«Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων» (Business Game)» με συμμετοχή των φοιτητών του ΔΠΜΣ

Την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2019, στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» πραγματοποιήθηκε σεμινάριο-εργαστήριο με θέμα «Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων» (Business Game)» με διδάσκοντα τον Δρ. Παρασκευά Γεωργίου, στο οποίο συμμετείχαν οι φοιτητές του Προγράμματος από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Στο πλαίσιο του Business Game, οι φοιτητές χωρίστηκαν σε ομάδες και ανέλαβαν τη διοίκηση μίας εικονικής επιχείρησης με σκοπό να επιτύχουν τα καλύτερα εμπορικά και οικονομικά αποτελέσματα σε σχέση με τους υπόλοιπους παίκτες, και να συγκεντρώσουν την καλύτερη βαθμολογία.

Η διαδραστικότητα, ο συναγωνισμός και η δυναμική του Business Game κέντρισε το ενδιαφέρον των φοιτητών οι οποίοι ανέλαβαν πρωτοβουλίες, έλαβαν επιχειρηματικές αποφάσεις, προχώρησαν σε διορθωτικές κινήσεις και αναλόγως αναθεώρησαν τη στρατηγική τους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εναλλαγές στις θέσεις κατάταξης των ομάδων κατά τη διάρκεια των 5 περιόδων πραγματοποίησής του.

Με το τέλος του παιγνίου οι ομάδες φοιτητών που κατέλαβαν τις πρώτες 3 θέσεις είναι οι παρακάτω:

1η θέση: Χρυσούλα Πατατουκάκη – Χριστίνα Παντελή (Ομάδα 4)

2η θέση: Αγγελική Κικιλή – Μαρία-Ζωή Κρίτσα (Ομάδα 5)

3η θέση: Δημήτρης Αποστολόπουλος – Παναγιώτης Μπρατσιάκος (Ομάδα 2)

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες!

Leave a Reply