Το πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ είναι διαμορφωμένο έτσι, ώστε οι φοιτητές, αφού αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου, να διαμορφώσουν μόνοι τους και ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντός τους, το υπόλοιπο πρόγραμμα σπουδών που θα παρακολουθήσουν. Πιο συγκεκριμένα:

  • Κατά το A’ εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν και τις τρεις προσφερόμενες θεματικές ενότητες, για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που οφείλουν να λάβουν από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
  • Κατά το B’ εξάμηνο, οι φοιτητές παρακολουθούν μία υποχρεωτική θεματική ενότητα και μετά είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν ποιές τρεις από τις έξι προσφερόμενες θεματικές ενότητες θα επιλέξουν.
  • Ομοίως, κατά το Γ’ εξάμηνο, οι φοιτητές θα αποφασίσουν ποιές τρείς από τις πέντε προσφερόμενες θεματικές ενότητες θα επιλέξουν, ενώ παράλληλα θα εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία. 

Μπορείτε να δείτε το συγκεντρωτικό πίνακα των θεματικών ενοτήτων εδώ

Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης με τις προσφερόμενες θεματικές ενότητες, διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής: