Διπλωματικές εργασίες Ακαδ. Έτους 2018-2019

«ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ: ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑ»

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί έντονη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Παράλληλα, οι καταναλωτές είναι πιο ευαισθητοποιημένοι πάνω σε θέματα διατροφής. Ειδικότερα σε ότι αφορά τα ψάρια και τα θαλασσινά, σημασία δεν έχει πλέον μόνο η τιμή αλλά και η ασφάλεια, η ποιότητα, η προέλευση καθώς και η επίδραση που έχουν οι μέθοδοι παραγωγής και οι πρακτικές αλιείας στο περιβάλλον. Οι καταναλωτές, ενημερώνονται πλέον πάνω στα παραπάνω ζητήματα και βάση των πληροφοριών που αντλούν, καταλήγουν στα προϊόντα που τελικά θα αγοράσουν.