Διοικηση ΔΠΜΣ

Τσιμπούκας Κων/νος

Διευθυντής ΔΠΜΣ - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Κων/νος Τσιμπούκας είναι Καθηγητής και Διευθυντής στο Εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κάτοχος D.E.A. και Διδακτορικού Διπλώματος στη Γεωργική Οικονομική από το Πανεπιστήμιο Montpellier IIΙ, Γαλλία. Πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (νυν Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και κάτοχος M.Sc. από το Ινστιτούτο Αγρονομικών Μεσογειακών Σπουδών Montpellier (I.A.M.M.).

Κατά την περίοδο 2010-2011 διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), ενώ την περίοδο 2014-2016 διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την ίδια περίοδο ήταν Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων της γεωργικής δραστηριότητας, στην τεχνικοοικονομική ανάλυση των παραγωγικών συστημάτων του πρωτογενή τομέα και στην λήψη αποφάσεων στην γεωργική παραγωγή, με σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων στα προαναφερόμενα αντικείμενα, σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και εκδόσεις. Έχει μεγάλο αριθμό συμμετοχών σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα (διεθνή και εθνικά) ως επιστημονικός υπεύθυνος και ως ερευνητής με αντικείμενα κυρίως την τεχνικοοικονομική ανάλυση γεωργικών παραγωγικών συστημάτων,  την οικονομική βιωσιμότητα γεωργικών επιχειρήσεων/εκμεταλλεύσεων, καθώς τις επιπτώσεις των ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) στις διαρθρωτικές μεταβολές των γεωργικών επιχειρήσεων/εκμεταλλεύσεων.

Στυλιανή Χαδιώ-Μάντζαρη

Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΔΠΜΣ - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

τηλ: 210-5294428

email: shad@aua.gr

Ζωγραφάκης Σταύρος

Μέλος Σ.Ε. ΔΠΜΣ - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Σταύρος Ζωγραφάκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού Έρευνας και Ανάπτυξης του ιδίου Πανεπιστημίου.

Έχει εργαστεί στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών καθώς και στα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει διατελέσει Σύμβουλος στο Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα εφαρμοσμένα μακρο-οικονομικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας, στην κατασκευή πινάκων κοινωνικής λογιστικής, στην διανομή του εισοδήματος με έμφαση στην ανισότητα και στη φτώχεια, σε θέματα που άπτονται της οικονομικής πτυχής της μετανάστευσης και τέλος σε θέματα διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Τελευταίο του ερευνητικό έργο (σε συνεργασία με τον Τ. Γιαννίτση) δημοσιεύεται την άνοιξη του 2018 από το IMK – Macroeconomic Policy Institute του Ιδρύματος Hans-Böckler-Stiftung και αναδημοσιεύεται στο Social Europe (https://www.socialeurope.eu/) με τίτλο “CRISIS MANAGEMENT IN GREECE: The shaping of new economic and social balances”.

 

Μήλιου-Μπαρσάκη Ελένη

Μέλος Σ.Ε. ΔΠΜΣ - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

τηλ: 210-5294405

email: elenmi@aua.gr

Καρανικόλας Παύλος

Μέλος Σ.Ε. ΔΠΜΣ - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο κ. Π. Καρανικόλας είναι απόφοιτος του ΓΠΑ, με ειδίκευση στη Γεωργική Οικονομία, κάτοχος MSc στην Περιφερειακή Ανάπτυξη από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διδακτορικού Διπλώματος από το ΓΠΑ.

Έχει εργασθεί ως ερευνητής στο ΓΠΑ και στο Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών του ΕΘΙΑΓΕ και ως ειδικός εισηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Έχει πολύχρονη ερευνητική εμπειρία σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, όπως το “Farming Transitions: Pathways Towards Regional Sustainability of Agriculture in Europe (“FarmPath”, EU-FP7) και το “Small farms, small food businesses and sustainable food security (“SALSA”, EU-Horizon 2020). Έχει επίσης συμμετάσχει ενεργά στην αξιολόγηση και τον σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων του αγροτικού χώρου, εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Από τον Νοέμβριο του 2001 είναι μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

Διδάσκει Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία, Πολιτική Οικονομία, Αγροτική Οικονομία & Πολιτική και συμμετέχει στη διδασκαλία του μαθήματος Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Διδάσκει επίσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το μάθημα Αγροτική Πολιτική.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην Πολιτική Οικονομία της σύγχρονης γεωργίας και του αγροτικού χώρου, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης και στη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα.

Pavlos Karanikolas is a graduate of the Agricultural University of Athens (B.Sc., Ph.D.) and the Regional Development Institute (M.Sc.). He’s currently an Assistant Professor in the Department of Agricultural Economics and Rural Development of the AUA. He teaches Introduction to Economic Theory, Political Economy, Economics of European Integration (undergraduate) and Rural Development Policies (graduate). He has taken part to national and EU research Projects such as “Farming Transitions: Pathways Towards Regional Sustainability of Agriculture in Europe” (“FarmPath”, EU-FP7), and “Small farms, small food businesses and sustainable food security” (“SALSA”, EU-Horizon 2020). His areas of interest include the political economy of agriculture, rural development, the design and implementation of rural development policies, as well as transition to sustainability.

Διδακτικο Προσωπικο ΔΠΜΣ

Βλάχος Γιώργος

Επίκουρος Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών Αγροτικών Συστημάτων Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Απόφοιτος του ΓΠΑ, κάτοχος MSc από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων στην Αγροτική Πολιτική και Διδακτορικού Διπλώματος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με επίκεντρο την αγροπεριβαλλοντική πολιτική της ΕΕ, τη σχέση γεωργίας περιβάλλοντος αλλά κα γενικότερα θέματα που αφορούν τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.

Γκολιομύτης Μιχάλης

Λέκτορας - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεννήθηκα το 1971 στο Περιστέρι Αττικής. Το 1996 αποφοίτησα από το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ το 2000 ολοκλήρωσα τη διδακτορική μου διατριβή στο ίδιο Τμήμα.

Από το 2002, μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής μου θητείας, εργάστηκα ως υπεύθυνος διαχείρισης εκκολαπτηρίου ορνίθων κρεοπαραγωγής, ως επιθεωρητής ζωικής παραγωγής σε φορέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και συστημάτων διαχείρισης του αγροπεριβαλλοντικού χώρου και ως προϊστάμενος του Τμήματος Κατάρτισης στον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.- «Δήμητρα» (νυν ΕΛΓΟ «Δήμητρα»). Ταυτόχρονα, απασχολήθηκα ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου.

Το 2010 εκλέχθηκα στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του ΓΠΑ ως Λέκτορας επί θητεία, θέση που κατέχω έως και σήμερα. Διδάσκω στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΓΠΑ. Έχω συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ενώ το δημοσιευμένο ερευνητικό μου έργο περιλαμβάνει ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια καθώς και άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Στα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: η περιγραφή της ανάπτυξης των αγροτικών ζώων με μαθηματικά πρότυπα, η επίδραση της χορήγησης φυσικών αντιοξειδωτικών στην ποιότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων, παράγοντες κατά την επώαση που επηρεάζουν την ποιότητα νεοσσών ορνιθίων.

Ζούνη Γεωργία

Διδάκτωρ - Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Pagehttp://www.linkedin.com/in/georgiazouni // Emailgzouni@gmail.com

Η Δρ. Γεωργία Ζούνη διδάσκει Τουριστικό και Πολιτιστικό Μάρκετινγκ στα μεταπτυχιακά Προγράμματα MBA Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Πολιτιστική Διαχείριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το University of Kent, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μιας και κατέχει διδακτορικό τίτλο (Ph.D) στο Τουριστικό Μάρκετινγκ.  

Από το 2014 ασχολείται και με την ανάπτυξη του Προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων. Εως σήμερα έχει συμβάλλει στην ακαδημαϊκή κοινότητα με επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, εκδόσεις, κεφάλαια σε βιβλία μετά από κρίση και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια Μάρκετινγκ και ως reviewer στις κορυφαίες ενώσεις του Μάρκετινγκ & του Μάνατζμεντ παγκοσμίως. 

Είναι μέλος Διεθνών (American Marketing Association, European Marketing Academy) κι Ελληνικών Ενώσεων (Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ, Οικονομικό Επιμελητήριο, Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων, κλπ)

Ζωγραφάκης Σταύρος

Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Σταύρος Ζωγραφάκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού Έρευνας και Ανάπτυξης του ιδίου Πανεπιστημίου.

Έχει εργαστεί στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών καθώς και στα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει διατελέσει Σύμβουλος στο Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα εφαρμοσμένα μακρο-οικονομικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας, στην κατασκευή πινάκων κοινωνικής λογιστικής, στην διανομή του εισοδήματος με έμφαση στην ανισότητα και στη φτώχεια, σε θέματα που άπτονται της οικονομικής πτυχής της μετανάστευσης και τέλος σε θέματα διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Τελευταίο του ερευνητικό έργο (σε συνεργασία με τον Τ. Γιαννίτση) δημοσιεύεται την άνοιξη του 2018 από το IMK – Macroeconomic Policy Institute του Ιδρύματος Hans-Böckler-Stiftung και αναδημοσιεύεται στο Social Europe (https://www.socialeurope.eu/) με τίτλο “CRISIS MANAGEMENT IN GREECE: The shaping of new economic and social balances”.

 

Καρανικόλας Παύλος

Επικουρος Καθηγητης - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο κ. Π. Καρανικόλας είναι απόφοιτος του ΓΠΑ, με ειδίκευση στη Γεωργική Οικονομία, κάτοχος MSc στην Περιφερειακή Ανάπτυξη από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διδακτορικού Διπλώματος από το ΓΠΑ.

Έχει εργασθεί ως ερευνητής στο ΓΠΑ και στο Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών του ΕΘΙΑΓΕ και ως ειδικός εισηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Έχει πολύχρονη ερευνητική εμπειρία σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, όπως το “Farming Transitions: Pathways Towards Regional Sustainability of Agriculture in Europe (“FarmPath”, EU-FP7) και το “Small farms, small food businesses and sustainable food security (“SALSA”, EU-Horizon 2020). Έχει επίσης συμμετάσχει ενεργά στην αξιολόγηση και τον σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων του αγροτικού χώρου, εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Από τον Νοέμβριο του 2001 είναι μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

Διδάσκει Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία, Πολιτική Οικονομία, Αγροτική Οικονομία & Πολιτική και συμμετέχει στη διδασκαλία του μαθήματος Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Διδάσκει επίσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το μάθημα Αγροτική Πολιτική.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην Πολιτική Οικονομία της σύγχρονης γεωργίας και του αγροτικού χώρου, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης και στη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα.

Pavlos Karanikolas is a graduate of the Agricultural University of Athens (B.Sc., Ph.D.) and the Regional Development Institute (M.Sc.). He’s currently an Assistant Professor in the Department of Agricultural Economics and Rural Development of the AUA. He teaches Introduction to Economic Theory, Political Economy, Economics of European Integration (undergraduate) and Rural Development Policies (graduate). He has taken part to national and EU research Projects such as “Farming Transitions: Pathways Towards Regional Sustainability of Agriculture in Europe” (“FarmPath”, EU-FP7), and “Small farms, small food businesses and sustainable food security” (“SALSA”, EU-Horizon 2020). His areas of interest include the political economy of agriculture, rural development, the design and implementation of rural development policies, as well as transition to sustainability.

Κουτσούρης Αλέξανδρος Ε.

Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Αλέξανδρος Ε. Κουτσούρης είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.).

Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο University College of Dublin, Ιρλανδία και εκπόνησε τη Διδακτορική Διατριβή του στο Γ.Π.Α. (Γεωργική Εκπαίδευση και Εφαρμογές).

Διετέλεσε ερευνητής στο Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Γ.Π.Α., υπεύθυνος του Τμήματος Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Ανάπτυξης της Αναπτυξιακής Καρδίτσας και Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού «Πίνδος». Σήμερα υπηρετεί ως Καθηγητής (Γεωργικές Εφαρμογές – Γεωργική Εκπαίδευση) στο Γ.Π.Α.

Έχει, μεταξύ άλλων, χρηματίσει ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες (όπως π.χ. PRO-AKIS, AgriSpin, WISE, AgriDemo, AgriLink, INNOSETA, FAIRshare), πρόεδρος του International Farming Systems Association/European Group, του European Seminar on Extension Education, του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και της Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ) καθώς και Associate Editor του The Journal of Agricultural Education & Extension.

Το έργο του καλύπτει ζητήματα Γεωργικών Εφαρμογών (επικοινωνίας και καινοτομίας), Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τοπικής Ανάπτυξης και Αγροτουρισμού στο πλαίσιο της αειφόρου/ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης με έμφαση στις συμμετοχικές μεθοδολογίες.

Κρεμμύδας Δημήτρης

ΕΕΔΙΠ - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Δημήτρης Κρεμμύδας είναι ΕΕΔΙΠ στο εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος προπτυχιακού διπλώματος του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Τμήματος Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου. Ολοκληρώνει το Διδακτορικό του Δίπλωμα στην μαθηματική μοντελοποίηση της αγροτικής πολιτικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται εστιάζονται στην μοντελοποίηση των αγροτικών συστημάτων και στην λήψη αποφάσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με την χρήση μεθόδων της επιχειρησιακής έρευνας.

Recent publications, book chapters & Participation in related studies

Publications in peer-reviewed journals

1 Bartoli, A., Cavicchioli, D., Kremmydas, D., Rozakis, S., & Olper, A. (2016). The impact of different energy policy options on feedstock price and land demand for maize silage: The case of biogas in Lombardy. Energy Policy, 96, 351-363.

2 Maliappis, M. T., & Kremmydas, D. (2016). Data warehouse technology for agricultural policy data: a Greek case study. International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics, 2(2-4), 243-262.

3. Liontakis, A. and Kremmydas, D. (2014), Food Inflation in the European Union: Distribution Analysis and Spatial Effects. Geographical Analysis, 46: 148–164. doi: 10.1111/gean.12033

4. S. Rozakis, D. Kremmydas, R. Pudełko, M. Borzęcka-Walker, A. Faber, Straw potential for energy purposes in Poland and optimal allocation to major co-firing power plants, Biomass and Bioenergy, Available online 20 July 2013, ISSN 0961-9534, http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2013.06.011.

5. P. Karanikolas, D. Bourdaras, D. Kremmydas, N. Martinos, “Support And Protection of Greek Agriculture: Inter-temporal Developments and Sectoral Diversification”, Fall 2008, Vol. 6, No. 2, South-Eastern Europe Journal of Economics

Conference Papers :

1. Kremmydas, D., Malliapis, M., Nellas, L., Polymeros, A., Rozakis, S., & Tsiboukas, K. A decision support system for CAP2020 regionalization design in national level., (HAICTA 2017)

2. D. Kremmydas, M. Malliapis, An Online Analytical Processing (OLAP) Database for Agricultural Policy Data: a Greek Case Study, 7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2015), September 17-20, 2015, Kavala, Greece

3. D. Kremmydas, S. Rozakis, I. Athanasiadis, “Dealing with farmers heterogeneity on modeling Common Agricultural Policy: An Agent Based Modeling “, 20th Annual Workshop on the Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents (WEHIA), Sophia Antipolis, 21 – 23 May 2015.

4. D. Kremmydas, S. Rozakis, M. Haque, “Enhancing Web-Spatial DSS interactivity with parallel computing: The case of bio-energy economic assessment in Greece” [best paper award in the field of Decision Theory and Applications], September 22-24 2011, BALCOR 2011 (1st International and 10th Balcan Conference on Operation Research)

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=39361641600

Google Scholar: https://scholar.google.gr/citations?user=HmB8YnQAAAAJ&hl=en

Κωστοπούλου Κωνσταντίνα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η κα. Κωνσταντίνα Κωστοπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει πτυχίο Μαθηματικών από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών, μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Cranfield Institute of Technology, UK, και διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε τεχνολογίες Διαδικτύου (ευφυείς πράκτορες, μεταδεδομένα, web services), στο ηλεκτρονικό εμπόριο, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική μάθηση καθώς και τη σχεδίαση και ανάπτυξη τηλεματικών και διαδικτυακών υπηρεσιών και διαδικτυακών πυλών. To επιστημονικό της έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 150 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόμους βιβλίων, συλλογές άρθρων και πρακτικά συνεδρίων.

Έχει διατελέσει ως επιστημονικός υπεύθυνος σε σημαντικό αριθμό χρηματοδοτούμενων έργων από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους και έχει λάβει μέρος σε πλήθος ερευνητικών δραστηριοτήτων, συμμετέχοντας ως μέλος οργανωτικών – επιστημονικών επιτροπών σε διεθνή και εθνικά συνέδρια καθώς και ως κριτής άρθρων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Λιάπης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής - Πάντειο Πανεπιστήμιο

Γνωστικό αντικείμενο: «Λογιστική και Διοίκηση Επιχειρήσεων» (ΦΕΚ τευχ. Γ 1265/10-12-2015) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διδασκαλία σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών «Χρηματοικονομική Ανάλυση – Γεωργική Λογιστική» FARMBA Δ.Π.Μ.Σ.
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών «Αποτιμήσεις και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων και Τραπεζών» ΠΜΣ Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής για στελέχη Επιχειρήσεων και Τραπεζών.
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο «ΤΡΑ 60 Τραπεζικά Μέσα» ΠΜΣ Τραπεζικής.
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Φορολογία» & «Χρηματαγορές & Κεφαλαιαγορές» ΠΜΣ ΤΟΠΑ « Αγορές Ακινήτων», «Διοικητική Λογιστική» ΠΜΣ ΤΟΠΑ « Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης».

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές (Ενδεικτικά)

 • Liapis, K. J., & Politis, E. D. (2018). Disclosure of the Laffer economic effect in property valuations to fair value. Journal of Property Investment & Finance,), 36(3), 305-318.
 • Liapis, K., & Spanos, P. (2015). Public Accounting Analysis under Budgeting and Controlling Process: The Greek Evidence.Procedia Economics and Finance33, 103-120.
 • Konstantinos J. Liapis (2012), “The Regulation Framework for the Banking Sector: the EMU, European Banks and Rating Agencies before and during the Recent Financial and Debt Crisis”, International Journal of Disclosure and Governance, Palgrave Macmillan Group Publishing, Vol. 9 Issue (4): pp. 301-330.

Βιβλία

 • Κ. Λιάπης & Ι. Φίλος 2017, «Λογιστική και Οικονομική των Επιχειρήσεων», Αθήνα, Εκδόσεις Ε. Μπένου.
 • Κ. Λιάπης, 2008, «Λογιστική Εταιρειών Θεωρητικά και Πρακτικά Θέματα». Εκδόσεις Ε. Μπένου

Επαγγελματική Εμπειρία

2009-σήμερα:  Σύμβουλος Τραπεζών, Επιχειρήσεων, Ινστιτούτων και Ταμείων.

1992–2009:     16 συναπτά έτη Τραπεζικής εμπειρείας. Τραπεζικό Στέλεχος, Οικονομικός Διευθυντής Τραπέζης Πειραιώς, Αν. Γενικός Διευθυντής Τραπέζης Πειραιώς CFO. Μελος Επιτροπών(ALCO..) και Δ.Σ Ομίλου Τραπέζης Πειραιώς (Πρόεδρος Δ.Σ Tirana Bank, Πειραιώς Real Estate, Αντιπρόεδρος ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ…)

1987-1992:      Λογιστής Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ελεύθερος Επαγγελματίας. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξης αρ.7352.

Μαλινδρέτος Γεώργιος

Eπίκουρος Καθηγητής - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

O Γεώργιος Μαλινδρέτος είναι Eπίκουρος Καθηγητής στo Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφηρμοσμένων Οικονομικών, με γνωστικό αντικείμενο την Logistics-Δίκτυα Διανομών. Κατέχει πτυχίο από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕMΠ, ΜSc in Logistics and Transportation στο Πανεπιστήμιο του Cranfield, UK και τέλος, εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με αντικείμενο τον Ανασχεδιασμό των Επιχειρηματικών Διαδικασιών σε περιβάλλον Logistics.

Έχει περισσότερα από 15 έτη διδακτική εμπειρία  σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Χώρας (Χαροκόπειο Παν/μιο, Ανοικτό Παν/μιο, Γεωπονικό Παν/μιο, Διεθνές Παν/μιο, ΑΤΕΙ Αθήνας,κτλ), και στο Odessa National Maritime University στο πλαίσιο ευρωπαικού προγράμματος για τη εισαγωγή των Logistics στο Πανεπιστήμιο της Οδησσού (σημειώσεις του μεταφρασμένες στα ρωσικά διδάσκονται στο Παν/μιο) και σε προγράμματα κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων.

Κατέχει πολλές δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων και εισηγήσεις σε ελληνικά, διεθνή και παγκόσμια επιστημονικά συνέδρια επί θεμάτων της σύγχρονης «Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας», ενώ έχει βραβευτεί σε Διεθνές Συνέδριο στην Σλοβενία (MIC), με τον τίτλο του ‘best paper’ το 2011. Πρόσφατα εκδόθηκε υπό την επιστημονική επιμέλεια του το βιβλίο ‘Markets, Business and Sustainability’ (Bentham Publishers, UK) με συγγραφείς διακεκριμένους επιστήμονες από όλο τον κόσμο.

Επίσης, στο παρελθόν έχει αποτελέσει υπεύθυνος ή μέλος ομάδας έργου, με σκοπό την εφαρμογή των Logistics σε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Είναι μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδος, του Cranfield Logistics Society (CLS) κτλ.

Μήλιου-Μπαρσάκη Ελένη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

τηλ: 210-5294405

email: elenmi@aua.gr

Οικονόμου Γαρυφαλιά

Καθηγήτρια - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Γεωργίας, Τομέας Γεωργίας, Βελτίωσης και Γεωργικού Πειραματισμού,

Τμήμα Επιστήμης της Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

 1. Προσωπικά στοιχεία
 •    Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 23 / 07 /1958, Αθήνα
 •    Εθνικότητα: Ελληνική
 •    Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με ένα παιδί
 •    Διεύθυνση κατοικίας: Ύδρας 2, 151 22,  Μαρούσι
 •    E-mail: economou@aua.gr
 1. Πεδία Ερευνητικής Δραστηριότητας
 • Φυτά μεγάλης καλλιέργειας.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων. Οικολογία και βιολογία ζιζανίων.
 • Ανθεκτικότητα των φυτών μεγάλης καλλιέργειας στη ξηρασία
 • Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά. Λειμώνια είδη
 • Χωρική κατανομή των ζιζανίων και των φυτογενετικών πόρων με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και γεωπληροφορικής.
 1. Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών.
 • Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία (από το 1988).
 • EWRS-European Weed Research Society (Εθνικός αντιπρόσωπος της Ελλάδας (1999-2014).
 • IPPS- International Plant Parasitic Society (από το 2006).
 • Ελληνική Εταιρεία της Επιστήμης της Βελτίωσης των Φυτών και του Γεωργικού Πειραματισμού (από το 2006)
 • Ιδρυτικό μέλος του EWRS-Working Group “Novel and Sustainable Weed Management in Arid and Semi Arid Agroecosystems” (2007).
 • Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Φυτιατρικής Εταιρείας (2009)
 • Μέλος του Eπιστημονικού Συμβουλίου της EWRS (από το 2012).
 • Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας για τη χαρτογράφηση των ζιζανίων στην Ευρώπη (EWRS – Weed Mapping Working Group) (από το 2012)   http://www.ewrs.org/weedmapping/weed-mapping_contact.asp
 1. Επιστημονική Δραστηριότητα
 • Μέλος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής των Επιστημονικών Συνεδρίων της Eλληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας (1990, 1996, 2002, 2004, 2006, 2012).
 • Μέλος του “Cost Action-846 on Sustainable Management of Parasitic” (2001-2006) και μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του COST από το 2005 .
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του “7th Mediterranean Symposium” Αdana, Turkey (2003).
 • Μέλος του   “Parasitic Plant   Working Group” (EWRS) (από το 2006).
 • Μέλος του “Forum Crop Wild Relatives” (2006).
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ομάδας Εργασίας “Novel and Sustainable Weed Management in Arid and Semi Arid Agroecosystems” στο Ισραήλ (2007).
 • Ορισμός εκπροσώπου του ΓΠΑ στην Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασσιαστικού Υλικού (ΤΕΠΥ) στον επιμέρους τομέα των ‘Φυτών μεγάλης καλλιέργειας’ (2007).
 • Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και παραλαβή του υποέργου ΙΙΙ: «Συλλογή, Διάσωση και Προστασία του Φυτογενετικού Υλικού» (2007 – 2013).
 • Mέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Προστασία των Παραδοσιακών Καλλιεργειών της Ελλάδας» (2008 – 2013).
 • Πρόεδρος της    Οργανωτικής   Επιτροπής   και     μέλος  της   Επιστημονικής Επιτροπής του  “2nd International Conference on Novel and Sustainable Weed Management in Arid and Semi Arid Agro ecosystems”, 7-11 September, Santorini (2009).
 • Συμμετοχή στην οργάνωση και την προεδρία της θεματικής ενότητας “Ecology and population biology of parasitic plants”, στο πλαίσιο του ‘11th World Congress on Parasitic Plants, Martina Franca, Italy,’7 – 12 June (2011).
 • Συμμετοχή στην Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του “1st International Conference οn Medicinal Crops 2011(MEDICROPS’11). (Plants and Mushrooms): Challenges and Prospects for Sustainable Development in Small-Scale Farming. OECD Co operative Research Program, Athens, 9-11 November (2011).
 • Συμμετοχή στην οργάνωση και την προεδρία της θεματικής ενότητας “Integrated weed management in vegetables and other minor crops” στο πλαίσιο του “ Joint workshop of the Weed management in arid and semi-arid climate and the Weed management systems in vegetables working groups, Huesca, Spain, 4–8, September (2011)
 • Οργάνωση της Eπιστημονικής Συνάντησης “Expert’s meeting on “Weed Spatial Dispersal for Mediterranean Type Climate”, Agricultural University of Athens, July 13th, Athens (2012).
 • Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Joint Workshop on “Novel and Sustainable Weed Management in Arid and Semi-arid Agro-ecosystems and Weed Mapping”, MAICH, Chania, Crete, 29 September- 3 October (2013).
 • Συμμετοχή στην οργάνωση και την προεδρία της θεματικής ενότητας “Weed Ecology”, στο πλαίσιο του 16th EWRS Symposium, , Samsun, Turkey, 24-27 June (2013).
 • Συμμετοχή στην οργάνωση και την προεδρία της θεματικής ενότητας “Weed Ecology”, στο πλαίσιο του 17th EWRS Symposium ‘Weed Management in changing environments’, Montpellier, France, 23-26 June (2015).
 • Μέλος της συντονιστικής ομάδας του Task force “Education and training” -European Weed Research Society (2015)

 

 1. Βραβεία – Διακρίσεις –  Προσκλήσεις

              5.1 Βραβεία – Διακρίσεις

 • Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για τα ακαδημαϊκά έτη 1977- 1978, 1978 – 1979, 1979 – 1980 και 1980 – 1981.
 • Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών για τη Μονογραφία, “Evaluating yield responses to water stress and drought resistance mechanisms of 20 local bread and durum wheat landraces” by authors, A. J. Karamanos, G. Economou, G. Livanos and A. Papastaurou. Agricultural University of Athens, Δεκέμβριος , Αθήνα 2008.
 • Βραβείο Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Αριστείας 2012 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την εργασία: Αξιολόγηση γενοτύπων του σιταριού σε συνθήκες λειψυδρίας στο ΓΠΑ ((http://excellence.minedu.gov.gr/)
 • Έπαινος Αγροτικής Αριστείας 2013 «Made in Greece» της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) στο πρόγραμμα εφαρμογής της «Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται από το 2011 από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει μέσω του προγράμματος  «Αξιολόγηση Ποικιλιών Κριθαριού της ΑΖ ως προς τα Αγρονομικά τους Χαρακτηριστικά και την Προσαρμοστικότητα τους σε  τέσσερις περιοχές της Ελλάδας», με Επιστημονικούς Υπεύθυνους την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Εργαστηρίου Γεωργίας κ. Γαρυφαλιά Οικονόμου και τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Εργαστηρίου Γεωργικής Υδραυλικής κ. Νικόλαο Δέρκα.
 • Βραβείο «Παπαδάκη» για την καλύτερη γραπτή ανακοίνωση μεταπτυχιακού φοιτητή στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Βελτίωσης των Φυτών 2014 Θέμα μελέτης η «Χωρική εξάπλωση και απόδοση αιθέριου ελαίου Ιπποκράτειων φυτών από το νησί της Κω». Συγγραφείς: Ελπίδα Φανουρίου κ.ά, (υποψήφια διδάκτορας), Γαρυφαλιά Οικονόμου (Eπιβλέπουσα Καθηγήτρια).
 • Επιλογή της πρότασης “The journey of Oregano from tradition to innovation” (Economou et al.) στη παρουσίαση του προγράμματος του ΓΠΑ για την επιχειρηματικότητα και καινοτομία (Abu Babi, 2015). Η πρόταση υπεβλήθη στο πλαίσιο του προγράμματος «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα – Αξιοποίηση της έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συγχρηματοδότηση ΕΕ και Δήμου Αθηναίων  (2014-2015). Επιστημονική Υπεύθυνη Γ. Οικονόμου

 

 1. Διεθνείς συνεργασίες
 • Erasmus [(HR OSIJEK01) – Greece Croatia Bilateral Agreement (2012 & 2014)  University of J.J. Strossmayer University in Osijek,  Faculty of Agriculture.

 

 • Erasmus [ (CZPRAHA02) – Greece Czech bilateral Agreement], 2014 Czech University of Life Science Prague, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources.

 

 • Nebraska Linkoln University. Professor Steven Knezevic. Weed Scientist. External Researcher in THALIS Project (2012- ).

 

 • ERASMUS Düzce University, Turkey, TRDUZCE 01, (2016) 

 

 1. Ερευνητική Δραστηριότητα

            9.1   Ερευνητικά Προγράμματα

 1. Καταγραφή των αγρωστωδών καλλιεργούμενων και αυτοφυών ειδών στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό ήταν διάρκειας δύο ετών (1984-1986) και χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.&Τ.). Ερευνητική Ομάδα : Μ. Δαμανάκης (Επιστημονικός Υπεύθυνος) και Γ. Οικονόμου.
 2. Ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης αντιμετώπισης ζιζανίων και παθογόνων μικροοργανισμών στο έδαφος των θερμοκηπίων με τη συνδυασμένη εφαρμογή της ηλιοαπολύμανσης, των μικροκυμάτων και των φυτορρυθμιστικών ουσιών. Το έργο ήταν διάρκειας δύο ετών και χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Υ.Β.Ε.Τ., ΠΕΝΕΔ). Ερευνητική Ομάδα: Γ. Μαυρογιαννόπουλος (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Ε. Πασπάτης, Γ. Οικονόμου και Δ. Λάσκαρης [1997 -1999].
 3. Καταγραφή ζιζανίων στις αμπελοκομικές περιοχές Μαντινείας και Σαντορίνης. Το έργο αυτό διήρκεσε τρία χρόνια (1995-1997) ήταν μέρος του προγράμματος «Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών και ζιζανίων στο αμπέλι». Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από την Γ.Γ.Ε.Τ στo πλαίσιo του Ε.Π.Ε.Τ.Π, έργο 602. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Ρούμπος.
 4. Αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης βλάστησης στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας. Η μελέτη αυτή ανατέθηκε από την Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με σκοπό την ανάδειξη του ιστορικού τοπίου της Πνύκας στo πλαίσιo του Προγράμματος της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων Ερευνητική Ομάδα: Κ. Γιαννοπολίτης και Γ. Οικονόμου. [1996-1997].
 5. Ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης αντιμετώπισης μυκητολογικών ασθενειών και ζιζανίων των φυλλωδών λαχανικών για την παραγωγή προϊόντων ασφαλών για τον καταναλωτή. Το έργο αυτό διήρκεσε τρία χρόνια (1997-1999). Αποτελούσε μέρος του προγράμματος Το ερευνητικό πρόγραμμα αυτό εκπονήθηκε στo πλαίσιo του Λειτουργικού Προγράμματος «Ανάπτυξη του τομέα της Γεωργίας», μέτρο 3,3 του 2ου Κ.Π.Σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερευνητική Ομάδα: Ε. Πασπάτης (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Δ. Βελισσαρίου, Γ. Οικονόμου, Δ. Λάσκαρης και Ε. Βλουτόγλου.
 6. Καταγραφή ζιζανίων σε ακριτικές αμπελοκομικές περιοχές (Ζίτσα, Σάμος και Λήμνος και Ηράκλειο Κρήτης). Το έργο αυτό (διάρκειας τριών ετών 1999-2002) μου ανατέθηκε από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε και είναι μέρος του Κοινοτικού Προγράμματος INTEREG II με τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας της Αμπελουργίας στις ακριτικές περιοχές Ζίτσας, Σάμου και Λήμνου», Υποπρόγραμμα «Διαχείριση Αμπελώνων». Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Ρούμπος.
 7. Training of the trainers for the field workers of the rural community in the Damont Gale, Wollanita zone, in Ethiopia. Management of arable crops and field irrigation which enhance rural household incomes and food security». Χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το πρόγραμμα αφορούσε στην εκπαίδευση στελεχών του αγροτικού τομέα στη Νότια Αιθιοπία για βελτιστοποίηση των αποδόσεων των καλλιεργειών μέσω της ορθής διαχείρισης του νερού. Επιστημονική Ομάδα: Χ. Αυγουλάς (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Γ. Οικονόμου και Δ. Λύρα. [2003 – 2004].
 8. Αξιολόγηση εγχώριων πληθυσμών του σιταριού ως προς την ανθεκτικότητά τους στη ξηρασία και τη γενετική τους ετερογένεια. Εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2005 στo πλαίσιo του προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ– Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ). Ερευνητική Ομάδα: Γ. Οικονόμου (Επιστημονική Υπεύθυνη), Α. Κατσιώτης και Γ. Παπαθεοχάρη.
 9. Αξιολόγηση και ταυτοποίηση λαχανευόμενων φυτών των οικογενειών Asteraceae και Lamiaceae της Ελλάδος με σκοπό την βελτίωση ειδών με οικονομική αξία. Εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2005 στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ –Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ .ΙΙ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ). Ερευνητική ομάδα: Α. Κατσιώτης (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Γ. Οικονόμου και Θ. Κωνσταντινίδης. 
 10. Deficit Irrigation in Mediterranean Agroecosystems. European Commission DIMAS Project. Συντονιστής: Fereres, IAS-CSIC and University of Cordoba, Apartado 4084, 14080 – Cordoba, Spain. Ερευνητική ομάδα:  Ανδρέας Καραμάνος (Επιστημονικός Υπεύθυνος για Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Σ. Αγγελίδης, Γ. Οικονόμου, Β. Κωτούλας. [2004 -2008].
 11. Αποτύπωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών της νήσου Ικαρίας. Ερευνητικό Πρόγραμμα Εφαρμογής χρηματοδοτούμενο από το Δήμο Ευδήλου. Έναρξη Έργου 1-1-08 και λήξη 31-12-2010. Επιστημονική Υπεύθυνη: Γ. Οικονόμου.
 12. Αποτύπωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών του συμπλέγματος των νήσων Φούρνων. Ερευνητικό Πρόγραμμα Εφαρμογής χρηματοδοτούμενο από το Δήμο Φούρνων. Επιστημονική Υπεύθυνη: Γ. Οικονόμου. Έναρξη Έργου 1-10-09 και λήξη 31-12-2010.
 13. Διερεύνηση δυνατοτήτων εγκατάστασης αρωματικών φυτών στους Δήμους Φαλαισίας (Ν. Αρκαδίας), Φιλιατρών και Θεραπνών (Ν. Λακωνίας) στο πλαίσιο της Δράσης του ΓΠΑ για την ανασύσταση των πυρόπληκτων περιοχών. Πρόγραμμα εφαρμογής χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Λάτση. Γ. Οικονόμου και Μ. Πολυσίου (Επιστημονικοί Υπεύθυνοι), Ν. Εμμανουήλ (Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής). Διάρκεια έργου: Έναρξη Οκτώβριος 2008  λήξη  Φεβρουάριος 2010. 
 14. Εγκατάσταση λειμώνων στο Δήμο Φαλαισίας (Ν. Αρκαδίας) στο πλαίσιο της Δράσης του ΓΠΑ για την ανασύσταση των πυρόπληκτων περιοχών. Πρόγραμμα εφαρμογής  χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Λάτση. Γ. Οικονόμου και Ι. Χατζηγεωργίου (Επιστημονικοί Υπεύθυνοι), Ν. Φεγγερός (Μέλος της Συντονιστικής Ομάδας). Διάρκεια έργου: Έναρξη Οκτώβριος 2008 και λήξη  Φεβρουάριος 2010
 15. Επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας (ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ). Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Ερευνητική ομάδα: Α. Καραμάνος (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Γ. Οικονόμου, Δ. Βολουδάκης. (2010-2013).
 16. Ολοκληρωμένη διαχείριση της βλάστησης σε αρχαιολογικούς χώρους για την προστασία των μνημείων και την αναβάθμιση του ιστορικού τοπίου. (ΘΑΛΗΣ), χρηματοδότηση από την ΕΕ και το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Συντονιστής του έργου Μ. Παπαφωτίου. Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ερευνητικής Ομάδας Ζιζανιολογίας Γ. Οικονόμου [2012-2015].
 17. Evaluation of micro and macro barley trials of Athenian Brewery SA. Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Γ. Οικονόμου και Ν. Δέρκας . Διάρκεια έργου [από το 2012 – ]
 18. Establishment of Impact Assessment Procedure as a tool for the sustainability of agro-ecosystem: the case of Mediterranean olives’. Πρόγραμμα LIFE+ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) LIFE 09 ENV/GR/000302: Sage Συντονιστής Κ. Μαχαίρα ΜΦΙ. Δράση: Εκτίμηση της ζιζανιοχλωρίδας σε ελαιώνες της Ν. Ελλάδας σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές πρακτικές. Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΓΠΑ, Γ. Οικονόμου. [2012-2014].  
 19. Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER) COST ACTION FA1203-SMARTER. Εκπρόσωποι στη Διαχειριστική Επιτροπή του έργου εκ μέρους της Ελλάδας Γ. Οικονόμου, ΓΠΑ και Δ. Βώκου ΑΠΘ. [2012-2016].
 20. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Από την Παράδοση στην καινοτομία. Δυνατότητες αξιοποίησης των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών (ΑΦΦ) τύπου καρβακρόλης (ρίγανες) με περιοχή προέλευσης την Ικαρία. Εφαρμογή σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης ΑΦΦ, εγγραφή στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών και παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Πρόγραμμα αξιοποίησης της έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συγχρηματοδότηση ΕΕ και Δήμου Αθηναίων Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Οικονόμου (2014-2015).
 21. Monitoring of O. cumana races and other key weeds in sunflower fields of NorthEast Greece. Χρηματοδότηση από τη BASF Hellas. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Οικονόμου [Ιούνιος – Οκτώβριος 2015].
 22. Καταγραφή της Συλλογής Percival του Εργαστηρίου Γεωργίας. Δράση του προγράμματος “Οργάνωση και Υλοποίηση Ψηφιακού Αποθετηρίου στο Γ.Π.Α”. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ [2013-2015]. Επιστημονικός Υπεύθυνος για τη δράση, Γ. Οικονόμου.
 23. Recharging Greek Youth to Revitalize the Agriculture and Food Sector of the Greek Economy. Sectoral Study 10. Propagation material for ornamentals, vegetables, crops, trees and vine. Επιστημονική Υπεύθυνη: Μ. Παπαφωτίου. Χρηματοδότηση “Niarchos Foundation”[2015-]
 24. Recharging Greek Youth to Revitalize the Agriculture and Food Sector of the Greek Economy Title of Activity: Medicinal and Aromatic Plants (MAPs). Training courses of new farmers to innovated technology in MAPs cultivation, processing and marketing. Επιστημονική Υπεύθυνη της δράσης Γ. Οικονόμου. (υπό αξιολόγηση- Rutgers University). Χρηματοδότηση “Niarchos Foundation” [2016-].
 25. Climate Change Risk Assessment of Cyprus. (2015) CYPRUS GOVERNMENT -Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment and Department of Environment (EU) [Contract No 22/2014]. Συντονιστής Χ. Καραβίτης. Τομέας Γεωργίας. Ερευνητική Ομάδα: Γ. Οικονόμου, Δ. Βολουδάκης [2016]
 26. Herbicide assessment for Cirsium arvense and other broadleaf weeds in winter cereals. Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ADAMA Agan Ltd. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Οικονόμου [Mάϊος 2016 – Οκτώβριος  2017]
 27. Erasmus “Healthy Medicinal and Aromatic plants for the Future. KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices. Strategic Partnerships for higher education. EU. Διακρατικό πρόγραμμα Ελλάδας, Τουρκίας και Βουλγαρίας. Συντονιστής: ΓΠΑ – Γ. Οικονόμου (υπό αξιολόγηση)
 28. Sustainable Water Management Practices in Rural Areas, AQUAPRO. Research program funded by Transnational Cooperation Programme Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020. Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΓΠΑ: Γ. Οικονόμου (υπό αξιολόγηση).
 29. Monitoring scheme – Observatory of the implementation of the National Adaptation Strategy of Greece. LIFE Integrated Projects 2015 Climate Action. LIFe 2014-2020:2015 CALL FOR PROPOSALS FOR LIFE GRANTS». Συντονιστής ΕΜΠ. Τομέας Γεωργίας: ΓΠΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Οικονόμου (υπό αξιολόγηση)

 

 1. Συγγραφικη δραστηριοτητα

    Συγγράμματα. Μονογραφίες. Κεφάλαια σε βιβλία

 1. Οικονόμου, Γ. (1998). Βιολογία και καταπολέμηση πληθυσμών του ζιζανίου Sorghum halepense L. Pers., Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδακτορική Διατριβή.
 2. Δαμανάκης, Μ. και Γ. Οικονόμου (1987) « Τα Αγρωστώδη της Ελλάδας-Εξάπλωση στον Ελλαδικό Χώρο». Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, σελ. 326, Αθήνα 1987. Μονογραφία.
 3. Πασπάτης, Ε. και Γ. Οικονόμου (2000). Γενικές αρχές της Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης των Ζιζανίων. Σημειώσεις του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ‘Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Εχθρών, Ασθενειών και Ζιζανίων των καλλιεργειών’, Έκδοση του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, σελ. 1-32, Ιούνιος 2000, Κηφισιά, Αθήνα.
 4. Avgoulas, Ch., G. Economou, D. Lyra, A. Papastavrou. G. Libanos, A. Kollias (2004). Principles of Crop Management: A practical approach for cultivation and water conservation, pages  237.  Επιστημονικό Εγχειρίδιο, στο πλαίσιο του προγράμματος “Training of the trainers for the field workers of the rural community in the Damont Gale, Wollanita zone, in Ethiopia. Management of arable crops and field irrigation”.
 5. Τravlos, I.S., G. Economou and A.J. Karamanos (2007). Review article: Outstanding mechanisms of drought adaptation of wild or underutilized plants of arid and semiarid regions. In: Droughts: causes, effects and prediction (Ed. J. M. Sanchez). Chapter 10, pp. 277-290. Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, New York. Ανακεφαλαιωτικό  Αρθρο.
 6. Gerasopoulos, E., C. S. Zerefos, I. Tsagouri, D. Founda, V. Amiridis, A. F. Bais, A. Belehaki N. Christou, G. Economou, M. Kanakidou, A. Karamanos, M. Petrakis and P. Zanis (2008). .The Total Solar Eclipse of March 2006: Biosphere- Crops. Overview. In “Atmospheric Chemistry and Physics”, V 8(17), pp. 5205-5220. Special Issue.  Αναφορές 32.
 7. Karamanos, A. J., G. Economou, G. Livanos and A. Papastaurou (2008). Evaluating   yield responses to water stress and drought resistance mechanisms of 20 local bread and durum wheat landraces. Agricultural University of Athens, pp. 239.  Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών. Μονογραφία
 8. Δαμανάκης, Μ. και Γ. Οικονόμου (2009). Η Κατανομή των Αγρωστωδών στον Ελλαδικό χώρο.  ‘Τα Αγρωστώδη της Ελλάδας’ (συνέχεια Δαμανάκης 2009), σελ. 60-66, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης. Κεφάλαιο σε μονογραφία.
 9. Travlos, I.S. and G. Economou (2010). Effects of no-till farming on global weed-related problems and weed communities of Greece and the ongoing challenges of integrated weed and crop management. In: No-till farming, Effects on Soil, Pros and Cons and Potential (Ed. T. Nardali). pp. 145-157. Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, New York .
 10. Καλύβας, Δ., Χ. Κολοβός, Γ. Οικονόμου και Μ. Δαμανάκης (2013). Ψηφιοποίηση, οργάνωση γεωβάσης δεδομένων του υλικού των Μονογραφιών Α1 και Α8 και ανάπτυξη ιστότοπου (http://poaceae.aua.gr)
 11. Economou, G., A. Uludag and H. Kraehmer (2016). Special crop view/mapping of cotton weeds, in  Atlas of Weed Mapping (edited by Hansjörg Krähmer), pp. 87-102, WILEY Blackwell. Κεφάλαιο σε Άτλαντα.

 

12   Ερευνητικές Εργασίες

        Σε περιοδικά με σύστημα κριτών

 1. Οικονόμου, Γ., Χ. Αυγουλάς, Α. Καραμάνος και Παπαστυλιανού (1990). Μορφολογική παραλλακτικότητα του S. halepense L. στην Ελλάδα. Ζιζανιολογία 2: 233-241.
 2. Οικονόμου, Γ. και Γ. Ζαρρής (1996). Αλληλοπαθητική επίδραση του ηλίανθου (Helianthus annus) σε ζιζάνια και καλλιεργούμενα είδη. Ζιζανιολογία 3: 17-23.
 3. Αυγουλάς, Χ., Γ. Οικονόμου και Α. Καραμάνος (1996). Επίδραση διαφόρων παραγόντων στο λήθαργο και τη φυτρωτική ικανότητα των σπόρων του Sorghum halepense (L.) Pers. Ζιζανιολογία 3: 29-36.
 4. Kintzios, S., Mardikis, K. Passadeos and G. Economou (1998). In vitro expression of variation of glyphosate tolerance in Sorgum halepence. Weed Research 39 (1): 49-55. (IF: 1,687). Αναφορές 4.
 5. Kintzios, S., E. Pistola, P. Panagiotopoulos, M. Bomsel, N. Alexandropoulos, F. Bem, G. Economou, J. Biselis, R. Levin (2001). Bioelectric recognition assay (BERA). Biosensors & Bioelectronics 16: 325-336. (IF: 6,409). Αναφορές
 6. Economou, G., O. Tzakou, A. Giannitsaros, D. Bilalis (2002). Allelopathic Effect of Conyza albida on Avena sativa and Spirodella polyrhiza. Journal of Agronomy and Crop Science 188:248-253. (IF: 2,444). Αναφορές 27.
 7. Bilalis, D., N. Sidiras, G. Economou and Vakali (2003). Effect of different levels of wheat straw soil surface coverage on weed flora in Vicia faba crops. Journal of Agronomy and Crop Science 189: 233-241. (IF: 2,444). Αναφορές 45.
 8. Kintzios, S., M. Makrygianni, E. Pistola, P. Panagiotopoulos, G. Economou (2003). Effect of amino acids and amino acid analogues on the vitro expression of glyphosate tolerance in Johnsongrass (Sorghum halepense pers.). Food, Agriculture & Environment 1(3): 180-184. (IF: 0,435). Αναφορές 2.
 9. Κούζα, Σ., Π. Λόλας, Χ. Γούλας και Γ. Οικονόμου (2003). Μελέτη παραλλακτικότητας του ζιζανίου Solanum nigrum ως προς μορφολογικά χαρακτηριστικά, τρόπο ανάπτυξης και ισοενζυμικούς δείκτες. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα 14(2): 4-13.
 10. Mygdakos, E., Ch. Avgoulas, K. Adamidis  and GEconomou (2004). Cotton cultivation on narrow rows as an alternative culture method: Production and economics. Food, Agriculture & Environment 2: 198-201. (IF: 0,435). Αναφορά
 11. Tzakou, O., E. Ganni, G. Economou, A. Giannitsaros (2004). Chemical composition and allelopathic activity of oil and volatile fractions of Conyza albida Willd ex Sprengel from Greece. Journal of Essencial Oil Research 16: 425-428. (IF: 0,787). Αναφορές
 12. Nectarios, P., G. Economou and Ch. Avgoulas (2004). Allelopathic effects of Pinus halepensis needles on turfgrasses and biosensor plants. HortScience 40(1): 246-250. (IF: 0,902). Αναφορές
 13. Economou, G., D. Bilalis, and Ch. Avgoulas (2005). Weed flora distribution in Greek cotton fields and its possible influence by herbicides. Phytoparasitica 33 (4): 406-419. (IF: 0,901). Αναφορές
 14. Travlos, S. and G. Economou (2006). Optimization of seed germination and seedling emergence of Medicago arborea L. International Journal of Botany 2(4): 415-420. Αναφορές 3.
 15. Travlos, I.S., G. Economou and A.I. Karamanos (2007). Germination and emergence of the hard seed coated Tylosema esculentum (Burch) A. Schreib in response to different pre-sowing seed treatments. Journal of Arid Environments 68: 501-507. (IF: 1,641). Αναφορές
 16. Travlos, I.S., G. Economou, P. J Kanatas and O. Tzakou (2007). Aspects of the allelopathic potential of horseweed (Conyza albida). International Journal of Agricultural Research 2(4): 397-401. Αναφορές
 17. Travlos, I.S., G. Economou and A.I. Karamanos (2007) Seed germination and seedling emergence of Spartium juncheum in response to heat and other pre-sowing treatments. Journal of Agronomy 6(1) 152-156. Αναφορές 6.
 18. Economou, G., I.S. Travlos, A. Folinas and A.J. Karamanos (2007). Greek oregano (Origanum vulgare ssp. hirtum) as allelopathic plant. Journal of Food, Agriculture & Environment – JFAE 5(1): 84-87. (IF: 0,435). Αναφορές
 19. Avgoulas, Ch., I.S. Travlos, V. Kotoulas, E. Mygdakos and G. Economou (2007). Effects of narrow rows and no tillage on growth parameters, fibre quality and yield components of cotton. Journal of Food, Agriculture & Environment 5 (2): 112-115. (IF: 0,435). Αναφορές
 20. Travlos, I.S., G. Economou and A.I. Karamanos (2007). Effects of heat and soil texture on seed germination and seedling emergence of marama bean, Tylosema               esculentum  (Burch) A. Schreib. Journal of Food, Agriculture & Environment 5 (2): 153-156. (IF: 0,435). Αναφορές
 21. Moschopoulou, G., I. Papanastasiou, O. Makri, N. Lambrou, G. Economou, K. Soukouli and S. Kintzios ( 2007). Cellular redox-status is associated with regulation of frond division in Spirodela polyrrhiza. Plant Cell Reports 26: 2063-2069. (IF: 3,071). Αναφορές
 22. Economou, G., D. Lyra, K. Sotirakoglou, K. Fasseas and P. Taradilis (2007) Stimulating Orobanche ramosa Seed Germination with an Ascophyllum nodosum. Phytoparasitica 35(4): 367-375. (IF: 0,901). Αναφορές
 23. Economou, G., E.D. Christou, A. Giannakourou, M. Tziortzou, E. Gerasopoulos, D. Georgopoulos, V. Kotoulas, D. Lyra, N. Tsakalis, P. Vahamidis, A. Karamanos (2008). Eclipse effects on field crops and marine zooplankton: the March 2006 Total Solar Eclipse. Atmospheric Chemistry and Physics 8(1):4665-4676. (IF: 5,053). Αναφορές
 24. Gikas, E., A. Alesta, G. Economou, A. Karamanos, A. Tsarmpopoulos (2008). Determination of isoflavones in the aerial part of red clover by HPLC-diode array detection. Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies 31 (8): 1181-1194. (IF: 0,606). Αναφορές
 25. Travlos, I.S., G. Economou and A.I. Karamanos (2008). Inhibitory effect of Marama (Tylosema esculentum) on the growth of oat (Avena sativa) and barley (Hordeum vulgare). Journal of Biological Science 8(5): 970-973.
 26. Travlos, I.S., G. Economou, V. Kotoulas , P. Kanatas and A. Kontogeorgos (2009). Potential effects of diurnally alternating temperatures and solarization on purple nutsedge (Cyperus rotundus) tuber sprouting. Journal of Arid Environments  73: 22-25. (IF: 1,641). Αναφορές 12.
 27. Kalivas D.P., G. Economou, and C.E. Vlachos (2010). Using geographic information systems to map the prevalent weeds at early stage of cotton crop in relation to abiotic factors. Phytoparasitica 38:299-32 (IF: 0,901). Αναφορές
 28. Economou, G, G. Panagopoulos, P. Tarantilis, D. Kalivas, V. Kotoulas, I.S. Travlos, M. Polysiou, A. Karamanos (2010). Variability in essential oil content and composition of Origanum hirtum Origanum onites L., Coridothymus capitatus (L.) and Satureja thymbra L. populations from the Greek island Ikaria. Industial Crop and Products 33: 236-24 (IF: 2,837). Αναφορές 25.
 29. Travlos, I.S., G. Economou and P.J. Kanatas (2011). Corn and barnyardgrass competition as influenced by relative time of weed emergence and corn hybrid. Agronomy Journal 103: 1-6 (IF: 1,441). Αναφορές
 30. Gikas, E., F. Bazoti, N. Papadopoulos, A. Alesta, G. Economou, A. Tsarbopoulos (2011). Quantitation of the flavonols quercetin and kaempferol in the leaves of Trigonella foenum-graecum by High-Performance Liquid Chromatography – Diode Array Detection. Analytical Letters 44: 1463-1472 (IF: 1,031). Αναφορές
 31. Bresta, P., D. Nikolopoulos, G. Economou, P. Vahamidis, D. Lyra, A. Karamanos and G. Karabourniotis (2011). Modification of water entry (xylem vessels) and water exit (stomata) orchestrates long term drought acclimation of wheat leaves. Plant and soil 347:179–193 (IF: 2,952). Αναφορές
 32. Travlos, S.I, C.N. Giannopolitis and G. Economou (2011). Diclofop resistance in sterile wild oat (Avena sterilis) in wheat fields in Greece and its management by means of other post-emergence herbicides. Crop Protection 30: 1449-1454 (IF: 1,493). Αναφορές 5.
 33. Travlos, I.S., P.J. Kanatas, G. Economou, V.E. Kotoulas, D. Chachalis, and S. Tsioros (2011). Evaluation of velvetleaf interference with maize hybrids as influenced by relative time of emergence. Experimental Agriculture 48: 127-137 (IF: 1,079). Αναφορές
 34. Kalivas, D., Christos E. Vlachos, Garifalia Economou, and Paraskevi Dimou (2012). Regional mapping of perennial weeds in cotton with the use of geostatistics. Weed Science 60: 233-243 (IF: 1,870). Αναφορές
 35. Tsiplakou, E., G. Economou, I. Hadjigeorgiou, A. Kominakis, G. Zervas (2013). Plant species mixtures for forage production for ruminant feeding under Mediterranean conditions. Experimental Agriculture 50: 426-437 (IF: 1,079).
 36. Vahamidis, P., A. Karamanos, G. Economou, C. Fasseas (2014) A new scale for the assessment of wheat spike morphogenesis. Annals of Applied Biology 164: 220–231. (IF: 2,000). Αναφορές
 37. Economou, G., G. Panagopoulos, A. Karamanos, P. Tarantilis, D. Kalivas, V. Kotoulas,(2014). An assessment of the behaviour of carvacrol – rich wild Lamiaceae species from the eastern Aegean under cultivation in two different environments. Industrial Crop and Products 54: 62-69 (IF: 2,837).
 38. Voloudakis, D., A. Karamanos, G. Economou, D. Kalivas, P. Vahamidis, V. Kotoulas, J. Kapsomenakis, C. Zerefos, (2015). Prediction of climate change impacts on cotton yields in Greece under eight climatic models using the AquaCrop crop simulation model and discriminant function analysis. Agricultural Water Management 147: 116–128 (IF: 2,286). Αναφορές
 39. Lyra D., D. Kalivas, G. Economou (2016). A large-scale analysis of Soil and bioclimatic factors affecting the infestation level of tobacco (Nicotiana tabacum) by Phelipanche species. Crop protection 83: 27-36 (IF: 1,493)
 40. Kanellou E., G. Economou, .M Papafotiou, N. Ntoulas, D. Lyra, Kartsonas and S. Knezevic. Flame Weeding at Archaeological Sites of the Mediterranean Region. Weed Technology (em.wt.0.4bb257.352dd4fd@editorialmanager.com
 41. Karamanos, A.J., G. Economou, K. Sotirakoglou, D. Lyra, A. Papastavrou (2016). Assessing Greek bread wheat landraces for their drought resistance strategies. Crop Science: 57:1–11
 42. Vahamidis P, Stefopoulou A, Kotoulas V. Lyra D.,Dercas N., Economou G. (2017). Yield, grain size, protein content and water use efficiency of null-LOXmalt barley in a semiarid Mediterranean agroecosystem. Field Crops Research: 206:115–127
 43. Voloudakis, D., A. Karamanos, G. Economou, J. Kapsomenakis, Ch. Zerefos (2018). A comparative estimation of climate change impacts on cotton and maize in Greece. Journal of water and climate change (in press) publishing in the special issue “Climate Changing Agriculture, 2018
44.  Fanouriou. E.,  D. Kalivas P. Trigas, P. Vahamidis, , D.  Daferera, P. Tarandilis  G. Economou (2018), , Hippocratic Medicinal Flora on the Greek Island of Kos: Spatial Distribution, Assessment of Soil Conditions, Essential Oil Content and Chemotype Analysis.  Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants

 

Παπαδάς Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο κ. Χρήστος Παπαδάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της ΑΣΟΕΕ. Έλαβε  μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (M.Sc.) και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στην Αγροτική και Εφαρμοσμένη Οικονομική, από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Οικονομικής του Πανεπιστημίου της Μιννεσότα (ΗΠΑ).

Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα και σε ερευνητικά ινστιτούτα. Διορίστηκε λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Queen’s του Μπέλφαστ της Βορείου Ιρλανδίας, όπου δίδαξε ως μόνιμο μέλος ΔΕΠ σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επί έξη έτη. Δίδαξε επίσης επί ένα έτος προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο City College της Θεσσαλονίκης (International Faculty of the University of Sheffield).

Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, συλλογικούς τόμους, ερευνητικές περιοδικές εκδόσεις πανεπιστημίων και του USDA, και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές των οικονομικών της μεγέθυνσης, αγροτικής ανάπτυξης, περιφερειακής σύγκλισης, ανάλυσης εισροών-εκροών, κ.α.

Παπαδομιχελάκης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Γεώργιος Παπαδομιχελάκης αποφοίτησε (1996) ως Γεωπόνος Ζωοτέχνης από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απέκτησε έπειτα το Διδακτορικό του τίτλο στη Διατροφή Ζώων από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2001. Εργάστηκε για έξι μήνες (2004), ως επισκέπτης ερευνητής στο Τμήμα Κτηνιατρικών Επιστημών (University of Bristol) και δύο έτη (2004-2006) ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διορίστηκε ως Λέκτορας (2006) και ως Επίκουρος Καθηγητής (2013) στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής (Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών) με γνωστικό αντικείμενο Διατροφή Ζώων με έμφαση στα Φυτοφάγα Μονογαστρικά. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: διαιτητική εκτίμηση ζωοτροφών σε εκτρεφόμενα ζώα, αποτελεσματικότητα πρόσθετων υλών (οργανικά οξέα κ.ά.) στη διατροφή των ζώων και βελτίωση της σύστασης των κτηνοτροφικών προϊόντων σε λιπαρά οξέα μέσω διατροφικών επεμβάσεων.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

1. Theodorou, G., Papadomichelakis, G., Tsiplakou, E., Chronopoulou, R., Zervas, G., Politis, I., 2014. Association of dietary soy with expression of various pro-inflammatory genes in porcine phagocytes. International Journal of Health, Animal Science and Food Safety 1, 1-8.

2. Simitzis, P., Papadomichelakis, G., Tsiplakou, E., Theodorou, R., Zervas, G., Politis, I., 2014. Effect of dietary protein source on piglet meat quality characteristics. International Journal of Health, Animal Science and Food Safety 1, 15-26.

3. Pantazis, P.A., Benekos, G., Papadomichelakis, G., 2014. Early-weaning diets for gilthead sea bream (Sparus aurata L.) and their potential use in Hellenic marine fish hatcheries. Aquaculture International 22, 1621-1636.

4. Simitzis, P.E., Babaliaris, C., Charismiadou, M.A., Papadomichelakis, G., Goliomytis, M., Symeon, G.K., Deligeorgis, S.G., 2014. Effect of dietary hesperidin supplementation on growth performance, carcass traits and meat quality of rabbits. World Rabbit Science 22, 113-121.

5. Theodorou, G., Papadomichelakis, G., Tsiplakou, E., Lampidonis, A.D., Chadio, S., Zervas, G., Politis, I., 2015. Effects of soybean meal or whey-based diets on lipid metabolism in weaned piglets. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 99, 92-99.

6. Mountzouris, K.C., Tsirtsikos, P., Papadomichelakis, G., Schatzmayr, G., Fegeros, K., 2015. Evaluation of the efficacy of sequential administration of probiotics and phytogenics or their throughout combination in broiler nutrition. Animal Production Science 55, 720-728.

7. Papadomichelakis, G., Pappas, A.C., Zoidis, E., Mountzouris, K.C., Fegeros, K., 2015. Impact of feeding increasing crude glycerine levels on growth performance, glycerine kinase gene expression, nutrient digestibility and litter quality in broiler chickens. Livestock Science 181, 89–95.

8. Symeon, G.K., Goliomytis, M., Bizelis, I., Papadomichelakis, G., Pagonopoulou, O., Abas, Z., Deligeorgis, S., Chadio, S., 2015. Effects of gestational maternal undernutrition on growth, carcass composition and meat quality of rabbit offspring. PLoS ONE 10, e0118259.

9. Tsiplakou, E., Papadomichelakis, G., Sparaggis, D., Sotirakoglou, K., Georgiadou, M., Zervas, G., 2016. The effect of maternal or artificial milk, age and sex on three muscles fatty acid profile of Damascus breed goat kids. Livestock Science 188, 142-152.

10. Pantazis, P.A., Benekos, G., Papadomichelakis, G., 2016. Growth, survival and fatty acid content of Astacus astacus (Linnaeus 1758) in a water recirculation system fed a semi- purified diet. International Journal of Innovative Studies in Aquatic Biology and Fisheries 2, 30-36.

11. Tsiplakou, E., Papadomichelakis, G., Sparaggis, D., Sotirakoglou, K., Georgiadou, M., Zervas, G. 2016. The effects of rearing diet, sex and age on the fatty acid profile of Chios lambs. Animal Production Science (in press) http://dx.doi.org/10.1071/AN15074.

 

Τηλ: 210 5294434

mail: gpapad@aua.gr

Παππάς Αθανάσιος Χ.

Επίκουρος Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αποφοίτησε το 2002 από το τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ). Με μεταπτυχιακή υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης στη Σκωτία και έλαβε το 2006 τον τίτλο του Διδάκτορα. Υπήρξε μεταδιδακτορικός υπότροφός του ΙΚΥ το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. Από το 2007, εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του ΓΠΑ και μετέπειτα λέκτορας βάσει του ΠΔ 407/80. Διορίστηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο Διατροφή Ζώων με έμφαση στη Διατροφή Πτηνών στο τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του ΓΠΑ. Το 2016 διορίστηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Το επιστημονικό έργο που έχει έως τώρα παραχθεί περιλαμβάνει: είκοσι εννέα πρωτότυπες εργασίες δημοσιευμένες σε έγκυρα διεθνή περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με κριτές, ένα βιβλίο, πέντε δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους (κεφάλαια βιβλίων), πενήντα μια δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων, σημειώσεις για μαθήματα, συντονισμός αλλά και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και κριτής σε είκοσι έξι επιστημονικά περιοδικά.

Το ερευνητικό έργο εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της διατροφής των αγροτικών ζώων και πιο συγκεκριμένα των πτηνών. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στα κάτωθι: αντιοξειδωτικό σύστημα του οργανισμού, βιοχημεία και μεταβολισμός του σεληνίου, “βαρέα” μέταλλα, τοξικότητα, ο ρόλος της μητρικής διατροφής στη διαμόρφωση του αντιοξειδωτικού συστήματος των απογόνων, ο ρόλος των αντιοξειδωτικών στην ποιότητα κρέατος και αυγών, κατά κεφαλήν πρόσληψη ιχνοστοιχείων, αλληλεπιδράσεις μεταξύ καροτινοειδών και άλλων στοιχείων του αντιοξειδωτικού συστήματος, μεταβολισμός λιπιδίων λεκίθου, σελήνιο και λιπαρά οξέα, πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, γονιμότητα και εκκολαψιμότητα αυγών, συντήρηση αυγών προς εκκόλαψη, μυκοδεσμευτικά, βιοδιαθεσιμότητα μαγνησίου, πρόσθετα στη διατροφή ζώων, στοιχειακό αποτύπωμα, σπάνιες γάιες κ.α.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, 11855 Αθήνα, Τηλ. : 210-5294437, e-mail : apappas@aua.gr

Ρούσσος Πέτρος

Αναπληρωτής Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Πέτρος Ρούσσος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α. από όπου και έλαβε το Διδακτορικό του δίπλωμα. Έχει δημοσιεύσει άνω των 40 εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια ενώ έχει συμμετάσχει με πλήθος εργασιών σε ελληνικά συνέδρια. Είναι συγγραφέας τριών κεφαλαίων σε διεθνές βιβλίο, δύο σε ελληνικό βιβλίο ελαιοκομίας και κριτής ενός άλλου διεθνούς βιβλίου. Έχει συμμετάσχει τόσο ως επιστημονικός υπεύθυνος όσο και ως επιστημονικός συνεργάτης σε άνω των 10 εθνικών και διεθνών προγραμμάτων. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής τεσσάρων διεθνών περιοδικών και κριτής άνω των 100 εργασιών σε άνω των 20 διεθνών περιοδικών. Διετέλεσε και κριτής τριών προγραμμάτων στο εξωτερικό ενώ είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας στο τομεακό συμβούλιο Αγροτικής Παραγωγής, Διατροφής, Τροφίμων, Αγρο-βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΓΓΕΤ).

Σάββας Δημήτριος

Kαθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διευθυντής Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών – Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Ιερά Οδός 75, 11855 Βοτανικός, Αθήνα
Τηλ: +30 210 529 4510
FAX: +30 210 529 4504
E-mail: dsavvas@aua.gr

Καθηγητής στο Τµήµα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει λάβει πτυχίο γεωπόνου στην ειδικότητα της Φυτοτεχνίας από τη Γεωπονική Σχολή Αθηνών το 1985 και διδακτορικό δίπλωμα από τη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόννης (Γερμανία) με ειδίκευση στις Κηπευτικές Καλλιέργειες και την Υδροπονία το 1992.

Μετά την απονομή του διδακτορικού διπλώματος εργάστηκε ως ακαδημαϊκό προσωπικό στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μεσολογγίου, Καλαμάτας, και Ηπείρου αλλά και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επίσης, διδάσκει ως επισκέπτης καθηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του MAICh-CIHEAM από το 2000. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπηρετεί από τον Ιούνιο του 2006, αρχικά ως επίκουρος καθηγητής, από το 2011 ως αναπληρωτής καθηγητής και από το 2015 ως καθηγητής. Από το 2016 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών του ΓΠΑ.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών, το μικροκλίμα του θερμοκηπίου, την θρέψη και λίπανση των κηπευτικών, τις υδροπονικές καλλιέργειες και τα υποστρώματα, την άρδευση, καθώς και τον εμβολιασμό των κηπευτικών.

Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής (Editorial Board) των διεθνών επιστημονικών περιοδικών Scientia Horticulturae (I.F. 1,760 το 2017), Environmental & Experimental Botany (I.F. 3,712 το 2017), Agricultural Water Management (I.F. 3,182 το 2017) και European Journal of Horticultural Science (I.F. 0,446 το 2017).

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει πάνω από 80 εργασίες δημοσιευμένες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές που διαθέτουν impact factor στο Journal Citation Reports, πάνω από 35 επιστημονικές εργασίες σε πλήρη πρακτικά διεθνών συνεδρίων, πάνω από 45 εργασίες σε πλήρη πρακτικά πανελληνίων συνεδρίων, 5 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία και 3 βιβλία (Γενική Ανθοκομία, Γενική Λαχανοκομία, Καλλιέργειες εκτός Εδάφους) στα Ελληνικά.

Έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει ως μέλος της Ερευνητικής Ομάδας ή συντονιστής σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με κηπευτικές καλλιέργειες. Από το 2010 μέχρι σήμερα έχει συντονίσει ή συντονίζει 4 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και ειδικότερα το LEGUME FUTURES (FP7, 2010-2014), το EUROLEGUME (FP7, 2014-2017), το TRUE (H2020, 2017-2020) και το TOMRES (H2020, 2017-2020).

Ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα του Δ. Σάββα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ekk.aua.gr/index.php?sec=members&item=4&doc=2.

 

Σιμιτζής Παναγιώτης

Λέκτορας - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75 – Βοτανικός, 11855 Αθήνα

Τηλ. : 210-5294427, Fax : 210-5294442, e-mail : pansimitzis@aua.gr

Βασικές σπουδές:

Απόφοιτος του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό πτυχίου “Λίαν Καλώς, 8” (Μάρτιος 2002). Μετά την αποφοίτηση από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Ζωική Παραγωγή» το Νοέμβριο του 2003, ακολούθησε η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (ως υπότροφος του ΙΚΥ μετά από επιτυχείς εξετάσεις) στο Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  και η αναγόρευση σε Διδάκτορα Γεωπονικών Επιστημών το Φεβρουάριο του 2007. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής ήταν: «Η επίδραση του εμπλουτισμού της τροφής με αιθέρια έλαια στη διατροφική συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων προβατινών και αμνών». Μεταξύ 2/2010 και 2/2011 πραγματοποίησε Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Γ.Π.Α. με υποτροφία του Ι.Κ.Υ και θέμα μεταδιδακτορικής διατριβής: «Ποσοτικά και Ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου κρέατος μετά από την ενσωμάτωση της εσπεριδίνης στο σιτηρέσιο αμνών».

Επαγγελματική δραστηριότητα:

Υπάλληλος του τμήματος Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταξύ του Φεβρουαρίου του 2006 και του Νοεμβρίου του 2008. Λέκτορας ΠΔ. 407/80 στο Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικείμενων «Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων» και «Εκτροφή Αγροτικών Ζώων». Ένταξη στη βαθμίδα του Λέκτορα με θητεία (ΦΕΚ 1415/Τεύχος Γ’/6-12-2013) στο Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής με γνωστικό αντικείμενο «Εκτροφή Αγροτικών Ζώων με έμφαση στην Ηθολογία».

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Μελέτη της συμπεριφοράς των αγροτικών ζώων
 • Ευζωία των αγροτικών ζώων
 • Εκτροφή των αγροτικών ζώων
 • Τρόποι βελτίωσης της διατροφικής αξίας και της ικανότητας συντήρησης των κτηνοτροφικών προϊόντων – Λειτουργικά Τρόφιμα
 • Εκτίμηση ποιότητας κτηνοτροφικών προϊόντων (κρέατος, αυγού και γάλακτος)
 • Εκτίμηση ποιότητας σάρκας ιχθύων

Πλήρες βιογραφικό : http://zp.aua.gr/sites/zp.aua.gr/files/Simitzis_Panagiotis_CV.pdf

 • Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
 • Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75 – Βοτανικός, 11855 Αθήνα
 • Τηλ. : 210-5294427
 • Fax : 210-5294442
 • e-mail : pansimitzis@aua.gr

Τσιμπούκας Κων/νος

Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Κων/νος Τσιμπούκας είναι Καθηγητής και Διευθυντής στο Εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κάτοχος D.E.A. και Διδακτορικού Διπλώματος στη Γεωργική Οικονομική από το Πανεπιστήμιο Montpellier IIΙ, Γαλλία. Πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (νυν Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και κάτοχος M.Sc. από το Ινστιτούτο Αγρονομικών Μεσογειακών Σπουδών Montpellier (I.A.M.M.).

Κατά την περίοδο 2010-2011 διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), ενώ την περίοδο 2014-2016 διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την ίδια περίοδο ήταν Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων της γεωργικής δραστηριότητας, στην τεχνικοοικονομική ανάλυση των παραγωγικών συστημάτων του πρωτογενή τομέα και στην λήψη αποφάσεων στην γεωργική παραγωγή, με σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων στα προαναφερόμενα αντικείμενα, σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και εκδόσεις. Έχει μεγάλο αριθμό συμμετοχών σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα (διεθνή και εθνικά) ως επιστημονικός υπεύθυνος και ως ερευνητής με αντικείμενα κυρίως την τεχνικοοικονομική ανάλυση γεωργικών παραγωγικών συστημάτων,  την οικονομική βιωσιμότητα γεωργικών επιχειρήσεων/εκμεταλλεύσεων, καθώς τις επιπτώσεις των ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) στις διαρθρωτικές μεταβολές των γεωργικών επιχειρήσεων/εκμεταλλεύσεων.

Τσιπλάκου Ελένη

Επίκουρη Καθηγήτρια - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η κ. Ελένη Τσιπλάκου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψης και Διατροφής του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α) όπου διδάσκει Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Απεφοίτησε από το Τμήμα της Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γ.Π.Α το 2005 και στη συνέχεια με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές (2006) και Διδακτορικές σπουδές (2008) στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψης και Διατροφής του Γ.Π.Α. Το 2009 με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) υπήρξε Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Reading της Αγγλίας. Έπειτα εργάστηκε ως Λέκτορας 407/80 (2010) και στη συνέχεια ως Λέκτορας επί θητεία (01/2011 έως 07/2014) στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψης και Διατροφής του Γ.Π.Α

Το επιστημονικό της έργο έως τώρα περιλαμβάνει: 43 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνούς κύρους έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και 64 περιλήψεις σε πρακτικά Εθνικών και Διεθνών συνεδρίων.

Από το 2016 έως σήμερα, η κ. Ελένη Τσιπλάκου είναι Αντιπρόεδρος της Nutrition Commission of European Association for Animal Production (EAAP) ενώ κατά το χρονικό διάστημα 2010-2016 υπήρξε Γραμματέας της.

Είναι υπεύθυνη σε 2 ερευνητικά προγράμματα και έχει συμμετοχή σε άλλα 16 εκ’ των οποίων τα 3 χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (LIFE).

Η κ. Ελένη Τσιπλάκου είναι μέλος της συντακτικής ομάδας των περιοδικών: Journal of Dairy Research, SciTz Nutrition and Food Science, and
Gavin Journal of Food and Nutritional Science, και κριτής σε 23 επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψης και Διατροφής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, Αθήνα, Τ.Κ. 11855
Τηλέφωνο: 2105294435, Fax: 2105294413
Email: elstiplakou@aua.gr

Χαρισμιάδου Μαρία

Λέκτορας - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βασικές σπουδές:

Απόφοιτος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (νυν Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) από τον κλάδο των Γεωργικών Βιομηχανιών (Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου) με βαθμό πτυχίου “Λίαν Καλώς, 8”. (Δεκέμβριος 1983). Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α). Διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών (Ιούνιος 1997). Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Μεταβολικές προσαρμογές κατά την περιγεννητική περίοδο στο γαλακτοπαραγωγό πρόβατο σε σχέση με το επίπεδο διατροφής κατά την κυοφορία και το δυναμικό γαλακτοπαραγωγής». Ένταξη στη βαθμίδα του Λέκτορα σε μόνιμη θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ 288/30-11-2004), στο Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Αποδόσεων Αγροτικών Ζώων». Ένταξη στη βαθμίδα της Επίκουρου Καθηγήτριας σε μόνιμη θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ   980/25-7-2014), στο Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Τμήματος ΕΖΠΥ με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Αποδόσεων Αγροτικών Ζώων».

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Μεταβολισμός του λιπώδους ιστού στα αγροτικά ζώα (φυσιολογικοί μηχανισμοί  λιπογένεσης, λιπόλυσης)
 • Μελέτη των ενζύμων λιπογένεσης σε ποσοτικό και μοριακό επίπεδο (έκφραση γονιδίων)
 • Φυσιολογικοί μηχανισμοί της ανάπτυξης του μαστού των γαλακτοπαραγωγών αγροτικών ζώων
 • Εκτίμηση ποιότητας κρέατος, γάλακτος, αυγών
 • Μελέτη πρωτεολυτικών ενζύμων στο γάλα
 • Μελέτη συμπεριφοράς των αγροτικών ζώων

Χατζηγεωργίου Ιωάννης Εμμ.

Αναπληρωτής Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ιερά Οδός 75, Αθήνα, ΤΚ 11855 Τηλ.: 2105294416, Fax: 2105294413, e-mail: ihadjig@aua.gr

1. Σπουδές και τίτλοι :

– Αποφοίτηση από το ΚΑ’ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών τον Ιούνιο 1974 και εγγραφή τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, ύστερα από εισαγωγικές εξετάσεις, στο Α’ έτος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Ορκωμοσία τον Ιούλιο του 1980 ως πτυχιούχος Γεωπόνος με ειδίκευση Ζωοτεχνίας και βαθμό πτυχίου “λίαν καλώς” (επτά και δεκαεπτά εκατοστά).

– Τον Οκτώβριο του έτους 1990 εγγραφή, ύστερα από κατατακτήριο διαγωνισμό, στην Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε και τον Μάρτιο του 1991 λήψη πτυχίου Παιδαγωγικών Σπουδών με γενικό βαθμό “πολύ καλά” (επτά και μισό).

– Το έτος 1991, ύστερα από συμμετοχή σε εξετάσεις, επιλογή ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στην ειδίκευση της Ζωοτεχνίας. Εγγραφή το 1992 στο Πανεπιστήμιο Aberdeen, (Ηνωμένο Βασίλειο) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος, τον Οκτώβριο 1996, για τη διατριβή με τίτλο “Selection of roughage diets by sheep and goats”. Ο τίτλος αυτός κρίθηκε ως ισότιμος εκείνων που απονέμονται από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με την 4/232 πράξη του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

2. Ξένες γλώσσες:

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Μέτρια γνώση της Γαλλικής γλώσσας.

3. Σταδιοδρομία – Εργασιακή εμπειρία:

i. Απόλυση από τις τάξεις του Στρατού Ξηράς τον Απρίλιο 1981.

ii. Από Μάρτιο 1981 έως Μάιο 1985 στη βιομηχανία Ζωοτροφών AGROCHIK Α.Ε., ως επιστημονικός σύμβουλος και υπεύθυνος παραγωγής.

iii. Ένταξη στο προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας, τον Μάιο 1985 και τοποθέτηση στη Διεύθυνση Γεωργίας Λέσβου με αντικείμενο «Γεωπόνος Γεωργικών Εφαρμογών – Ποιοτικός Ελεγκτής», έως τον Απρίλιο 1990.

iv. Μετάθεση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας τον Μάιο 1990 και τοποθέτηση στο Τμήμα Βοσκοτόπων και Τεχνητών Λειμώνων της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής.

v. Λήψη εκπαιδευτικής άδειας από Ιανουάριο 1992 έως και το Μάρτιο 1996 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ.

vi. Τοποθέτηση στο Τμήμα Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας από τον Απρίλιο 1996 έως και τον Δεκέμβριο 2000.

vii. Ανάληψη θέσης Λέκτορα με θητεία στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γ.Π.Α. και στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Βοσκών και Λειμώνων», από τον Ιανουάριο 2001 έως τον Ιανουάριο 2009.

viii. Ανάληψη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο ίδιο Τμήμα και με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο από τον Φεβρουάριο 2009 έως τον Ιούνιο 2013.

ix. Ανάληψη θέσης μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή, στο ίδιο Τμήμα και με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο από τον Ιούνιο 2013 έως Ιούλιο 2018.

x. Ανάληψη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, στο ίδιο Τμήμα και με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο από τον Ιούλιο 2018 έως σήμερα.

4. Διδακτικό Έργο

α) Διδασκαλία Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών μαθημάτων

 1. Διδασκαλία μαθήματος «Βελτίωση και διαχείριση βοσκοτόπων»
 2. Διδασκαλία μαθήματος «Διατροφή Αγροτικών Ζώων»,
 3. Συνδιδασκαλία μαθήματος «Βρωματολογία»
 4. Συνδιδασκαλία μαθήματος «Εφαρμοσμένη Διατροφή Αγροτικών Ζώων ΙΙ»,
 5. Διδασκαλία ενότητας «Διατροφή ζώων στην βοσκή», Π.Μ.Σ. Ζωική παραγωγή,
 6. Διδασκαλία ενότητας «Διατροφή θηραματικών ζώων», Π.Μ.Σ. Ζωική παραγωγή.
 7. Συνδιδασκαλία ενότητας «Διατροφή γαλακτοπαραγωγών ζώων», του Δ.Π.Μ.Σ. «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων»
 8. Συνδιδασκαλία ενότητας «Επιχειρηματικότητα στη Φυτική παραγωγή», του Δ.Π.Μ.Σ. “Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη”
 9. Συνδιδασκαλία ενότητας «Ζωική Παραγωγή και περιβάλλον», του Δ.Π.Μ.Σ. “Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη”

β) Επίβλεψη και μέλος εξεταστικής επιτροπής εβδομήντα (70) προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών, καθώς και επτά (7) διδακτορικών διατριβών.

5. Ερευνητικά ενδιαφέροντα

5.1. Αντικείμενα

 • Υφιστάμενη κατάσταση ορεινών, ημιορεινών και πεδινών φυσικών βοσκότοπων και εφαρμογή διαχειριστικών προγραμμάτων για την αναβάθμισή τους.
 • Δυνατότητες ανάπτυξης των μονοφυτικών, διφυτικών και πολυφυτικών λειμώνων σε ξηρικές ή αρδευόμενες περιοχές για την στήριξη της βιωσιμότητας της ζωϊκής παραγωγής.
 • Παραγωγικότητα των φυτοφάγων αγροτικών ζώων (πρόβατα, αίγες, βοοειδή, ιπποειδή) κάτω από συνθήκες βόσκησης σε φυσικούς βοσκοτόπους και τεχνητούς λειμώνες.
 • Παραγωγικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες εκτροφής ζώων σε φυσικούς βοσκοτόπους και σε συνδυασμό με δενδρώδεις – αροτριαίες καλλιέργειες.
 • Διατροφική συμπεριφορά των φυτοφάγων αγροτικών ζώων (πρόβατα, αίγες, βοοειδή, ιπποειδή) σε σχέση με τις χωρο-χρονικές μεταβολές της βλάστησης των βοσκοτόπων και τα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά της χορτονομής.
 • Επίδραση της διατροφής με βόσκηση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ζωικών προϊόντων.
 • Επίδραση της βόσκησης σε περιβαλλοντικές παραμέτρους των φυσικών βοσκοτόπων και των τεχνητών λειμώνων (διάβρωση, ρύπανση, ευτροφισμός, βιοποικιλότητα κλπ).
 • Ανάδειξη και υποστήριξη των γεωργικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη δημιουργία περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας.

5.2 Συμμετοχές σε Εθνικά και Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα

Συμμετοχή σε είκοσι οκτώ (28) προγράμματα εκ των οποίων σε εννέα (9) συντονιστής.

6. Λοιπές δραστηριότητες στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο

6.1. Συμμετοχή σε Επιστημονικές Εταιρίες και Κλαδικούς φορείς

Ενεργό μέλος 5 Επιστημονικών Εταιριών, επιστημονικών επιτροπών Υπουργείων και φορέων του κλάδου.

6.2. Κριτής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά

Αξιολόγηση περισσότερων από 80 εργασίες που υποβλήθηκαν για δημοσίευση σε 30 έγκριτα Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά:

7. Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια

Συμμετοχή σε περισσότερα από 20 Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια και 35 Διεθνή.

8. Δημοσιευμένο (εργασίες, μελέτες, άρθρα) και συγγραφικό έργο (βιβλία, συγγράμματα)

α) ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1) “Comparison of a grazing with an indoor system of lamb fattening in Greece”. Zervas G., Hadjigeorgiou I., Zabeli G., Koutsotolis K., Tziala C., (1999). Livestock Production Science, 61(2-3): 245-251.

2) “The effect of water availability on feed intake and digestion in sheep”. Hadjigeorgiou I., Dardamani K., Goulas C., Zervas G., (2000). Small Ruminant Research, 37(1-2): 147-150.

3) “The intake and digestion of a range of temperate forages by sheep and fibre producing goats”. Hadjigeorgiou I.Ε., Gordon I.J., Milne J.A., (2001). Small Ruminant Research, 39(2): 167-179.

4) “Intake, digestion and selection of roughage with different staple lengths by sheep and goats”. Hadjigeorgiou I.Ε., Gordon I.J., Milne J.A., (2003). Small Ruminant Research, 47(2): 117-132.

5) “Comparative preference by sheep and goats for Graminaeae forages varying in chemical composition”. Hadjigeorgiou I.Ε., Gordon I.J., Milne J.A., (2003). Small Ruminant Research, 49(2): 147-156.

6) “Seasonal variation in non-specific immunity in relation to management and feeding practices in a semi-extensive dairy sheep farm in Greece”. Hadjigeorgiou I., Politis I., (2004). Small Ruminant Research, 53 (1-2): 53-60.

7) “Southern European grazing lands: production, environmental and landscape management aspects”. Hadjigeorgiou I., Osoro K., Fragoso de Almeida J.P., Molle G., (2005). Livestock Production Science, 96 (1 SPEC. ISS): 51-59.

8) “Assessing the potential benefits of technical intervention in evolving the semiintensive dairy-sheep farms in Crete”. Stefanakis A., Volanis M., Zoiopoulos P., Hadjigeorgiou I., (2007). Small Ruminant Research, 72 (1): 66-72.

9) “Supporting the extensive dairy sheep smallholders of the semi-arid region of Crete through technical intervention”. Volanis M., Stefanakis A., Hadjigeorgiou I., Zoiopoulos P., (2007). Tropical Animal Health and Production, 39 (5): 325 – 334.

10) “The nutritive value of mulberry leaves (Morus alba) as a feed supplement for sheep”. Kandylis K., Hadjigeorgiou I., Harizanis P., (2009). Tropical Animal Health and Production, 41: 17-24.

11) “Differences in sheep and goats milk fatty acid profile between conventional and organic farming systems”. Tsiplakou E., Kotrotsios V., Hadjigeorgiou I., Zervas G., (2010). Journal of Dairy Research, 77 (3) : 343-349.

12) “Differences in mean retention time of sheep and goats under controlled feeding practices”. Tsiplakou E., Hadjigeorgiou I., Sotirakoglou K., Zervas G., (2011). Small Ruminant Research, 95(1): 48-53.

13) “Grassland butterflies and low intensity farming in Europe”. Dover J.W., Spencer S., Collins S., Hadjigeorgiou I., Rescia A., (2010). Journal of Insect Conservation, 15(1): 129-137.

14) “Past, present and future of pastoralism in Greece”. Hadjigeorgiou I., (2011). Pastoralism: Research, Policy and Practice, (doi:10.1186/2041-7136-1-24).

15) “Terpenes transfer to milk and cheese after oral administration to sheep fed indoors”, Poulopoulou I., Zoidis E., Massouras T., Hadjigeorgiou I., (2012). Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 96 (2): 172-181.

16) “Transfer of Orally Administered Terpenes in Goat Milk and Cheese”. Poulopoulou I., Zoidis E., Massouras T., Hadjigeorgiou I., (2012). Asian Australasian Journal of Animal Sciences, 25(10): 1411-1419.

17) “Critical Overview on Organic Legislation for Animal Production: Towards Conventionalization of the System?”. Zoiopoulos P., Hadjigeorgiou I., (2013). Sustainability, 5, 3077-3094 (doi:10.3390/su5073077)

18) “Plant species mixtures for forage production for ruminant feeding under Mediterranean conditions”. Tsiplakou E., Economou G., Hadjigeorgiou I., Kominakis A., Zervas, G., (2013). Experimental Agriculture, 50(3): 426-437.

19) “Conservation and management of fallow deer (Dama dama dama L.) on Lemnos Island, Greece”. Mattila, M., Hadjigeorgiou, I. (2015). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 39: 560-567.

20) “Effects of drinking saline water on food and water intake, blood and urine electrolytes and biochemical and hematological parameters in goats: a preliminary study” (2017). Zoidis E., Hadjigeorgiou I., Animal Production Science, (Article in press).

21) “Effects of European Union agricultural policies on the sustainability of grazingland use in a typical Greek rural area” (2017). Ragkos A., Abraham E.M., Papadopoulou A., Kyriazopoulos A.P., Parissi Z.M., Hadjigeorgiou I., Land Use Policy, 66: 196-204.

22) “Cultivar competitiveness in pea-oat intercrops under Mediterranean conditions.” (2017). Baxevanos D, Tsialtas I.T., Vlachostergios D.N., Hadjigeorgiou I., Dordas Ch., Lithourgidis A., Field Crops Research, 214: 94-103.

23) “Game meat authentication through Rare Earth Elements fingerprinting” (2017). Danezis G.P., Pappas A.C., Zoidis E., Papadomichelakis G., Hadjigeorgiou I.E., Zhang P., Brusic V., Georgiou C.A., Analytica Chimica Acta, 991: 46-57.

24) “Seasonal variations in the fatty acid composition of Greek wild rabbit meat” (2017). Papadomichelakis G., Zoidis E., Pappas A.C., Hadjigeorgiou I., Meat Science 134: 158-162.

25) “Effects of terpene administration on goats’ milk fatty acid profile and coagulation properties” (2018). Zoidis E., Poulopoulou I., Tsoufi V., Massouras T., Hadjigeorgiou I., International Journal of Dairy Technology, (Article in press).

β) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Τριάντα έξι (36) εργασίες σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων.

γ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Εξήντα πέντε (65) ανακοινώσεις σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια και είκοσι πέντε (25) εισηγήσεις σε ημερίδες.

δ) ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ

Δεκαοκτώ (18) Τεχνικές Μελέτες και δέκα (10) Άρθρα σε θεματικά περιοδικά

Γραμματεια ΔΠΜΣ

Λαζάκη Ελίζα

Γραμματεία Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος