ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΑ Γ.Π.Α. Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδων

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ενημέρωση και πληρέστερη πληροφόρηση όλων των ενδιαφερόμενων νέων επιστημόνων για τα προσφερόμενα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία:
Τρίτη 17 Μάιος 2016 έως Κυριακή 05 Ιουν 2016
Τοποθεσία: 

Leave a Reply

Scroll to top