Εκδήλωση με θέμα «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027»

Στα πλαίσια του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 7 Μαρτίου, εκδήλωση με τίτλο: Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027

Εισηγητής ήταν ο κ. Πέτρος Αγγελόπουλος, Στέλεχος της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (DG Agri)

Περισσότερα…

Leave a Reply