ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΠΜΣ

Τσιμπούκας Κων/νος

Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Κων/νος Τσιμπούκας είναι Καθηγητής και Διευθυντής στο Εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κάτοχος D.E.A. και Διδακτορικού Διπλώματος στη Γεωργική Οικονομική από το Πανεπιστήμιο Montpellier IIΙ, Γαλλία. Πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (νυν Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και κάτοχος M.Sc. από το Ινστιτούτο Αγρονομικών Μεσογειακών Σπουδών Montpellier (I.A.M.M.).

Κατά την περίοδο 2010-2011 διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), ενώ την περίοδο 2014-2016 διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την ίδια περίοδο ήταν Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων της γεωργικής δραστηριότητας, στην τεχνικοοικονομική ανάλυση των παραγωγικών συστημάτων του πρωτογενή τομέα και στην λήψη αποφάσεων στην γεωργική παραγωγή, με σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων στα προαναφερόμενα αντικείμενα, σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και εκδόσεις. Έχει μεγάλο αριθμό συμμετοχών σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα (διεθνή και εθνικά) ως επιστημονικός υπεύθυνος και ως ερευνητής με αντικείμενα κυρίως την τεχνικοοικονομική ανάλυση γεωργικών παραγωγικών συστημάτων,  την οικονομική βιωσιμότητα γεωργικών επιχειρήσεων/εκμεταλλεύσεων, καθώς τις επιπτώσεις των ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) στις διαρθρωτικές μεταβολές των γεωργικών επιχειρήσεων/εκμεταλλεύσεων.

Στυλιανή Χαδιώ-Μάντζαρη

Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΔΠΜΣ - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

τηλ: 210-5294428

email: shad@aua.gr

Ζωγραφάκης Σταύρος

Μέλος Σ.Ε. ΔΠΜΣ - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Σταύρος Ζωγραφάκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού Έρευνας και Ανάπτυξης του ιδίου Πανεπιστημίου.

Έχει εργαστεί στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών καθώς και στα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει διατελέσει Σύμβουλος στο Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα εφαρμοσμένα μακρο-οικονομικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας, στην κατασκευή πινάκων κοινωνικής λογιστικής, στην διανομή του εισοδήματος με έμφαση στην ανισότητα και στη φτώχεια, σε θέματα που άπτονται της οικονομικής πτυχής της μετανάστευσης και τέλος σε θέματα διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Τελευταίο του ερευνητικό έργο (σε συνεργασία με τον Τ. Γιαννίτση) δημοσιεύεται την άνοιξη του 2018 από το IMK – Macroeconomic Policy Institute του Ιδρύματος Hans-Böckler-Stiftung και αναδημοσιεύεται στο Social Europe (https://www.socialeurope.eu/) με τίτλο “CRISIS MANAGEMENT IN GREECE: The shaping of new economic and social balances”.

 

Μήλιου-Μπαρσάκη Ελένη

Μέλος Σ.Ε. ΔΠΜΣ - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Δρ. Ελένη Μήλιου είναι Bιολόγος (BSc 1981) με μεταπτυχιακές σπουδές στην Υδροβιολογία (MSc 1984, PhD 1990). Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας και συμμετέχει στη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας.

Έχει δημοσιεύσει 45 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 38 ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος / Συντονιστής πέντε έργων και Υπεύθυνος πακέτων εργασίας σε άλλα δύο.

Το τρέχον χρονικό διάστημα η Δρ. Η. Μήλιου είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος της έρευνας που διεξάγεται από το Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας στο πλαίσιο δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα συμμετέχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως εταίρος.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα εξής: α) Ανάπτυξη, βιομετρία, μεταβολισμός, αιματολογία, πληθυσμιακή δυναμική, αντιδράσεις στρες, σύσταση σε λιπαρά οξέα των υδρόβιων ζώων, β) Βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, γ) Βελτίωση της ποιότητας των υδρόβιων προϊόντων, δ) ευζωία υδρόβιων οργανισμών, ε) Επιδράσεις τοξικότητας ρυπαντών σε υδρόβιους ζωικούς οργανισμούς. http://zp.aua.gr/en/cven/306

E-mail: elenmi@aua.gr

Καρανικόλας Παύλος

Μέλος Σ.Ε. ΔΠΜΣ - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο κ. Π. Καρανικόλας είναι απόφοιτος του ΓΠΑ, με ειδίκευση στη Γεωργική Οικονομία, κάτοχος MSc στην Περιφερειακή Ανάπτυξη από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διδακτορικού Διπλώματος από το ΓΠΑ.

Έχει εργασθεί ως ερευνητής στο ΓΠΑ και στο Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών του ΕΘΙΑΓΕ και ως ειδικός εισηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Έχει πολύχρονη ερευνητική εμπειρία σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, όπως το “Farming Transitions: Pathways Towards Regional Sustainability of Agriculture in Europe (“FarmPath”, EU-FP7) και το “Small farms, small food businesses and sustainable food security (“SALSA”, EU-Horizon 2020). Έχει επίσης συμμετάσχει ενεργά στην αξιολόγηση και τον σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων του αγροτικού χώρου, εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Από τον Νοέμβριο του 2001 είναι μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

Διδάσκει Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία, Πολιτική Οικονομία, Αγροτική Οικονομία & Πολιτική και συμμετέχει στη διδασκαλία του μαθήματος Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Διδάσκει επίσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το μάθημα Αγροτική Πολιτική.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην Πολιτική Οικονομία της σύγχρονης γεωργίας και του αγροτικού χώρου, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης και στη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα.

Pavlos Karanikolas is a graduate of the Agricultural University of Athens (B.Sc., Ph.D.) and the Regional Development Institute (M.Sc.). He’s currently an Assistant Professor in the Department of Agricultural Economics and Rural Development of the AUA. He teaches Introduction to Economic Theory, Political Economy, Economics of European Integration (undergraduate) and Rural Development Policies (graduate). He has taken part to national and EU research Projects such as “Farming Transitions: Pathways Towards Regional Sustainability of Agriculture in Europe” (“FarmPath”, EU-FP7), and “Small farms, small food businesses and sustainable food security” (“SALSA”, EU-Horizon 2020). His areas of interest include the political economy of agriculture, rural development, the design and implementation of rural development policies, as well as transition to sustainability.