Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Στα πλαίσια της προετοιμασίας του ΔΠΜΣ ΕΣΑΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παρακολούθηση του Προγράμματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.farmbm.aua.gr. Μπορούν επίσης, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση farmbm@aua.gr ή στο 210 529 4770.