Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών του ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παρακολούθηση του Προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.farmbm.aua.gr. Μπορούν επίσης, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση farmbm@aua.gr ή στο 210 529 4770.

Scroll to top