Υποτροφίες – Παροχές

Υποτροφίες – Παροχές

Το Δ.Π.Μ.Σ. χορηγεί κάθε χρόνο, υποτροφίες στους φοιτητές του με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια: οι δύο φοιτητές που εξετάστηκαν με επιτυχία σε όλες τις Θεματικές Ενότητες κάθε εξαμήνου και συγκέντρωσαν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας, λαμβάνουν υποτροφία. Συνολικά χορηγούνται έξι υποτροφίες στους φοιτητές κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Το ύψος των υποτροφιών ορίζεται κάθε χρόνο από την Ε.Δ.Ε.

Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται τις παροχές που προσφέρονται και σε προπτυχιακό επίπεδο, δηλαδή ακαδημαϊκή ταυτότητα – δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο),  κάρτα σίτισης και πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Γ.Π.Α., πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Δανειστική βιβλιοθήκη λειτουργεί και στο χώρο της γραμματείας του Προγράμματος με βιβλία διαθέσιμα μόνο στους φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ.

 

Πληροφορίες για υποτροφίες

Ιερά Οδός 75,

11855 Αθήνα (Κτίριο Διοίκησης)

210 52 94 770

email: farmbm@aua.gr