Ανακοίνωση συνεργασίας με GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» (Farm Business Management) συνεργάζεται με την εταιρεία GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Η συνεργασία περιλαμβάνει (ανά έτος):

– Συμμετοχή δύο (2) φοιτητών του «Δ.Π.Μ.Σ.», σε συναντήσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε περιφερειακά γραφεία της «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» για ένα (1) μήνα, με σκοπό την εκπόνηση της μεταπτυχιακής τους εργασίας.

– Πρόσληψη δύο (2) αποφοίτων του «Δ.Π.Μ.Σ.» από την «Εταιρία» για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Ως κριτήρια επιλογής ορίζονται α)η επίδοση των αποφοίτων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο «Δ.Π.Μ.Σ.» και β) η προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων στην «Εταιρία».

Στο πλαίσιο της ήδη εποικοδομητικής συνεργασίας, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ως αρωγός και υποστηρικτής των εκπαιδευτικών δράσεων και επιπλέον επιθυμώντας να στηρίξει και εμπράκτως τους απόφοιτούς του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος, προέβη πρόσφατα σε πρόσκληση εργασίας συνολικά 10 αποφοίτων, για τρίμηνη εργασία στα τοπικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) σε 14 νομούς της χώρας.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *