτική και Εφαρμοσμένη Οικονομική, από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Οικονομικής του Πανεπιστημίου της Μιννεσότα (ΗΠΑ).

Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα και σε ερευνητικά ινστιτούτα. Διορίστηκε λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Queen’s του Μπέλφαστ της Βορείου Ιρλανδίας, όπου δίδαξε ως μόνιμο μέλος ΔΕΠ σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επί έξη έτη. Δίδαξε επίσης επί ένα έτος προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο City College της Θεσσαλονίκης (International Faculty of the University of Sheffield).

Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, συλλογικούς τόμους, ερευνητικές περιοδικές εκδόσεις πανεπιστημίων και του USDA, και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές των οικονομικών της μεγέθυνσης, αγροτικής ανάπτυξης, περιφερειακής σύγκλισης, ανάλυσης εισροών-εκροών, κ.α.

Βλάχος Γιώργος

Επίκουρος Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών Αγροτικών Συστημάτων Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Απόφοιτος του ΓΠΑ, κάτοχος MSc από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων στην Αγροτική Πολιτική και Διδακτορικού Διπλώματος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με επίκεντρο την αγροπεριβαλλοντική πολιτική της ΕΕ, τη σχέση γεωργίας περιβάλλοντος αλλά κα γενικότερα θέματα που αφορούν τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.